Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nytt höghusområde får byggas vid Samppalinnaparken – ett delat fullmäktige godkände planen

Från 2019
En arkitekts vision över Jungfrustigen vid Samppalinnabacken
Bildtext Det vinnande förslaget kommer att skapa den här vyn för den som promenerar på Jungfrustigen.
Bild: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy

Nya höghus kommer att byggas intill Samppalinnaparken på Smedsgatan 1 i Åbo. Fullmäktige fattade beslut i frågan på måndag kväll.

Rösterna föll 46-16, fem röstade blankt.

Omröstningen föregicks av en 45 minuter lång diskussion om vilket av höghusalternativen som egentligen är bättre och kritik kring hur själva processen har gått till.

Fågelperspektiv över Samppalinnaparken.
Fågelperspektiv över Samppalinnaparken.
Jämförelse av två bilder: På bilden vänster ser man Smedsgatan 1 ur fågelperspektiv såsom det ser ut i dag. Till höger ser man arkitekternas vy med de sex nya höghusen (fem stora och ett litet).
Bilder: Google Maps (vänster), Arkkitehtitoimisto Ajak Oy (höger)

Alternativet som vann innebär att sex höghus får byggas på Åbo yrkeshögskolas tomt. Samtidigt ska en del av yrkeshögskolans nuvarande hus rivas. Familjehuset Heideken intill, i hörnet av Smedsgatan och Sirkkalagatan, bevaras.

Det vinnande alternativet är skapat av företagen TKU-Rakennus och SL-Yhtiöt och har en total bostadsyta som är klart mindre än bostadsytan i de två andra tävlingsbidragen som också fanns med på slutrakan.

Fullmäktigesalen i Åbo, politikerna sitter med ryggen till, längst bort är podiet med fullmäktiges ordförande.
Bildtext Åbos stadsfullmäktige hade samlats till sin första session för hösten.
Bild: Yle/Marie Söderman

"Luftigare alternativet vann"

- Det här var det bästa alternativet när det gäller att kombinera nybyggnation och att utnyttja gamla byggnader på ett stadsområde. Det här innebär också att man bygger tillräckligt ”lätt” eftersom området är som en diamant, säger Ulla Achrén, fullmäktigeledamot för Svenska folkpartiet.

Närbild på Ulla Achrén.
Bildtext Ulla Achrén.
Bild: Yle/Marie Söderman

De Grönas ledamot Katri Sarlund föreslog under mötet att staden i stället väljer det andra förslaget skapat av företagen Jatke Länsi-Suomi och Taaleri Pääomarahastot som både den beredande arbetsgruppen och stadsdirektören ursprungligen föredrog. Men det förslaget förlorade i omröstningen.

Vänsterförbundets Elina Sandelin gillade inte ett enda av förslagen och föreslog att ärendet bordläggs, men bordläggning förkastades med rösterna 52 mot 12 (tre blanka).

Fullmäktige fick också rösta om ifall ärendet skulle remitteras för ny beredning, enligt Pauli Kossilas (C, obunden) förslag, men också där blev det nej. Rösterna föll 54-13.

De Gröna gillade förslaget med mer bostadsyta

Den grupp som var mest kritisk till förslaget som vann var de Gröna.

- Rent arkitektoniskt hade det andra alternativet varit bättre, det hade passat bättre in i stadsbilden och hade tagit närliggande hus bättre i beaktande, säger de Grönas Mikaela Sundqvist.

Närbild på Mikaela Sundqvist.
Bildtext Mikaela Sundqvist.
Bild: Yle/Marie Söderman

Sundqvist håller inte med om att Jatkes och Taaleris förslag hade varit för tungt eller tätt, trots att det hade betydligt mer inritad bostadsyta.

- Man måste komma ihåg att visionerna som vi har sett av det vinnande förslaget är konstnärliga. Det är inte heller så luftigt som det verkar eftersom husen är ihopbyggda nertill, så det kommer också att skapa en slags mur, säger Sundqvist.

Den asfalterade gatan Jungfrustigen i Åbo. På sidorna ser man gröna lummiga träd.
Vy från Jungfrustigen där man ser de nya höghusen torna upp sig.
Jämförelse av två bilder: Till vänster vy från Jungfrustigen i augusti 2019, till höger arkitekternas vy.
Bilder: Yle/Marie Söderman (vänster), Arkkitehtitoimisto Ajak Oy (höger)

Sundqvist frågar sig om saken är avgjord nu eller om det kommer att bli en utdragen tvist. Enligt henne kan det vara möjligt att något av de andra företagen som var med och tävlade om att få bygga vill pröva ärendet i rätten.

- Det är faktiskt speciellt att politikerna med ganska vaga motiveringar röstar emot den sakkunniga panel man själv utsett och att också stadsdirektören anmäler avvikande åsikt.

En arkitekts vision över Smedsgatan vid Samppalinnabacken
Bildtext Illustrerande bild av hur höghusen placeras i parken.
Bild: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy
En arkitekts vision över Smedsgatan vid Samppalinnabacken
Bildtext Åbo yrkeshögskola till vänster, de nya husen till höger och längst bak i bilden.
Bild: Arkkitehtitoimisto Ajak Oy

Diskussion om artikeln