Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Färre patienter i kö till PET-maskinen i Vasa – i höst kan fler röntgenskötare anställas

Från 2019
Birgitta Ivars (diagnostikcentrets överskötare), Susanna Luukkonen (diagnostikcentrets direktör) och Gun Berg (avdelningsskötare på enheten för klinisk fysiologi och isotopmedicin.
Bildtext När PET-maskinen installerades i vintras visades den upp av Birgitta Ivars, Susanna Luukkonen och Gun Berg på Vasa centralsjukhus.
Bild: Yle/Markus Bergfors

I sommar har användargraden på Vasa centralsjukhus PET-röntgenapparat gått upp tack vare att man kunnat ändra om i röntgenskötarnas arbetsscheman. Redan i höst kan det bli aktuellt med att anställa fler röntgenskötare, men det beror på om avtal med andra sjukvårdsdistrikt undertecknas.

Maskinen anlände till Vasa centralsjukhus vid årsskiftet delvis tack vare frivilliga insamlingar och donationer.

I våras användes apparaten bara en dag i veckan, främst på grund av att röntgenskötarna inte räckte till. I sommar har efterfrågan på andra röntgenundersökningar varit mindre och därför har man kunnat ha igång PET-maskinen två dagar i veckan.

I våras fick patienterna lov och vänta tre veckor på en undersökning i PET-apparaten, nu är kötiden två veckor.

– Efterfrågan höjs hela tiden. Det är ju så när man kör igång något att det går sakta men säkert men nu börjar alla vara varma i kläderna, säger Gun Berg som är avdelningsskötare på enheten för klinisk fysiologi och isotopmedicin.

Gun Berg, avdelningssköterska på isotopavdelningen.
Bildtext Gun Berg.
Bild: Yle/Jonas Mastosalo

Berg hoppas på att kunna anställa åtminstone två röntgenskötare till.

– Det är faktiskt på gång, budgetberedningen är på gång och det låter bra. Men det är politikerna som fattar beslut om slutresultatet, säger Berg.

I november fattar Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige beslut om nästa års budget.

Hoppas skriva avtal med andra distrikt

Chefsöverläkare Reijo Autio säger å sin sida att redan i höst kan något mer vara på gång.

– Andra sjukvårdsdistrikt har visat intresse för att använda vår apparat. Vi har inga färdiga avtal ännu så därför vill jag inte säga vilka distrikt det rör sig om. Men det är positivt för oss, säger Rautio.

Om andra sjukvårdsdistrikt betalar för undersökningar i PET-apparaten på Vasa centralsjukhus kan det i sin tur leda till anställningar av fler röntgenskötare.

– Efterfrågan stiger hela tiden, säger Rautio.

Professor i radiologi att vänta till Vasa centralsjukhus

Det har också varit brist på radiologer på Vasa centralsjukhus. För att hjälpa upp den situationen meddelade Österbottens cancerförening i början av juni att de är villiga att finansiera en proffessur i radiologi vid Vasa centralsjukhus.

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt har godkänt professuren. Just nu pågår diskussioner med universitet som utbildar radiologer.

– Inget är färdigt än men vi hoppas förstås på det här, säger Autio.

Reijo Autio.
Bildtext Reijo Autio.
Bild: VCS bildbank

Nödvändiga mediciner flygs upp från Helsingfors

Det är inte bara bristen på anställda som försvårat användningen av maskinen. Också mediciner som ska ges till patienterna har ställt till det.

Den medicin som ska ges till patienten före undersökning tillverkas samma dag som det ska ges. Tillverkningsorten är Helsingfors.

– Isotopämnen som ska ges tills patienterna kommer sent med flyget från Helsingfors. Det betyder att vi måste jobba kvällstid här, säger Autio.

– Allt som vi bara kan ska vi göra här på Vasa centralsjukhus, säger Autio.

I dagsläget finns de närmaste PET-maskinerna i Åbo och Tammerfors, sett från Vasa centralsjukhus.

PET/CT-kameran vid isotopenheten i Vasa centralsjukhus.
Bildtext PET-apparaten.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Röntgenapparaten kostade omkring tre miljoner euro. För anskaffningen av apparaten fick Vasa sjukvårdsdistrikt in donationer på 600 000 euro.

Med PET-CT-röntgenapparaten ska patienter med neurologiska besvär, patienter som lider av inflammationer, vissa hjärtsjukdomar eller varierande cancersjukdomar kunna undersökas.

Diskussion om artikeln