Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangös nya stadsstyrelseordförande Torbjörn Ekholm vill bromsa på investeringstakten

Från 2019
Uppdaterad 26.08.2019 21:18.
Torbjörn Ekholm uppe på järnvägsbron i Hangö.
Bildtext "Om man har en strategi som bygger på tillväxt och sedan den gjordes har befolkningsmängden minskat med tio procent, så är den inte på något sätt aktuell mera", säger nytillträdda stadsstyrelseordförande Torbjörn Ekholm (SFP).
Bild: Sofia Kajander / Yle

Det är dags för en ny strategi, säger Hangös nya stadsstyrelseordförande Torbjörn Ekholm (SFP,) som tog över ordförandeklubban i juni. Färre investeringar och mera försäljning av fastigheter ska hålla ekonomin i skick.

Hangö stadsstyrelses arbete leds nu av SFP:s Torbjörn Ekholm, som tog över efter partikamraten och veteranpolitikern Sture Söderholm.

Söderholm ledde stadsstyrelsen enligt överenskommelse de två första åren av mandatperioden.

Enligt Ekholm är det första och viktigaste att ändra på stadens strategi vars ledord varit “tillväxt", samtidigt som stadens befolkning sjunkit med tio procent sedan strategin gjordes år 2013.

- Vi måste bygga en strategi som gäller dagens förhållanden. Enligt den nya kommunallagen bör strategin ändras under varje mandatperiod. Det har redan gått två år av den här mandatperioden och det är hög tid att ändra på strategin.

Torbjörn Ekholm uppe på järnvägsbron i Hangö.
Bildtext I juni beslutade regeringen om pengar för den länge efterlängtade elektrifieringen av Hangöbanan.
Bild: Sofia Kajander / Yle

Meningen är att alla sektorer ska uppdatera sina situationer och ta del av strategiarbetet. Som exempel nämner Ekholm skolsektorn.

- Det föddes 52 barn i Hangö i fjol. Det betyder att vi om sju år har tre första klasser, två finska och en svensk. Vi har nog lite för många klassrum i dag.

Skolnätet i Hangö ska ses över i höst och då kan det bli aktuellt att stänga någon av skolorna. Främst i riskzonen är Lappvik skola.

Staten betalar lejonparten av underfarten

Den största enskilda investeringen är undergången vid bangården. Arbetena inleddes på hösten i fjol.

Projektets helhetsbudget på 7,5 miljoner euro finansieras till två tredjedelar av staten och resten av staden.

Tunnelbygge i Hangö
Bildtext Underfarten tas i bruk sommaren 2020. Allt som allt ser Hangö stads kostnader nu ut att bli drygt 3,7 miljoner euro mot budgeterade drygt 3,3 miljoner.
Bild: YLE / Linus Westerlund

- Projektet berör dels järnvägen, som vi hoppas ska bli elektrifierad. Om den blir det kan vi inte gå över järnvägen, så underfarten är livsviktig för Hangös funktion.

Samtidigt flyttas Korsmansgatan längre mot järnvägen och längre bort från bebyggelsen.

- Det berör också till- och utfarten från Hangö hamn som måste göras smidig och så att den stör så lite som möjligt. Ett framtidsprojekt som nu påbörjas i och med flytten av Korsmansgatan.

Drottningberg börjar äntligen bebyggas

Hangö inleder efter många om och men en ny planläggning av Fabriksudden där Regatta Resorts-företagarna vill bygga ett svithotell.

Hotellprojektet ska behandlas i miljönämnden den 29 augusti.

Östra hamnen och Drottningberg sett från vattentornet i Hangö.
Bildtext Det har funnits planer på att bygga bostäder på Drottningberg i nästan tio år. Enligt detaljplanen får 50 procent av bostäderna vara fritidsbostäder.
Bild: Yle/Petra Thilman

Hangöföretaget Chyde Invest har köpt två tomter med plats för åtta byggnader på Drottningberg.

Företaget ska nu göra klart planen för området och därefter ansöka om bygglov.

- Med god tur kommer Jan-Erik “Chyde” Chydenius att sätta spaden i jorden redan nästa vår. Vi är väldigt tacksamma för att den investeringen så småningom börjar bära frukt.

"Bromsa på investeringstakten"

Ekonomin har ändå länge varit ett orosmoln för staden, som har en av landets högsta skuldsättning per invånare.

Det rör sig om en sammanlagd skuld på ungefär 60 miljoner euro i en kommun med drygt 8 000 invånare. Ekholm poängterar att beloppet gäller hela koncernen, med hamnbolaget och Hangö Vatten inräknat.

- Hangös skuld har uppstått på grund av investeringar. Vi har aldrig tagit lån för att finansiera driftskostnaderna. Det är mycket viktigt.

Det finns ingenting som tyder på att räntorna skulle stiga, tvärtom så finns det ett tryck på att de ska sjunka ytterligare, menar Ekholm.

- Den stress vi har haft att amortera skulden finns inte lika akut nu som den fanns för några år sedan. Men sunt är nog att vi försöker minska på skulderna så mycket det går.

Vi har inga planer och ingen önskan att ändra skattesatsen uppåt utan tvärtom så borde man i mån av möjlighet försöka få den neråt

Ekholm tycker dessutom att staden borde ser över sitt fastighetsinnehav och realisera fastigheter som staden inte behöver.

- I framtiden måste vi enligt min åsikt lite bromsa på investeringstakten. En liten kommun kan inte investera en massa varje år, betalningsgrunden räcker inte till.

- Vi har inga planer och ingen önskan att ändra skattesatsen uppåt utan tvärtom så borde man i mån av möjlighet försöka få den neråt så att vi får folk att bosätta sig.

Sjukhuset livsviktigt för Hangö

Framtiden för Raseborgs sjukhus är speciellt viktig för Hangö som ligger längst bort geografiskt sett.

- Vi är väldigt utsatta för vi har ju längsta vägen om jouren flyttas till Lojo eller någon annanstans.

Den pågående social- och hälsovårdsreformen kommer inte att påverka stadens budget förrän allra tidigast 2021, säger Ekholm.

Hangös stadsstyrelseordförande Torbjörn Ekholm: "Staden måste uppdatera sin strategi"

9:04

Artikeln korrigerades klockan 21.19 den 26.8. Jan-Erik Chydenius förnamn var fel i texten.

Diskussion om artikeln