Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ny hälsocentral i Karleby beräknas kosta 20 miljoner – byggstart tidigast om ett år

Från 2019
Karleby hälsocentral.
Bildtext Den här delen av hälsocentralen kommer att rivas.
Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist.

Karleby ska få en ny hälsocentral för 20 miljoner euro om allt går enligt social- och hälsovårdssamkommunen Soites planer. Men en del politiker vill överväga andra alternativ.

Den här veckan fick Karleby stadsstyrelses sektion mer info om projektet. Marlén Timonen (SFP) sitter i Karleby stadsstyrelse.

– Ingen ropade precis jippii på mötet. Om vi har 9 000 kvadratmeter i sjukvårdsutbildningens hus på andra sidan vägen kanske vi kunde grundrenovera det i stället för att bygga nytt, säger Timonen.

Ifall bygget blir av kommer Karleby stad att stå för 90 procent av kostnaderna på 20-22 miljoner euro. Men det är inte staden utan Soites styrelse och fullmäktige som tar beslut om bygget.

Politikerna i Karlebystyrelsen ville ändå i det här skedet få mer information om projektet.

– Men det var ganska knapphändig info med tanke på att vi frågat efter utredningar och kostnadskalkyler. Vi ska diskutera ärendet med Karlebys ledamöter i Soitestyrelsen.

Enligt Timonen måste staden dra en linje för vad som är okej att betala för en ny hälsocentral.

– Jag vill att vi ska få en ny hälsovårdscentral men det får inte kosta vad som helst. Det förvånar mig att vi som största betalare inte får ge ett skriftligt utlåtande om vi vill vara med eller inte.

Stadsstyrelsens ordförande Reino Herlevi (C) tycker å sin sida att informationen man fick var bra.

– Jag tar i det här skedet inte ställning till projektet. Vi måste diskutera med beslutsfattarna inom Soite och ha ett gemensamt möte med dem.

Herlevi tycker att Karleby som största betalare hittills har fått sin röst hörd i de beslut som Soites beslutsorgan har fattat.

– Vi utreder nu vad det här skulle betyda och sedan tar jag ställning.

Huvudhälsocentralen på Mariegatan i Karleby
Bildtext Den här delen av hälsocentralen skulle bli kvar.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

"Handlar om stora pengar"

Mats Brandt (SFP) är medlem i Soites styrelse.

– Det handlar om stora pengar, annat kan man inte säga. Men gamla hälsocentralens utrymmen är i rivningsskick så alternativ måste hittas.

Brandt anser att byggnaden på andra sidan vägen, alltså sjukvårdsläroanstaltens byggnad, noggrannt ska övervägas.

– Om det är möjligt att använda det huset. Men det finns lite olika åsikter om inomhusluften där också. Men jag tycker inte automatiskt att allt ska byggas nytt.

Hyvinvointikampus
Bildtext Byggnaden på Häslovägen kunde eventuellt renoveras.
Bild: Nathalie Lindvall

Samtidigt säger Brandt att det är viktigt med ändamålsenliga utrymmen för att hålla kostnaderna inom vården på en acceptabel nivå.

– Är det inte ändamålsenligt så tappar man i effektivitet.

Renovera kostar 15 miljoner

Gamla hälsocentralen och så kallade libeckska sjukhuset eller hälsocentralens bäddavdelning ska enligt planerna till stor del rivas.

– 80 procent av byggnaden ska rivas om det går som planerat. Den nyaste delen med läkarmottagningar blir kvar, säger tekniska chefen Jukka Mäkelä på Soite.

Den nya byggnaden ska innehålla läkarmottagning, tandläkarmottagning och handikappomsorg.

Att renovera och göra om sjukvårdsläroanstalten till hälsocentral skulle enligt Mäkelä kosta cirka 15 miljoner euro.

– Det ser inte ut att löna sig ekonomiskt och framför allt håller inte tidtabellen. Det är bråttom att få nya lokaler på grund av att vi har problem med inomhusluften.

Marlén Timonen har en annan syn på saken.

– 15 miljoner? Då är vi redan 7 miljon på plus jämfört med nybygge. Det skulle vara bra i det här läget.

Brådskar eller inte?

Enligt Timonen har beslutsfattarna i Karlebystyrelsen inte fått höra några exakta summor eller utredningar för alternativet med renovering.

Enligt Jukka Mäkelä har Soite utrett alternativet noggrannt.

– Men byggnaden är gjord för undervisning och så borde vi köpa den och planera allt.

Dessutom hyr Karleby stad byggnaden just nu för svenska gymnasiet och det finns ingen tidtabell för när skolan kan flytta ut.

– Det skulle förhala tidtabellen oproportionerligt mycket. Men vi avfärdar inte tanken helt. Byggnaden är en stor resurs på området och kan behövas senare för till exempel rådgivningarna eller barnskyddet.

Timonen kontrar med att bygget varit aktuellt i 10 år redan. Då kan lika gärna vänta ännu ett tag, anser hon.

– Byggnaden på Hälsovägen står snart tom när vi vet vart svenska gymnasiet flyttar. Det går att renovera gamla hus hur bra som helst.

På måndag (26.8) ska ärendet upp i Soites styrelse. Om styrelsen ger klartecken inleds noggrannare planering och Soite ansöker om lov för bygget från social- och hälsovårdsministeriet.

– Med konkurrensutsättning och allt så kan bygget starta om ett år om allt går som på Strömsö, säger Jukka Mäkelä.