Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Bra år för säljakten – men fler jägare behövs: "Gråsälen är i dag det största problemet för fisket"

Från 2019
Nuori harmaahylje.
Bildtext Gråsäl.
Bild: Yle/ Risto Salovaara

Antalet fällda gråsälar ökade med drygt en tredjedel jämfört med fjolåret. Vid Åbolands Fiskarförbund ser man det som en positiv trend, men skulle gärna se ännu flera fällda sälar.

Verksamhetsledare Kaj Mattson hoppas att hela jaktkvoten ska fyllas.

- Gråsälen är i dag det största problemet för fisket vid kusterna. Speciellt under hösten rör sig sälen in mot skärgården, säger Mattson.

Sälen skrämmer bort bytesfisken, och äter också fisk ur näten och ur kassarna vid fiskodlingar.

- Fiskarna flyr för sitt liv och det betyder att en dag kan man få mycket fisk i nätet men nästa dag är det helt tomt. Då vet man att sälen har hittat ens nät och då finns det heller ingen fisk att sälja vidare.

En man med blårandig skjorta sitter i ett kontor.
Bildtext Kaj Mattson.
Bild: Andrea Wiklund/Yle

Den årliga jaktkvoten på 1 050 gråsälar har varit den samma under flera år, vilken är hållbart för stammen även om den skulle utnyttjas till fullo.

- Det är positivt att utnyttjandegraden av jaktlicenserna ökar. Men hundra procent av kvoten är målet, för det finns väldigt mycket gråsäl, säger Mattson.

Enligt Naturresursinstitutet (LUKE) noterades vid en flyginventering cirka 2017 cirka 30 300 gråsälar i Östersjön. Sedan 2000-talet har gråsälsbeståndet ökat med cirka fem procent varje år.

Gråsälen är fredad från årsskiftet fram till den 16 april.

- Vi har föreslagit att man kunde förkorta fredningstiden med två veckor. Det skulle vara en omedelbar åtgärd som inte skulle orsaka någon skada för sälstammen, men skulle kunna se till att vi får jaktkvoten fylld.

Tyvärr är sälstammen just nu så stor att den är övermäktig för jägarna.

Det är också viktigt att vattenägare öppnar upp sina vatten för säljakt.

- Vi har försökt informera vattenägare i Åboland om att man ska vara positivt inställd till jägare.

Ett problem är att intresset för säljakt är relativt lågt. Enligt Mattson tror många att alla yrkesfiskare också är jägare och därför själva kan ta hand om sälproblemet, men många fiskare äger inte ens ett vapen.

- Tyvärr är sälstammen just nu så stor att den är övermäktig för jägarna. Antalet jägare är lågt, medelåldern är hög och de jagar även andra arter om höstarna.

Bra år för jakten

Pontus Enestam är säljägare och ordförande för Hitis Jaktförening. Enligt honom har säljakten gått bra i år.

- Själv har jag skjutit en, men en i samma jaktförening hade tre stycken den första morgonen och han fortsatte efter det också så han sköt säkerligen flera.

Att antalet fällda gråsälar har ökat i jämförelse med fjolåret tror han dels beror på att antalet sälar ökar.

- Länsi-Suomen Kalatalouskeskus betalar ut en ersättning för skjutna sälar, så det tror jag också har fungerat som en morot för jägarna. Prover från sälarna som skickas in till Naturresursinstitutet får man också en ersättning för, säger Enestam.

Några gråsälar tittar upp ur vattnet
Bildtext Gråsälar i Hangö 2010.
Bild: YLE/Sofia Söderlund

Säljakten är en svår jaktform, man får vänta länge på att få syn på en säl och då kan det dessutom hända att man skjuter förbi. Sälen sjunker också till botten efter att den skjutits och det är hårt arbete att dra upp den.

Att säljakt är svårt tror Enestam är en av orsakerna till att jaktkvoten inte fylls.

En annan orsak är att många jägare ser sälen bara som ett skadedjur och inte som en resurs.

- Vi i Hitis jaktförening har försökt får yngre intresserade av säljakt. Då vi inte får skjuta fågel på vårarna kunde sälarna vara ett alternativt byte. Det ordnas också sälkurser, där man lär sig tillvarata de olika delarna. Det är rätt väg att gå för att öka intresset, tror jag, säger Enestam.

Diskussion om artikeln