Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Förslaget att behålla både Sannäs skola och Ilolan koulu väcker delade känslor hos föräldrar – renoveringskostnader ifrågasätts

Från 2019
En del av en gul skolbyggnad.
Bildtext Sannäs skolas äldre del, som bör renoveras.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

På torsdag kväll 29.8 föreslog bildningsnämnden i Borgå att både Ilolan koulu och Sannäs skola ska bevaras och kompletteras med fler flyttbara byggnader.

Bakgrunden till det här är stadens funderingar på att bygga ett nytt bildningscenter i östra Borgå. Alternativen är tre: nuvarande Sannäs skola, nuvarande Ilolan koulu och tomten där Illby daghem har legat.

Den sistnämnda platsen har visat sig vara det sämsta alternativet, medan Sannäs visat sig vara det alternativ som stadens tjänstemän förespråkar.

Både bra och dåligt

Till följd av bildningsnämndens nya förslag har Yle Östnyland hört en Illby- och en Sannäsförälders åsikt i frågan.

Illbybon Jenny Hällfors, som har två barn under skolåldern, säger att torsdagens förslag väcker blandade känslor.

– Det är jättefint om beslutet nu håller och både Illby och Sannäs får behålla sina nuvarande skolor. Jag tvivlar ändå på att det här är den mest kostnadseffektiva lösningen eftersom vi nu går in för att renovera två skolor. Jag efterlyser ordentliga kostnadsuträkningar.

Kjell Carlström bor i Jackarby och har två barn som går i Sannäs skola. Han har också ett tredje barn som är under skolåldern.

Liksom Hällfors ser han med tudelade ögon på det nya förslaget.

– Det är bra eftersom det innebär att det fortfarande finns en möjlighet att behålla Sannäs skola. Samtidigt innebär det ju en osäkerhet eftersom vi vet att renoveringar kommer att kosta en hel del.

Den här osäkerheten, fortsätter Carlström, kan i sin tur snabbt leda till ett beslut om att båda skolorna stängs.

– Det är ju det värsta hotet.

En del av en gul skolbyggnad.
Bildtext Sannäs skolas nyare del.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Behålla Sannäs livskraft eller se till att barnens skolvägar är kortast möjliga?

Både Hällfors och Carlström tycker, ganska självklart nog, att ett nytt framtida bildningscentrum i östra Borgå borde placeras i de byar där deras barn går, eller kommer att börja gå, i skolan.

Ett bildningscenter i Illby, säger Hällfors, skulle vara viktigt för själva byn.

– Helt enkelt för att den ska växa och vara ett attraktivt ställe att bosätta sig på.

Det skulle förstås också vara viktigt för barnen, fortsätter hon.

– Huvudsaken är ändå att det finns ett hållbart beslut och en skola i framtiden.

Det argument Carlström ser som starkast är att ett bildningscenter i Sannäs skulle innebära att flest barn har ett förhållandevis kort avstånd till skolan.

– Det är ju i skolskjutsarna vi har mest att vinna.

Skolresans maxtid bör tas i beaktande

På frågan om hur ett bildningscenter i den andra byn skulle påverka Hällfors och Carlströms vardagar, säger Hällfors att hon skulle behöva köra en omväg till jobbet.

– Visst skulle det bli lite jobbigare att behöva köra till Illby innan jag far till mitt jobb som är i stan.

Carlström, i sin tur, säger att hans barn skulle få en längre skolväg.

– Mina barn skulle ha en cirka 15 kilometer lång skolväg till Illby. Nu är deras skolväg åtta kilometer. Om man sedan tänker på att maxtiden för barn att åka till och från skolan är två och en halv timme börjar det nog bli lite kritiskt.

Diskussion om artikeln