Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgåbo vittnar om träd- och buskkvistar som stör framfarten på många gator – ansvaret är såväl stadens som tomtägarnas

Från 2019
Uppdaterad 29.08.2019 07:24.
Trottoar.
Bildtext På Andersbergsgatan 4 hindrar en häck framfarten på trottoaren.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Flera gator i Borgå har blivit nästintill farliga att ta sig fram på efter att träd och buskar från intilliggande tomter växt sig för stora. Det har Borgåbon Ralf-Henrik Karlsson lagt märke till.

Karlsson lyfter upp Andersbergsgatan 4 och Brunnsgatan som två exempel. På den förstnämnda platsen både skymmer växtligheten sikten och blockerar gång- och cykelbanan.

– Om en fotgängare till exempel måste korrigera sin gångriktning där kan det hända att en cyklist kör på honom eller henne bakifrån, säger Karlsson.

Skulle du som cyklist i misstag köra in i häcken på Andersbergsgatan 4 skulle du dessutom kunna skada dig.

– Kvistarna där kommer från en Hagtornshäck, och de är ju vassa.

Även bilister, tänker sig Ralf-Henrik Karlsson, skulle kunna drabbas av det här.

– Ifall cyklisterna är tvungna att använda bilvägen stör det ju bilisterna.

Hagtornsbär.
Bildtext Hagtornsbär från häcken på Andersbergsgatan 4.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Svårt att anmäla om farliga platser

Till följd av det här förundrar sig Ralf-Henrik Karlsson både över tomtägare och Borgå stad.

– Jag undrar varför tomtägare inte tar sitt ansvar. Också varför staden inte verkar gå igenom sina gator och trottoarer och vid behov utfärda anmärkningar till tomtägarna för att undvika att det sker olyckor.

Ralf-Henrik Karlsson är medveten om att han som privatperson också kan meddela staden om farliga ställen. Problemet är bara att det är svårt.

– Det är ytterst svårt att få tag på ansvariga personer på staden. När du går in på Borgås webbplats borde det direkt på hemsidan finnas en tydligt utmärkt länk, via vilken du kan skicka in en anmälan.

Ralf-Henrik Karlsson är heller inte ensam om de här funderingarna.

– Jag har hört om många människor som tycker att det är helt omöjligt att få tag på någon på staden. Därför låter de bli att anmäla om problemen, som då fortsätter att existera.

Ansvaret ligger både på staden och på tomtägarna

Enligt Hanna Kemppainen, som är sakkunnig i samhällsteknik på Kommunförbundet, har tomtägaren i första hand ansvaret för sina växter. Kommunen är ändå ansvarig för allmänna områden, såsom gator.

– Ifall trädet eller busken är planterad på fastighetens tomt kan kommunen inte såga ner det helt och hållet utan ägarens tillåtelse. Att gallra bort grenar har kommunen ändå möjlighet att göra.

Torbjörn Karlsson, gatuinspektör på Borgå stad, fyller på med detaljer.

– Den växtlighet som ligger tre meter från tomtgränsen bör fastighetsägaren eller den som hyr fastigheten beskära. Till staden hör planterade områden: gatuträd, parker samt områden som ägs av staden.

En trottoar och en buske.
Bildtext Andersbergsgatan 4.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Staden granskar gatorna kontinuerligt

Hur kan staden då låta kvistar växa ut över gator på så många platser i Borgå?

– Vi följer nog med hela tiden. Tomtägaren har också ett ganska stort ansvar, säger Torbjörn Karlsson.

Han meddelar också att staden med jämna mellanrum tar emot anmälningar om problematiska gator.

Vad tänker ni göra åt det här?

– Vi brukar kontakta tomtägaren och be denne beskära sina buskar. Ifall tomtägaren inte gör det utför staden arbetet och fakturerar sedan ägaren.

Har ni gjort det här tillräckligt bra med tanke på den nuvarande situationen?

– Det här är ett kontinuerligt arbete som vi gör vid sidan om andra uppgifter. Borgå stad har också en grupp som ända sedan i våras åkt runt och röjt upp på platser som tillhör staden.

På påståendet om att det lär ska vara svårt att meddela staden om problematiska gatuställen, svarar Torbjörn Karlsson bara att det är enklast att kontakta dem via stadens elektroniska tjänster.

– Man går in på Borgå stads webbplats, väljer elektroniska tjänster, klickar på ”Respons och rådgivning” och skickar in ditt meddelande. Man får också gärna bifoga en bild i meddelandet, för att vi enklare ska hitta det problematiska stället.

Artikeln uppdaterades 29.8.2019: Istället för Andersbergsgatan stod det Alexandersgatan felaktigt på två ställen i texten. Det här korrigerades.

29.8.2019: Kvistar och buskar skymmer sikten vid gator och Borgåbor tycker till om antalet parkeringsplatser i staden

20:32

Diskussion om artikeln