Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Exceptionellt fall av skattebedrägeri” - fartygskapten gripen, misstänks ha smugglat alkohol och tobak till Finland

Från 2019
Cigaretter i ett cigarettpaket.
Bildtext Kaptenen smugglade över 1 200 liter stark alkohol och över en miljon cigaretter.
Bild: Mostphotos/Yash Nagori

Sedan år 2014 har Tullen utrett ett fall där en fartygskapten misstänks ha fört in alkohol och tobak för vidareförsäljning i Finland.

Brottsrubriceringen är grovt punkt- och mervärdesskattebedrägeri. Tullen beskriver själv fallet som ett “exceptionellt fall av skattebedrägeri”.

Kaptenen på ett finsk fraktfartyg misstänks ha smugglat in nästan 1,1 miljoner cigaretter och över 1 200 liter stark alkohol från Tyskland till Finland under åren 2013 och 2014.

Hen ska ha skaffat varorna skattefritt och lagligt i Tyskland. Besättningen på ett fartyg får skaffa varor för eget bruk skattefritt.

Varorna packades i en skåpbil och det hela blev kriminellt när skåpbilen körde ut från fartyget och cigaretterna och alkoholen levererades till vidareförsäljning.

Kaptenen kom undan en gång

Kaptenen ska ha utfört brottet vid 48 olika tillfällen och undvikit att betala 230 000 euro i olika skatter.

Skatteförvaltningen beskriver försäljningen som så omfattande att den kan anses vara utövning av affärsverksamhet.

Tullen kom kaptenen på spåren redan år 2014, men eftersom hen sade upp sig och lämnade Finland kunde man inte vidta förundersökningsåtgärder.

Rederiet var inte delaktigt

År 2017 häktades kaptenen i sin frånvaro, och i juni i år kunde hen gripas i sitt hemland Estland och med hjälp av ett beslut från en estnisk domstol överlämnas till Finland.

Tullen har fört ärendet vidare till åtalsprövning och behandlas vid Egentliga Finlands tingsrätt. Åtal ska väckas senast den 3 september. Kaptenen är tillsvidare häktad.

Enligt Tullens undersökningar har rederiet inte varit delaktigt i fallet.

Diskussion om artikeln