Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skattedrabbade fastighetsägare i Åbolands skärgård kämpar ensamma

Från 2019
Uppdaterad 29.08.2019 16:09.
Havet, och en strand med klippor och stenar på Örö i Skärgårdshavets nationalpark.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Många skärgårdsbor fick i vintras beskedet att deras fastighetsskatter skulle chockhöjas, men trots att många engagerade sig för fastighetsägarna, så är de drabbade sist och slutligen väldigt ensamma.

Det handlar om att Skatteförvaltningen har märkt att en del fastigheter som tidigare har beskattats som gårdsbruk inte längre är det. Det har medfört att områden som tidigare inte har beskattats alls nu har värderats av Skatteförvaltningen.

I praktiken handlar det om till exempel kobbar och skär som inte har byggrätt, som tidigare klassades som impediment. Många anser att värderingen är på tok för hög.

Alla fastighetsägare måste själva sköta alla besvär och kontakter till Skatteförvaltningen. Då det dessutom är fråga om krångliga, byråkratiska saker har man fått ta hjälp av jurister - om man har haft råd till det.

Moln och skogbeklädda stränder speglas i vattnet en sommarkväll.
Bild: Linus Hoffman/Yle

- Jag tror att folk blev lite skrämda. Det kom så hastigt på och det är så stora summor man pratar om, så var och en började själv ta kontakt med sina egna jurister, säger Jan-Erik Karlsson från Utskärsdelegationen.

I Nagu ordnades på våren ett möte för allmänheten, där flera jurister också deltog med sin expertis. Men sedan skulle varje fastighetsägare själv komma överens med någon jurist som kunde hjälpa till med att göra en begäran om ändring av skatterna.

- Det är synd att det blev så här, att man inte hade is i magen. Det borde ha samkörts så att man hade delat på juristkostnaderna, för det är ju kostsamma processer för var och en nu, konstaterar Karlsson.

En grupptalan är inte möjlig

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) tog upp skärgårdsbornas fastighetsskattehöjning i sin valkampanj, och hon anser likaså att någon gemensam kraft kunde föra skärgårdsbornas talan.

- I det här fallet skulle det vara väldigt bra om det skulle gå att göra en grupptalan. Jag tror att det skulle uppfylla mångas behov för det är en ganska jobbig process för många, säger Bergqvist.

Det visade sig ändå att det juridiskt inte är möjligt. Bergqvist har varit i kontakt med Finansministeriet, som meddelade att det inte går att göra en grupptalan då det gäller skatteärenden.

Sandra Bergqvist, teamledare för svenska teamet i Kommunförbundet.
Bildtext Sandra Bergqvist.
Bild: Yle/Mira Myllyniemi

Hon tycker ändå att det är bra att många åboländska instanser har hjälpt till med att upplysa och informera dem som drabbats av de kraftigt förhöjda fastighetsskatterna.

- Det som jag ser som väldigt problematiskt är att de som drabbas inte nödvändigtvis känner till vad de kan göra, förstår hur de ska göra saker eller helt enkelt har den kunskap som krävs, säger Bergqvist.

Ingen kom med önskemål till Skärgårdsdelegationen

Den parlamentariska Skärgårdsdelegationen diskuterade i våras de förhöjda fastighetsskatterna.

Skärgårdsdelegationen hade ett gemensamt möte med Skatteförvaltningen, men då diskuterades närmast principerna, inte att man skulle representera skärgårdsborna.

- Vi skulle ha kunnat tala för alla skärgårdsbor om någon hade föreslagit det, men det kom inga sådana önskemål. Vi uppfattade det som att varje fastighetsägare och varje skattebeslut är enskilda fall, säger Skärgårdsdelegationens generalsekreterare Elina Auri.

Granitklippor i den åboländska skärgården.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Efter det har Skärgårdsdelegationen inte haft fler möten, eftersom den är tillsatt för en valperiod åt gången. Den nya Skärgårdsdelegationen väljs på torsdag den 29 augusti.

I regeringsprogrammet lovar den nya regeringen också att förnya fastighetsskatten, så att den i fortsättningen bättre ska avspegla det verkliga värdet på fastigheter.

Men det hjälper inte de skärgårdsbor som just nu funderar på hur de ska få hjälp med sin fastighetsskatt.

Markägarna är utsatta då de måste sköta kontakterna själva

Åbolands skärgårdsstiftelse har gjort en klagan till riksdagens justitieombudsman. Där ber man JO utreda om Skatteförvaltningen har handlat lagstridigt då den höjde fastighetsskatten för många fastigheter i skärgården.

Men inte heller skärgårdsstiftelsen anser sig kunna representera skärgårdsborna.

- Vi har inga möjligheter att i alla fastighetsägares namn göra besvär eller rättelseyrkanden. Vi har inte rätt att göra det. Vi har inte ens försökt göra det genom vår klagan, säger Bertil Zetter som är styrelsemedlem i Åbolands skärgårdsstiftelse.

Zetter ser det dock inte som uteslutet att Åbolands skärgårdsstiftelse kunde fungera som någon form av koordinator för markägare som vill besvära sig om det finns behov för det.

En havsvik med klippor. I det klara vattnet syns vass och blåstång.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Men han medger att de åboländska markägarna är utsatta då de måste sköta alla kontakter med skattemyndigheterna själva.

- Det är så vårt samhälle fungerar, att man sköter sig själv. Men när det gäller den här specifika frågan så tycker jag det är mycket tokigt att Skatteförvaltningen inte har satt sig in i den här frågan, utan bara säger att den som inte är nöjd kan söka rättelse. Där är det nog fel, tycker Zetter.

Alla fortsätter med egen jurist - om man har råd

Många besvärade sig i våras över beskattningen, och nu då fastighetsskatterna har fastställts visade det sig att en del skärgårdsbor har fått skatterna sänkta, medan andra fortfarande ska betala en mycket förhöjd skatt.

Man kan begära omprövning av beskattningen, men igen så gör alla det på egen hand, med egen jurist - om man har råd.

- Jag antar att det tyvärr är så. Eftersom man nu har börjat med sin jurist, så fortsätter man den här processen på det viset, säger Jan-Erik Karlsson från Utskärsdelegationen.

Jan-Erik Karlsson står på stranden på Gullkrona ed en foksamling vid röda strandhus i bakgrunden
Bildtext Jan-Erik Karlsson.
Bild: Maud Stolpe/Yle

Utskärsdelegationen, med representanter både från Pargas och Kimitoön, diskuterade nog fastighetsskatten i våras, men man hann inte åtgärda saken innan besvärstiden till Skatteförvaltningen gick ut.

Vem är det då som i Åboland gemensamt borde sköta skärgårdsbornas talan?

- Det är nog en bra fråga. Vi borde ta lärdom av det här och tydligen måste vi vara förberedda på sådant här. I Finland litar vi ju på staten, på Skatteverket och på att allt är rätt, men tydligen är det så att man ska nog vara väldigt vaksam och aktsam och aktiv själv, säger Karlsson.

Diskussion om artikeln