Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Håll Aurabron öppen för privatbilism - Åbo centrumförening ser risker för butikerna

Från 2019
Kaskisbacken i Åbo.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Aurabron ska inte stängas av för bilister, anser centrumföreningen i Åbo. Försenade bussar är orsaken till att en begränsning av privatbilism föreslagits.

Diskussionen om att stänga av trafiken för bilister i Åbo centrum har väckts av kollektivtrafikchef Sirpa Korte. Bussarna har nämligen varit sena i rusningstid, och en orsak anses vara att det är trångt på gatorna i Åbo centrum.

Passagerarna på lokalbussarna har blivit färre, och därmed har också intäkterna minskat. Man tror att förseningarna är en orsak till att färre åker med Föli-bussarna.

Centrumföreningen ger ändå tummen ner för förslaget att stänga Aurabron för privatbilar. Enligt föreningen har trafikarrangemangen i Åbo centrum lett till färre kunder i butikerna.

Då busshållplatserna flyttade i och med att byggandet av torgparkeringen inleddes, begränsades trafiken i centrum för att göra busstrafiken på Slottsgatan smidigare.

Genomfart för privatbilister förbjöds, förutom till parkeringsplatserna. Enligt föreningen var det speciellt företagare i Saluhallen och vid Slottsgatan som led, då många bilister inte vågade köra över Aurabron även om det varit tillåtet.

Bussar på Slottsgatan i Åbo.
Bildtext Busshållplatser på Slottsgatan.
Bild: Yle/Lina Frisk.

Föreningen befarar nu att ett förbud av privatbilism på Aurabron skulle försvåra situationen ytterligare. Enligt föreningen har kundmängderna nu hållit en jämn nivå och Åboborna har hittat nya rutter in till centrum.

Föreningen föreslår att bussarnas passagerarmängder kan ha minskat av andra orsaker, till exempel på grund av att många istället åker elsparkcykel eller cyklar, eller att passagerarna fortfarande har svårt att hitta hållplatserna.

Åbo centrumförenings medlemmar är kring 400 affärer, serviceföretag och fastigheter i centrumområdet.

Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion träffades förra veckan och föreslog att biljettpriserna höjs för stadsbussarna. Orsaken är att färre åker buss.

Diskussion om artikeln