Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Få din aska utspridd i en skogsdunge eller få en grav utan gravsten - Rödsands begravningsplats erbjuder flera alternativ till jordbegravning i kista

Från 2019
Uppdaterad 03.09.2019 09:23.
Kyrkoherde Martin Fagerudd med Rödsands röda kapell i bakgrunden.
Bildtext Martin Fagerudd, kyrkoherde vid Vanda svenska församling är väldigt nöjd med begravningsplatsens nya del.
Bild: Elis Henell

Att sprida en bortgången persons aska blir ett allt populärare alternativ till jordbegravning. Rödsands begravningsplats i Vanda har fått både en ny kistlund, där kistor kan begravas utan gravsten, och en askdunge, där man kan sprida aska.

Att sprida aska har blivit möjligt först på 2000-talet.

Martin Fagerudd, kyrkoherde vid Vanda svenska församling, har sedan lagändringen sett att aska spridits på både hav och land.

- Vi har begränsat med gravplatser i huvudstadsregionen och därför är kremering väldigt vanligt här. På en gravplats för kista ryms åtta urnor och på en plats för spridning av aska finns egentligen obegränsat med utrymme. Askan blir en del av naturens kretslopp.

Att sprida aska i naturen är ett allt mer populärt alternativ till den traditionella begravningen av kista eller urna.

Rödsands begravnigsplats i Vanda har utvidgats och det nya området togs i bruk i början av september. De välskötta gräsfältet väntar ännu på att de första gravstenarna ska resas.

I bakgrunden reser sig en skogsdunge vars funktion inte endast är att rama in begravningsplatsen i en naturskön miljö. Det är Rödsands askdunge.

Minnesplatta med bibelcitat framför en stor natursten.
Bildtext Det är inte mycket som skiljer skogen där askan sprids från en vanlig skogsdunge, men den stora stenen och minnesplattan med bibelcitat avslöjar platsens andliga art.
Bild: Elis Henell

Som minnessten kan anhöriga hämta i princip vilken natursten som helst: en sten från hemgården, stugan eller någon speciell resa kan fungera som minnesmärke för den avlidne, med eller utan namn.

Jordbegravning är för många ändå en värdefull och viktig tradition och på den nya begravningsplatsen har man beaktat detta - men inte utan nytänk. Förutom askdungen öppnas också en så kallad kistlund.

Här begravs man på traditionellt vis i kista, men utan en utsatt gravplats och gravsten. Den avlidnes namn kan ristas in i en gemensam minnessten. Blommor och ljus kan också lämnas under minnesstenen.

I lunden kommer det alltså inte att finnas släktgravar, utan man begravs i den ordning som begravningar ordnas.

En pinne som visar var gravstenarna i framtiden kommer att radas, inga gravstenar är resta ännu.
Bildtext Raderna står klara för de traditionella kistplatserna, men ännu är det tomt på Rödsands nya begravningsplats.
Bild: Elis Henell

Det är både billigare och lättare att uppehålla gravar av den här sorten. De anhöriga betalar endast för gravplatsen och ceremonin och de årliga utgifterna uteblir. Eftersom det inte finns något krav på gravsten blir kostnaderna ännu lägre.

Begravning i kistlund och spridning av aska är nya begravningssätt i Vanda, men har använts en tid redan i både Esbo och Helsingfors.

Om de nya begravningsformerna visar sig vara populära är man redo att utvidga både kistlunden och askdungen.

Diskussion om artikeln