Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg vill ändra om i administrationen - fritidschefen ska inte längre ha hand om bibliotek och museum

Från 2019
Uppdaterad 28.08.2019 08:37.
Barnlitteratur
Bildtext Biblioteksverksamheten ska istället vara på bildningschefens bord.
Bild: Susanna Lyly

Raseborg anser att administrationen för fritid och utbildning inte fungerar som den ser ut nu. Förslaget är att flytta också musei- och biblioteksverksamhet till bildningen och koncentrera idrotten och ungdomsverksamheten till fritidschefen.

I samband med att fritidschef Reino Kärkkäinen slutar och Jukka Hautaviita, undervisningschef för den finskspråkiga utbildningen, går i pension vill Raseborg ändra på administrationen.

Administrationen nu

  • Administration och övrig utbildning: Administration, projektverksamhet, Raseborgs Kulturinstitut, elev- och studerandevård, morgon- och eftermiddagsverksamhet och skoltransporter leds av bildningsdirektören.
  • Utbildning: Grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och klubbverksamhet leds av undervisningscheferna.
  • Småbarnspedagogik: Daghemsverksamhet, gruppfamiljedaghem, familjedagvård, förskoleverksamhet, administration, hemvårdsstöd och stöd för privatvård leds av chefen för småbarnspedagogik.
  • Fritidsavdelning: Biblioteksverksamhet, museiverksamhet, idrott- och hälsomotion och ungdomsverksamhet leds av fritidschefen.

På basen av erfarenheter och feedback har man konstaterat att fritidsavdelningens ansvarsområde inte bildar en naturlig helhet.

Fritidschefen har varit närförman för såväl ungdomsarbetarna och idrottsverksamheten som för bibliotekschefen, museichefen och kanslisten.

En bättre lösning anses vara att fritidschefen i framtiden endast har hand om idrott- och hälsomotion och ungdomsverksamheten.

Museiverksamheten och biblioteksverksamheten skulle istället flyttas till bildningsdirektören.

Utbildningen ska ha hand om morgon- och eftermiddagsverksamhet

Dessutom finns det ett behov av att utveckla morgon- och eftermiddagsverksamheten för att optimera samarbetet med skolan och göra barnens dagar enhetliga.

Därför anses det vara ändamålsenligt att då en ny undervisningschef rekryteras, flytta morgon- och eftermiddagsverksamheten under utbildningsavdelningen. Just nu är det bildningsdirektören som ansvarar för eftis och morris i Raseborg.

Benen på en liten pojke, småbarn med gula västar i bakgrunden.
Bildtext Eftis och morris skulle höra till undervisningschefen.
Bild: Amanda Ölander/Yle

Istället skulle alltså den finska undervisningschefen blir förman för den som koordinerar morgon- och eftermiddagsvården.

Bildningsdirektören har diskuterat omorganiseringen med den berörda personalen och förslaget har fått ett gott mottagande.

Bildningsnämnden godkände förslaget på sitt möte i tisdags (27.8). Det är stadsstyrelsen som verkställer ändringen.

Rubriken ändrades 28.8 klockan 8.27. Ordet kultur ersattes av bibliotek och museum. Utvecklingschefen har budgetansvar för kulturfrågor i Raseborg.

Diskussion om artikeln