Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vänsterförbundet vaktar sin tunga under Kemibesök - lovar inte stöd för enskilda fabriksprojekt

Från 2019
Li Andersson träffar folk i båthamnen i Kemi.
Bildtext Vänsterförbundets partiordförande, undervisningsminister Li Andersson talar med Pertti Periniva i Kemi. Perinivas budskap var att staten borde stöda begravningsplatser för fritänkare. Riksdagsledamot Jari Myllykoski följer med.
Bild: Yle/ AG Karlsson

Vänsterförbundarna var mycket försiktiga i sina uttalanden om Metsä Fibres planerade fabriksprojekt i Kemi. Frågan var på tapeten på riksdagsgruppens möte i staden på tisdagen.

Mötet i Kemi började med att stadsdirektör Tero Nissinen vädjade om att beslutsfattarna ska stöda investeringar i trakten.

Metsä Fibre, som tillhör Metsä Group planerar en stor fabriksinvestering i Kemi. Man vill ersätta sin massafabrik med en helt ny fabrik, som ska kunna tillverka olika slags bioprodukter.

Projektet skulle sysselsätta hundratals människor direkt och tusentals indirekt. Investeringar behövs i infrastruktur, bland annat måste farleder fördjupas.

Liknande projekt planeras också annanstans i landet, och en del har befarat att belastningen på miljön kan bli för stor.

- Alla planerade projekt är inte möjliga att förverkliga. I det här skedet skulle det vara dumt att säga ja till något enskilt projekt, och därmed i praktiken motsätta sig något annat, sade riksdagsgruppens ordförande Paavo Arhinmäki.

Vill utreda vinsttak inom välfärden

Problemen inom äldreomsorgen har varit på tapeten det senaste året. Skandalerna har avlöst varandra både inom den privata och offentliga sektorn.

Partiordförande, undervisningsminister Li Andersson gick på mötet hårt ut mot privata vårdaktörer, som planerar uppsägningar och annat elände vinster till trots.

Vänsterförbundet vill utreda om det kunde gå att begränsa vinsterna inom välfärden. Det skulle enligt Andersson speciellt gälla bolag som agerar inom den sociala sektorn i Finland.

Andersson tog på mötet också upp statsminister Antti Rinnes (SDP) tanke om att ersätta arbetstidsökningen som det så kallade konkurrenskraftsavtalet förde med sig med utbildning.

- Det var ett intressant och mycket bra förslag.

Oro för mångt och mycket vid strandrestaurangen

Kemiborna (och en del från andra orter) hade mycket att komma med då de fick träffa ledamöterna på tisdagen.

Hilkka Halttu talade för en bättre åldringsvård. Hon har med fasa följt med vårdbolagens framfart den senaste tiden.

- Det låter som en bra sak. Pengarna får inte gå före vården, kommenterade hon Vänsterförbundets förslag om att utreda ett vinsttak.

Eero Halttu hoppades på större satsningar på trafikleder. Läget är enligt honom dåligt på många håll i trakten.