Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Det blev både Illby och Sannäs - så här beslutade bildningsnämnden om skolorna i östra Borgå

Från 2019
Uppdaterad 29.01.2020 16:10.
Skolelever går på skolgården
Bildtext Arkivbild. Elever i Eklöfska skolan i Tolkis.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Bildningsnämnden i Borgå föreslår att både Ilolan koulu och Sannäs skola bevaras och renoveras till den del som det behövs och kompletteras med flyttbara byggnader.

Både Ilolan koulu och Sannäs skola verkar i fastigheter som är i slutet av sitt livsskede. Borgå stad planerar ett nytt tvåspråkigt bildningscentrum för årskurs 1-6 i östra Borgå.

Frågan är om skolan ska byggas i Sannäs eller Illby.

Samlingspartiets Janne Ranta föreslog att både Ilolan koulu och Sannäs skola bevaras. En knapp majoritet av bildningsnämnden stod bakom förslaget, rösterna föll 6-5.

Staden föreslår Sannäs eftersom den nyare delen kan renoveras

Tjänstemännens förslag är att skolcentret byggs i Sannäs.

Staden har gjort en utredning över tre alternativa platser för bildningscentret. Tomten där Illby daghem låg visade sig vara det sämsta alternativet med tanke på framkomlighet.

Nuvarande Sannäs skola och Ilolan koulu visade sig vara jämbördiga när det gäller framkomlighet. När det gäller byggnadernas skick är Sannäs ett bättre alternativ, anser stadens tjänstemän.

Skolingång.
Bildtext Sannäs skola.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Den nyare delen av Sannäs skola kan renoveras och användas som en del av det nya bildningscentret. Det betyder att Sannäs är det billigare alternativet.

Sannäs skolas gamla del och Ilolan koulus huvudbyggnad måste rivas under de närmaste åren, eftersom de är i så dåligt skick.

Det nya bildningscentret skulle bestå av Sannäs skolas nyare del och en ny flyttbar byggnad. Staden vill säkra att byggnaden kan flyttas om befolkningen i östra Borgå i framtiden minskar.

Oro för livskraften i byarna

Bildningsnämndens ordförande Catharina von Schoultz (SFP) är besviken att omröstningen slutade till förmån för Janne Rantas motförslag om att renovera de befintliga skolhusen i både Sannäs och Illby.

- Jag hade nog hoppats på ett bildningscentrum, säger von Schoultz.

Hon tror att samlingspartiet förde fram tanken om renovering på grund av att man känner en viss oro beträffande nativitetet och livskraft i de berörda byarna.

- Jag kan tänka mig att de också anser att ett projekt av den kaliber som ett bildningscenter skulle vara, är för riskfyllt och att de därför vill ta timeout och se på situationen på nytt efter mellan kanske fem och tio år, säger von Schoultz.

Catharina von Schoultz
Bildtext Bildningsnämndens ordförande Catharina von Schoultz.
Bild: Yle/Stefan Härus

Fortsatt osäkerhet kan påverka inflyttning

I och med beslutet fortsätter osäkerheten, vilket i sin tur kan få följder.

- De berörda områdena blir ju inte attraktivare i och med det beslut vi gick in för vid mötet igår (29.8) vilket kan påverka inflyttningen negativt, säger von Schoultz.

Den första omröstningen i bildningsnämnden gällde samlingspartisten Janne Rantas förslag att återremittera ärendet till ny beredning.

Det förslaget röstades ner i nämnden med siffrorna 7-4.

- Samlingspartiets motivering till både bordäggning och alternativet renovering av befintliga skolhus, var att de vill ha mera fakta och att det saknas utredningar, säger von Schoultz.

Samma process i stadsstyrelsen

Sedan mars har frågan varit uppe i bildningsnämnden på varje möte. Därför är von Schoultz förvånad över samlingspartiets åsikt att frågan inte utretts tillräckligt.

- Det kunde man ju ha påtalat i ett tidigare skede i så fall, säger von Schoultz.

Den kompromiss som nu blev slutresultatet i omröstningen i bildningsnämnden kommer förstås att granskas också i stadsstyrelsen.

Catharina von Schoultz antar att åsikterna där går lika mycket i sär som de gjorde i bildningsnämnden och likaså bland stadens invånare.

Framtiden i stjärnorna

Om bildningsnämndens förslag godkänns i de följande instanserna, är saken slutbehandlad för ett okänt antal år framöver och skolarbetet i skolorna i Illby och Sannäs fortsätter i befintliga skolhus.

Vad kan man vänta sig när frågan kommer upp igen om fem eller tio år. Håller beredningens förslag om att ett bildningscenter bör placeras i Sannäs?

- Ja, det står nog att läsa i stjärnorna. Det får framtiden utvisa. Det beror på hur områdena utvecklas. Illby är ju klassificerad som en serviceby, men det betyder inte att människor kommer att flytta dit mer än till andra delar av området, säger von Schoultz.

Detaljplaneringen av Illby ska komma igång. Om tomterna säljer bra kan utgångspunkten om ett antal år, om var ett framtida bildningscenter ska placeras, vara en helt annan.

Artikeln är uppdaterad 30.08.2019 kl. 11:42 med kommentarer av bildningsnämndens ordförande Catharina von Schoultz.

Diskussion om artikeln