Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Runt en procent av pengarna ska gå till konst då Raseborg bygger nytt

Från 2019
Abstrakt akvarellmålning med blått och rött.
Bildtext Runt en procent viks till konsten.

Raseborgs stad tar den så kallade procentprincipen i bruk och beaktar den när staden sanerar och bygger nytt. Procentprincipen är en finansieringsmodell där runt en procent av kostnaderna för ett offentligt byggprojekt viks till konst.

Tanken är bland annat att föra konsten närmare folket, att sysselsätta kulturarbetare, att stärka stadsbilden och att öka attraktionen hos enkilda objekt.

Vad är procentprincipen?

Raseborg har gjort upp en modell för hur procentprincipen ska förverkligas i Raseborg.

Den så kallade Raseborgsmodellen innefattar principer för hur upphandlingen av konsverken ska gå till, hur staden ska sköta kontakten till konstnärerna och hur samarbetet mellan utrymmesförvaltningen och kulturtjänsterna ska fungera.

Det här är Raseborgsmodellen

Stadsutvecklingssektionen tog i måndags (26.8) ett principbeslut att Raseborgs stad tar procentprincipen i bruk.

Diskussion om artikeln