Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Vill du leva längre? Bli en optimist, säger forskare

Från 2019
Uppdaterad 28.08.2019 10:10.
Hopp över en klyfta

Vi känner till många rent biologiska riskfaktorer som kan göra oss sjuka och få oss att dö i förtid. Det är kanske mindre bekant att vi kanske kan åldras på ett hälsosammare sätt och leva lite längre om vi tränar upp vårt optimistiska tänkande.

Optimister tenderar att leva längre än personer som har en mer negativ syn på livet, visar en ny undersökning i USA.

Teorin är att det är lättare för optimister att ha koll på sina känslor och att de därmed skyddar sig själva från stress.

Enligt forskarna kunde pessimister ha nytta av att till exempel fantisera om en framtid där allt är bra.

Två studier pekade i samma riktning

Två grupper har granskats i två olika studier - 70 000 kvinnor (Nurses' Health Study) och 1 500 män (Veterans' Health Study).

Först bedömde man deras nivå av optimism och deras allmänna hälsotillstånd. Vidare tillfrågades de om sina motionsvanor och dieter, likaså om tobaks- och alkoholbruk. Också depression och socialt engagemang beaktades.

I medeltal visade det sig att de mest optimistiska kvinnorna och männen hade en 11-15 procent längre livslängd, och att de hade en klart bättre chans att leva till 85 års ålder - eller ännu längre - jämfört med de personer som var minst optimistiska.

Är det mittersta glaset halvfullt eller halvtomt?
Bildtext Är det mittersta glaset halvfullt eller halvtomt?

Det handlar om hanteringen av stress - och stress har kopplingar till immunsystemet

Professor Lewina Lee, professor i psykiatri vid Boston University School of Medicine, som har arbetat med undersökningen säger till BBC att det är möjligt att en högre grad av optimism kan gynna livslängden och ett hälsosamt åldrande.

Enligt Lee visar kontrollstudier dessutom att om en person lyckas föreställa sig en framtid där allting är bra kan nivåerna av optimism öka.

- Den här typen av mål kan till exempel handla om hälsosammare levnadsvanor - vilket bidrar till ett längre liv, konstaterar Lee.

Optimistiska människor har mål och förmåga att uppnå mål

- Primära resultat från andra studier visar att mer optimistiska människor ofta sätter upp mål och har dessutom styrka och tillräckligt med självförtroende för att nå dem.

Optimister kan ofta effektivt lösa problem och är bättre på att reglera sina känslor i stressande situationer.

Då det sker någonting negativt brukar optimistiska människor inte anklaga sig själva för det. Det är mer sannolikt att optimister ser hinder som något temporärt eller till och med som någonting positivt.

De tycker också att de har kontroll över sitt öde, och att de har en möjlighet att få goda saker att ske i framtiden.

Bruce Hood, professorn i psykologi vid University of Bristol säger att undersökningen stöder tidigare forskning som pekar på fördelarna med positivt tänkande.

Också Hood ser ett samband mellan optimism och hantering av stress. Optimister klarar bättre av stress eftersom de inte grubblar så mycket över negativa aspekter i livet.

Noshörningar balanserar på ett rep

- Stress påverkar immunsystemet så det finns en möjlighet att optimister bättre klarar av infektioner.

- Vissa studier har kopplat stress till kortare telomerer - en kromosomkomponent som har sammankopplats med cellens åldrande och risker för hjärtsjukdomar, diabetes och cancer, säger Hood.

"Man kan odla optimism"

Forskning pekar på att man kan träna ett optimistiskt tänkande och stärka det, säger Richard Davidson .
professor i psykiatri vid University of Wisconsin-Madison

- Det här sortens träning öppnar en möjlighet till odling av optimism och andra positiva attityder vilket i sin tur kan leda till klart förbättrad hälsa och längre livsläng.

Enligt Davidson kan man dagligen träna upp sitt optimistiska tänkande:

  • Föreställ dig ditt allra bästa "jag". Placera in dig i en framtid där du nått alla dina mål och där alla dina problem är lösta. Försök tänka dig in i situationen. Gör det här dagligen så stärker du ditt positiva tänkande.
  • Anteckna allt positivt. Vi minns ofta det negativa som händer oss. Försök dagligen lista de positiva erfarenheter du har haft så kanske du får ett nytt sätt att se på världen.
  • Var tacksam. Skriv varje dag upp vad det är som gör dig tacksam. Du kan bryta ett typiskt negativt tankesätt och ersätta det med optimism.
  • Var medvetet närvarande. Tänk regelbundet på de människor i ditt liv som har hjälpt dig på något sätt. Tänk på dem och uppskatta det stöd du fått på ett medvetet sätt.

Källor: BBC, CNN

Undersökningen har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences.