Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa centralsjukhus grundar nytt center för patientsäkerhet

Från 2019
Vasa centralsjukhus.
Bildtext Vasa centralsjukhus
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Vasa centralsjukhus vill gå i bräschen för forskning och utveckling i fråga om patientsäkerhet, också nationellt. På torsdagen slog man upp dörrarna till No Harm Center, ett nygrundat center för patientsäkerhet.

- I Finland saknas en nationell aktör, som skulle ha som uppgift att utveckla vår patientsäkerhet. Genom att grunda det här centret kan vi bygga på vårt fina patientsäkerhetsarbete i Vasa och på samma gång främja att patientsäkerheten går framåt i hela landet, säger Marina Kinnunen som är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Inom No Harm Center vill man bygga upp ett nätverk för samarbete i frågan om patientsäkerhet. Genom att samla expertis och bedriva forskning kan man bygga upp ny kunskap och främja en utveckling på området.

En patientsäkerhetsprofessur har samtidigt grundats vid centret, man söker alltså någon som vill leda arbetet med den nya forskningen. Målet är att man i framtiden publicerar sina forskningsresultat- och rapporter nationellt.

Fokus på fyra områden

Inledningsvis kommer man att fokusera på forskning och utveckling inom fyra delområden.

Ett område är nationell samforskning, där man kartlägger hurdan patientsäkerheten är i Finland i dagsläget.

Ett annat område är gemensamma riktlinjer för hur man identifierar en patient som kommer till sjukhus för vård. Här ingår att öka allmänhetens förståelse för varför det är så viktigt att veta vem det är man behandlar.

Som tredje forskningstema har No Harm Center valt att utreda dödsfall som inträffar på sjukhus och som fjärde vill man fokusera på att öka kunskapen kring och systematiskt följa upp patientsäkerhet.

Porträtt av Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.
Bildtext Marina Kinnunen
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Marina Kinnunen har under många års tid varit aktiv inom patientsäkerhet och hon kallar frågan för sitt hjärtebarn.

- Jag tycker att inte en endaste patient på sjukhus borde råka ut för en skada, om den kunnat undvikas. I mitt eget arbete ser jag den här frågan som vårt allra viktigaste mål. Att vi kan ge trygg vård och att människorna känner att de kan lita på oss, säger Kinnunen.

Kinnunen hoppas att No Harm Center i framtiden får såväl erkännande som ekonomiskt stöd för att fungera som landets främsta center för patientsäkerhet. Hon får medhåll av Jaska Siikavirta från Social- och hälsovårdsministeriet, som konstaterar att drömmar som uttalas högt har en större chans att gå i uppfyllelse.

- I över tio års tid har det vid Vasa centralsjukhus gjorts målmedvetet arbete för att öka patientsäkerheten. Det är en mycket bra grund att bygga vidare på.

Text: Ulla Kuivasmäki / Yle Pohjanmaa
Översättning: Moa Mattfolk / Yle Österbotten

Diskussion om artikeln