Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo drömmer om snabb tågförbindelse under den dystra ekonomin

Från 2019
Människor väntar på tåget vid stationen i Åbo.
Bildtext Lojo vill bli en del av metropolområdet. Staden hoppas innerligt att framtidens snabbtåg mellan Åbo och Helsingfors ska stanna i Lojo.
Bild: Yle/Johanna Ventus

De dåliga ekonomiska nyheterna duggar tätt över Lojo. Investeringstrycket är hårt samtidigt som nya sparprogram slås fast. Stadsstyrelsens nya ordförande Pekka Luoma (Saml) vågar ändå hoppas på högsta vinsten, det vill säga den omstridda snabbtågsförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors.

I fjol ledde bland annat en felbedömning av skatteintäkterna och oväntade personalkostnader till att budgeten sprack. Det beräknade underskottet på 700 000 euro blev i stället minus 9,9 miljoner.

Efter sommarens samarbetsförhandlingar som blev klara i juli blev det klart att staden minskar antalet årsverken med 55. På det här sättet ska staden spara 2,6 miljoner euro i personalkostnader.

Ett av huvudmålen för hösten är att förnya stadens organisationsstruktur.

- Vi har gått igenom arbetsbeskrivningar som inte behövs och gjort förenklingar. Vi måste få stadens maskineri i gott skick.

Lojos stadsstyrelseordförande Pekka Luoma.
Bildtext Lojo stadsstyrelses nya ordförande Pekka Luoma (Saml) tog över posten i juni efter Jussi Patinen.
Bild: Sofia Kajander / Yle

Organisationsförändringen är nödvändig med tanke på bantningen i personalkostnader och årsverken.

- Eftersom statens inkomstregister inte riktigt fungerar betyder det att vi måste fundera varifrån vi får de miljoner som fattas för i år. De kommer förstås i efterhand men vi måste ändå förbereda oss.

Miljonsatsningar på skolor

Lojo har ett enormt behov av investeringar. Mest akut gäller det skolnätet, eftersom många skolor har dålig inomhusluft.

För att klara av investeringarna i nya skolor behöver staden spara omkring 10 miljoner euro fram till år 2021.

På listan finns Järnefeltin koulu, Ojamon koulu och det nya skolcentret Laurentiushuset, där byggnadsprojektet redan är i gång.

- Det är frågan om skolbyggnader som helt och hållet måste byggas om för tiotals miljoner.

Både Solbrinkens skola och daghemmet Laban ska flytta in i det nya skolcentret. Bygget väntas bli färdigt tidigast vid årsskiftet 2020-2021.

Plan för hur Laurentiushuset kan komma att se ut.
Bildtext Storsatsningen Laurentiushuset håller på att byggas i Lojo centrum. Slutnotan beräknas bli mellan 20 och 25 miljoner euro.
Bild: Skanska

Staden jobbar hela tiden för bostadsmässan som ordnas 2021 i Hiidensalmi vid Lojo sjö. Det är första gången mässan ordnas i Västnyland.

- Vi hoppas att tomterna går åt. Vi måste fundera hur vi får Lojo att synas väl under mässan.

Snabbtågsanhalt vore lottovinst

Lojo är en av de största vinnarna om regeringens vision om en snabbtågsförbindelse mellan Helsingfors och Åbo blir verklighet.

Tågförbindelsen skulle inte bara halvera restiden för Lojobor som pendlar in till Helsingfors, utan stadens politiker tror även att rälsen ska medföra hundratals nya arbetstillfällen och investeringar till regionen.

Staten har lovat att det finns pengar till järnvägsprojekt. Jag orkar nog tro att entimmeståget framskrider

Lojos stadsstyrelseordförande Pekka Luoma (Saml)

Resten av Västnyland är starkt emot miljardprojektet. Flera Raseborgspolitiker har tidigare konstaterat att det inte ens är frågan om ett entimmeståg, utan att resan fortfarande kommer att räcka upp till en och en halv timme, speciellt om tåget stannar i Lojo.

Mätstickorna redan i jorden

Luoma hoppas att planerna på den omstridda snabbtågsförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors kommer att fortskrida, om än i en avlägsen framtid.

- Vi arbetar för det kontinuerligt.

Snabb eller långsam - en tågförbindelse till Lojo skulle innebära en tillväxtpotential för området Lempola vid motorvägen, där en tågstation planeras. En ny delgeneralplan för området är under beredning.

- Förhoppningsvis lockar området stora handelsföretag och industriverksamhet.

En plankarta från luften över hus ritade längs en järnvägen. Bilden är tecknad.
Bildtext En av de två idéplanerna som har gjorts upp för stationsområdet i Lempola i Lojo. Bilden är tecknad.
Bild: Lojo stad \ Arkkitehtuuritoimisto B & M

Luoma berättar att det redan finns mätstickor i marken nära motorvägen och att banan har anpassats och potentiella stationsplatser har redan planerats..

- Staten har lovat att det finns pengar till järnvägsprojekt. Jag orkar nog tro att entimmeståget framskrider.

I juli sade trafik- och kommunikationsminister Sanna Marin (SDP) (på finska) att de snabba tågförbindelserna som nämns i regeringsprogrammet knappast kommer att börja byggas under den här regeringsperioden.

Artikeln fortsätter efter ljudklippet.

Lojos stadsstyrelseordförande Pekka Luoma hoppas på entimmeståget

4:03

Litar på statens vårdlösning

När det gäller beredningen av en särlösning för social- och hälsovårdsreformen i Nyland har flera kommuner, bland annat Raseborg och Ingå, uttryckt sin oro över huruvida de små kommunernas röst kommer att höras då en särlösning utreds.

Stadsstyrelseordförande Luoma är hittills nöjd med hur de nyländska kommunerna har tagits med i processen.

- Jag tror att Nylands röst har hörts.

Han tror dessutom att den modell som de nyländska stads- och kommundirektörerna tillsammans utarbetat, som bygger på fem olika samarbetsområden, är den som kommer att bli verklighet.

- Frågan är snarare huruvida resten av Finland är nöjd med en dylik särlösning.

Lojos stadsstyrelseordförande Pekka Luoma om social- och hälsovårdsreformen i Nyland

1:02

Diskussion om artikeln