Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå återgår till bred ramp för att undvika ny konkurrensutsättning

Från 2019
Båtar står förtöjda vid två kajar runt en å.
Bildtext Sjösättningsrampen ska placeras i Ingå småbåtshamn.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Ingå ror och hopar för att få ihop budgeten och tidtabellen kring flytten av sjösättningsrampen.

Ursprungligen hade kommunen reserverat 400 000 euro i årets budget för att förflytta sjösättningsrampen.

Tre anbud kom in men även det billigaste överskred budgeten.

Ingå förhandlade då med företaget om att göra rampen smalare än planerat. Genom att minska rampens bredd från tolv till åtta meter sjönk kostnaderna med 45 000 euro.

Återstoden skulle man ta av den 350 000 euro som reserverats för att förnya ventilationen och belysningen i kommungården.

Eftersom endast ett anbud lämnades in på de arbetena så genomförs de inte i år.

Skulle ha förutsatt ny konkurrensutsättning

En företagare som hade lämnat in anbud på sjösättningsrampen har sedermera kontaktat kommunen och önskat att nämnden ber entreprenörerna om nya anbud enligt de ändrade planerna.

Efter att ha utrett ärendet med en sakkunnig på Kommunförbundet har man kunnat konstatera att den ändrade planen antagligen förutsätter en ny konkurrensutsättning.

Eftersom kommunen endast hade sparat 10 procent med en smalare ramp så väljer Ingå istället att återgå till den ursprungliga planen. På så sätt undviker man en ny konkurrensutsättning och man håller också tidtabellen.

Istället överför man 100 000 euro från de pengar som ursprungligen vikts för Kommungården.

Tekniska nämnden godkände förslaget och konstaterade också att det här beslutet ersätter det tidigare beslutet där man konstaterade att det behövs ett tilläggsanslag för sjösättningsrampen på 50 000 euro.

Diskussion om artikeln