Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pensionsboom skapar vårdarbrist: "Vi hinner inte utbilda nya vårdare i samma takt som de äldre går i pension"

Från 2019
en vårdare håller en klient i handen.
Bildtext Utbildningsinstanserna hinner inte utexaminera nya vårdare i samma takt som äldre vårdare går i pension.
Bild: Mostphotos / Arne Trautmann

Bristen på vikarier inom vårdbranschen beror inte på att det utbildas färre närvårdare och sjukskötare än tidigare. Snarare har utbildningsplatserna ökat i antal, åtminstone på Yrkeshögskolan Novia och Yrkesakademin i Österbotten. Trots det hinner inte utbildningsinstanserna utexaminera nya vårdare i samma takt som vårdare går i pension.

När Yle Österbotten gjorde en rundringning till olika vårdinstanser runtom i Österbotten stod det klart att brister på vikarier fortsätter. Sommaren har med nöd och näppe gått ihop i flera kommuner, i till exempel Jakobstadsregionen fick man stänga avdelningar för att få vikarierna att räcka till.

En av de intervjuade sa att de på hennes arbetsplats funderat om det är så att det utbildas färre vårdare än tidigare.

Vårdare mäter blodtryck på kvinna.
Bild: Mostphotos

Det stämmer inte, det säger både tf enhetschef Eva Matintupa på Yrkeshögskolan Novia i Vasa och utbildningschef Maria Lund för hälsovård och välfärd på Yrkesakademin i Österbotten (YA).

Både Novia och YA har utökat

Eva Matintupa säger att Novia utexaminerade 95 sjukskötare från enheterna i Vasa och Åbo under fjolåret. 2015 utexaminerades 73 sjukskötare från Novia. Under tre år har det skett en ökning på dryga 20 fler sjukskötare per år.

På YA säger utbildningschef Maria Lund att de inte har minskat antalet platser på närvårdarutbildningen. Ifjol utexaminerades sammanlagt 231 närvårdare från YA. Av dem studerade 24 på enheten i Närpes, 73 i Pedersöre och 134 i Vasa.

- Vi har utökat de senaste åren. Vi har också kontinuerlig antagning och kan ta in studerande varje vecka. På det sättet tycker jag att vi gör allt som står i vår makt, säger Lund.

YA tar precis som Novia in studerande via gemensam ansökan på våren. Utöver det kan YA via en så kallad kontinuerlig ansökan ta in nya studerande varje vecka.

Kontinuerlig ansökan innebär också att närvårdare utexamineras nästan varje vecka från YA.

Pensionsboomen är här

Trots att utbildningsinstanserna inte minskat sina platser ropar vårdbranschen efter fler vårdare.

Eva Matintupa, det tycks vara svårt att få ihop vikarier, är det något som kommit till era öron också?

- Det är inte bara vikarier, utan också till tjänster. Längs med hela året vet vi att det är en brist på sjukskötare. Det är väl en trend som vi ser inom många branscher. Det är pensionsboomen som är igång som vi har talat om i många år, säger Eva Matintupa på Novia.

- Vården står inför ett faktum att det ska ske ett generationsskifte. Men vi hinner inte utbilda i den utsträckning som vårdare försvinner, säger Matintupa.

Eva Matintupa
Bildtext Eva Matintupa på Yrkeshögskolan Novia säger att det inte utbildas sjukskötare i samma takt som det pensioneras sjukskötare.
Bild: Yle/Roger Källman


Maria Lund, är det bekant för dig att det är svårt att få närvårdare till vikariat?

- Vi har hört om det och att man tidvis inte fått platserna fyllda. Men vart våra studerande far och jobbar kan vi inte styra över. Vi försöker marknadsföra allt från småbarnspedagogiken till äldreomsorgen när vi pratar med studerande, säger Lund.

Pensionsboomen är däremot inget som Maria Lund skulle hört orsaka brist på närvårdare.

Vi har hört om det och att man tidvis inte fått platserna fyllda helt enkelt. Men vart våra studerande far och jobbar kan vi inte styra över.

Maria Lund

Fler sjukskötare tack vare ministeriet

Nästa höst kommer Yrkeshögskolan Novia att erbjuda tio tilläggsplatser på sjukskötarutbildningen. Det är tack vare att Utbildnings- och kulturministeriet i våras beslöt att skjuta till fem miljoner euro nationellt till utbildningen av sjukskötare. Men det sker, som sagt, inte i år ännu.

- Byråkratin är lite långsam. Vi ligger i den gemensamma ansökan och den var i våras, det är från den vi har tagit in studerande i höst. Nästa gemensamma ansökan är i april 2020 och då har vi tio tilläggsplatser, säger Matintupa.

Vi kunde ha fler sökande men vi har inget problem att fylla grupperna.

Eva Matintupa

Förutom att det råder en pensionsboom säger Matintupa att minskade årskullar överlag också gör det svårare att locka fler studerande.

- Våra ansökningssiffror ligger ganska stabilt. Vi kunde ha fler sökande men vi har inget problem att fylla grupperna.

Uppsving i intresset för att bli närvårdare

Just nu råder ett uppsving i intresset för att söka sig till en närvårdarutbildning på YA.

- Klart att det går lite i vågor hur intresset är för vårdutbildningen är. Men just nu tycker vi att vi har ett litet uppsving igen, säger Maria Lund.

Kan man dra den slutsatsen vad gäller närvårdare att vikariesituationen ser ut att vara bättre inom ett par år?

- Det tror jag. Det är klart att det är andra faktorer som spelar in än att ha sin examen som var man väljer att jobba. Men jag tror att det kommer att finnas folk med examen om några år.

Det kan också innebära att sjukskötarutbildningen får ett uppsving inom ett par tre år. Lund säger nämligen att det inte är så stor del av deras studerande som åker utomlands för att jobba. En stor del stannar i hemtrakterna och väldigt många fortsätter med studier på Novia.

Dessutom är det inte bara den traditionella närvårdarutbildningen som har ett uppsving just nu. Intresset för läroavtalsutbildning inom vårdbranschen har också ökat.

- Vi har väldigt många vårdföretag och kommuner som börjat anställa studerande på läroavtal. Det borde också hjälpa upp den här bristen, tycker man, säger Lund.

Diskussion om artikeln