Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åker du förbindelsebåt? Nu kan du påverka tidtabeller och krav på fartygen

Från 2019
Uppdaterad 10.09.2019 08:28.
Förbindelsebåten Falkö en dimmig höstmorgon
Bildtext Falkö trafikerar Nagu norra rutt.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Hurdana förbindelser behövs för att kunna bo året om på holmarna längs med förbindelsebåtarnas rutter? Och vad krävs för att fartygen ska vara ändamålsenliga? Nu vill Närings-, trafik- och miljöcentralen höra användarnas åsikter inför följande upphandlingar.

Som en förberedelse för kommande konkurrensutsättningar kommer det att ordnas flera planeringsmöten för användarna i september.

Från myndighetshåll vill man veta vad som är viktigt för användarna för att trafiken ska kunna anpassas till verkliga behov.

Trafiken som berörs är Nagu norra rutt, Korporutten (från Verkan) och Pargasrutten (Granvik-Pensar).

I Korpo har man redan träffat användare, följande möten hålls på Björkholmen 10.9 och i Nagu 24.9.

Färjan Viken i Granvik.
Bildtext Viken trafikerar Pargasrutten.
Bild: Yle/Fredrik Häggman
Förbindelsebåten Fiskö
Bildtext Fiskö, Korporutten.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Det är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland som ordnar tre öppna planeringsmöten i samarbete med Pargas stad.

Enligt NTM-centralen kommer deltagarna att kunna påverka till exempel resursallokering och väsentliga krav gällande fartygen.

- Det är jätteviktigt att användarna ger sina åsikter. Det möjliggör att tjänsten som staten konkurrensutsätter motsvarar användarnas behov på just den rutten. Vi vill anpassa trafiken till de verkliga behoven, säger Jari Nieminen, sakkunnig inom skärgårdstrafiken.

Stora och långsamma eller mindre och snabbare fartyg?

Trafiken ska vara kostnadseffektiv, men som det är nu finns det en del turer som knappt används. Att undvika att köra turer utan passagerare är också ett sätt att minimera utsläpp.

- Vi behöver få veta vad som ska prioriteras och vad som är viktigast, både gällande tidtabeller och fartyg, säger Nieminen.

Enligt Nieminen visar passagerarstatistiken att fartygets kapacitet inte utnyttjas till fullo på Korporutten.

- Vintertid behöver man inte ett så stort fartyg, och på sommaren kan det vara tråkigt att åka med ett fartyg som bara går åtta knop. Då tar det ganska många timmar från Verkan till Österskär.

- Om användarträffen i Korpo styrker åsikten om att fartyget kunde bytas till ett mindre och snabbare kan vi absolut göra det. Vi ska ha fartyg som passar trafikbehoven på våra rutter, bara också priset är passande.

Gamla fartyg byggs om för att bli miljövänligare

Miljökraven för förbindelsefartygen har skärpts. Fartygen ska uppfylla Internationella sjöfartsorganisationens IMO:s kravnivå Tier II. De fartyg som nu trafikerar rutterna som ska konkurrensutsättas i Åboland (Falkö, Fiskö och Viken) möter inte kraven i dagens läge.

- Vi vill att förbindelsefartygen ska vara mera miljöeffektiva än nuvarande fartyg. Det innebär att maskiner och teknik behöver bytas ut. Men entreprenörerna får själva välja hur de gör för att uppfylla kraven.

På grund av skärpta miljökrav kommer också Utöruttens Eivor att dockas i vinter för motorbyte, innan nästa avtalsperiod börjar. Utörutten har konkyurrensutsatts och nästa avtalsperiod börjar 1 maj 2020.

Träffar i september

Planeringsmöte ordnas i Korpo 5.9 klockan 17.30 i Restaurang Buffalo, i Pargas på Björkholmen 10.9 klockan 16.30 och i Nagu 24.9 klockan 17 i Restaurang L´Escale.

Förbindelsefartygens tidtabeller anpassas så att deltagande från alla holmar är möjligt. Den elektroniska enkät om trafikbehov som användare av förbindelserutterna kunde svara på i somras används som bakgrundsinformation.