Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

FN-representant om flyktingbarns rätt till utbildning: "Skolgång är inte någon lyx utan en mänsklig rättighet"

Från 2019
Uppdaterad 30.08.2019 13:17.
En flicka sitter och läser utanför ett tält. Tältet är gjort av presenning som har spänts mot marken. Det är smutsigt och har hål.
Bildtext En afghansk skolflicka deltar i en lektion i ett tält i brist på ordentliga skolbyggnader i Jalalabad i Afghanistan den 12 mars 2015.
Bild: EPA

En väldigt stor andel av världens flyktingbarn i skolåldern går inte i skolan. Trots det här går vi sakta i rätt riktning, visar FN:s flyktingkommissariat UNHCR:s nya rapport för 2018.

Det finns 7,1 miljoner flyktingbarn i världen som är i skolåldern och av dem går 3,7 miljoner inte i skolan.

Andelen flyktingbarn som under år 2018 fick gå i skola ökade med några procentenheter i jämförelse med året innan.

- Vi har sett att siffrorna på flyktingbarn som går i skola har gått upp lite grann, säger Caroline Bach, som representerar FN:s flyktingkommissariat i norra Europa.

Det här tror Bach att beror på att stater har tagit olika initiativ för att inkludera barnen i den nationella skolgången.

Andra stadiets utbildning svåråtkomlig för flyktingbarn

63 procent av världens flyktingbarn får en lågstadieutbildning. Det här är en ökning med två procentenheter sedan året innan.

Andelen flyktingbarn som får en utbildning på andra stadiet ökade från 23 till 24 procent.

Den mest märkbara förändringen mellan år 2018 och året innan är att andelen flyktingar som åtar sig en högre utbildning efter andra stadiet har ökat från en till tre procentenheter.

Av världens alla barn får 91 procent en lågstadieutbildning, 84 procent en utbildning på andra stadiet, och 37 procent en ännu högre utbildning.

Barnens utbildning är en investering i samhället

Flyktingbarnens skolgång är inte någon lyx, utan en mänsklig rättighet, säger Bach.

Utbildningen ger barnen en möjlighet att växa och utveckla sig själva. Den kan också ses som en investering för hela samhället.

- Det är otroligt viktigt att faktiskt ge de här barnen en chans att få vara med i samhället. Utan skola får man inte vara med på någonting till sist, säger Bach.

Skolbarn i Aleppo i Syrien
Bildtext Skolbarn som väntar på att få komma in i en lågstadieskolbyggnad i Aleppo-distriktet i Syrien den 23 september 2013. Under den här tiden pågick en stor UNICEF-kampanj för att få barn att sätta sig på skolbänken igen trots oroligheterna landets inbördeskrig fört med sig.
Bild: EPA/JM LOPEZ

Många saker hindrar flyktingbarn att få gå i skolan

Utmaningen att få en riktig utbildning som flyktingbarn är stor.

Dels kan det bero på att landet man kommer till också befinner sig i kris och resurser saknas, dels på att man saknar de identitetsbevis som behövs eftersom man varit tvungen att lämna sitt hem i brådska.

Ecuador har infört nya lagar som gjort inskrivningen i skolan betydligt lättare

― Caroline Bach, FN:s flyktingkommissariat

Det här är ändå inte alltid ett hinder, säger Bach. Det finns goda exempel på stater som försöker komma barnen till mötes.

- Till exempel Ecuador, som väldigt många venezuelanska flyktingar har flytt till nyligen, har infört nya lagar som gjort inskrivningen i skolan betydligt lättare.

Det här innebär att venezuelanska barn som inte har med sig några identitetsbevis eller certifikat ändå får gå i skola i Ecuador som en vanlig elev, förklarar Bach.

Turkiet försöker integrera flyktingbarnen i landet

Också Turkiet är ett exempel på en stat som försöker bemöta flyktingbarns rätt till skolgång, säger Bach.

Turkiet har tagit emot 3,7 miljoner flyktingar på grund av det syriska inbördeskriget och ungefär en miljon är barn.

- Där har man infört språkkurser i turkiska, utbildat lärare och försett flyktingbarnen med skolmaterial och skoltransporter för att förbereda dem för övergången från de temporära skolorna man haft, till det turkiska skolsystemet, säger Bach.

Det är särskilt viktigt att stater som tar emot flyktingbarn försöker integrera barnen i det nationella skolsystemet.

Annars bildas parallellsystem med utbildningar som kanske inte är lika bra och som saknar officiell status.

Venezuelanska familjer väntar vid vägen på gränsen mellan Venezuela och Ecuador.
Bildtext Venezuelanska familjer sitter och väntar vid gränsen mellan Colombia och Ecuador den 27 augusti 2019. Båda länderna har vidtagit vissa åtgärder för att barn till venezuelanska flyktingar lättare ska få gå i skola.

Språket kan sätta stopp för utbildningen

Andelen flyktingbarn som går en utbildning på andra stadiet är väldigt liten i jämförelse med andelen för alla barn i världen.

- Särskilt högre utbildning, högstadiet och längre fram, kräver mera utbildade lärare och resurser. Dessutom finns det en språkbarriär som man måste komma över, säger Caroline Bach.

För yngre barn är det lättare att gå i skolan på ett språk man inte riktigt behärskar, påpekar hon. Yngre barn lär sig snabbare och lågstadiet är ett enklare koncept.

Flyktingkommissariatets mål

UNHCR:s mål för det nästa decenniet är att se till att alla flyktingbarn som är i förskoleålder är jämlika med förskolebarn som inte är flyktingar.

Ett annat mål är att höja andelen högutbildade från 3 till 15 procentenheter.