Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Övervikt orsakar sämre livskvalitet hos unga – finns ett samband med ensamhet och mobbning

Från 2019
viittomakieliset liikuntaa
Bildtext Skolgymnastik är ett sätt att förebygga övervikt hos unga.
Bild: Valeria Borovskaya/Yle

Överviktiga unga beskriver sin hälsa som medelmåttig eller dålig i större utsträckning än normalviktiga. Det framkommer i Institutet för hälsa och välfärd, THL:s färska undersökning som baserar sig på en enkät om skolhälsa.

Överviktiga unga som svarade på enkäten led också av åtminstone två dagliga symtom, såsom värk i nacken eller axlarna samt trötthet eller huvudvärk.

Också mobbning, sexuella trakasserier samt ensamhet var vanligare hos överviktiga än hos normalviktiga.

Attityderna mot övervikt i samhället kan ytterligare försvåra ungas situation, speciellt ifall personen lider av något annat hälsoproblem.

I undersökningen framkom också att ungas bakgrund spelar en roll. Unga från familjer med lägre socioekonomisk status var i högre grad överviktiga än övriga unga.

Ranskanperunat
Bildtext Ohälsosam kost såsom snabbmat ska man äta mer sällan.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Viktigt att förebygga övervikt

Undersökningen lyfter fram vikten av att i ett tidigt skede motarbeta ungas övervikt.

På ett samhälleligt plan kan det förebyggande arbetet vara exempelvis hälsosam kost i skolan och fungerande vägnät för lätt trafik, såsom cykel.

Totalt deltog 139 829 ungdomar i enkäten som gjordes 2017. Ungdomarna gick i högstadium, gymnasium eller yrkesskola.

Diskussion om artikeln