Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ta spårvagnen från Skillnaden till Gamlas - Helsingfors planerar nya spårvägar

Från 2019
Uppdaterad 02.09.2019 17:05.
En spårvagn
Bildtext Snabbspårsvägen ska bland annat råda bot på överfulla bussar under rusningstid.
Bild: Yle/Carolina Husu

Helsingfors stad har planerat nya spårvägar till centrala och västra Helsingfors. Snabbspårvägen sträcker sig ända från Skillnaden till Gamlas. Tanken är att utvidga och komplettera den nuvarande spårvagnstrafiken samt att råda bot på överfulla bussar under rusningstid.

Spåren ska sträcka sig från centrum till Munksnäs, via Norra-Haga till Gamlas.

Hoplaksvägen och Vichtisvägen står först i tur då Helsingfors inleder bygget av stadsboulevarderna. I juni godkände stadsmiljösektorn utkastet till detaljplanen för stadsboulevarden på Vichtisvägen.

Stora förändringar också i kärncentrum

Snabbspårvägen kräver stora förändringar i flera områden i Helsingfors, men den största förändringen skulle vara de planerade spårvägarna på Topeliusgatan och Fredriksgatan.

De gamla rutterna kommer att ändras på grund av de nya spårvägarna. Enligt utkastet skulle bland annat den södra ändhållplatsen för spårvagnslinje 4 flytta från Skatudden till Eira. I stället för att köra längs Mannerheimvägen skulle 4:an åka längs Topeliusgatan, Runebergsgatan och Fredriksgatan.

Bild på Helsingfors
Bildtext Spårvagnar som nu trafikerar på Mannerheimvägen kommer åka längs Topeliusgatan, Runebergsgatan och Fredriksgatan.
Bild: Sandra Crawford/Yle

Helsingfors stad vill ta tillfället i akt och samtidigt utveckla stadsbilden.

I samband med bygget skulle trottoarerna på Fredriksgatan breddas, vilket skulle ge plats för till exempel planteringar och terrasser. Det skulle fortfarande finnas parkeringsplatser på gatan, men antalet skulle minska med närmare 60 platser. Biltrafiken kommer att kvarstå.

På Topeliusgatan skulle spårvagnen huvudsakligen åka på ett eget körfält mitt på gatan och cykelbanor skulle byggas bredvid körfälten.

Rondellen i Haga skulle utvidgas och en del av trafikflödet skulle styras genom den. Utvidgandet av rondellen skulle göra det möjligt att bygga bostadshus inne i rondellen. Samtidigt skulle den göra biltrafiken smidigare.

Parkeringsplatser får ge vika

Bygget kommer att påverka både bilister, fotgängare och cyklister.

I samband med att spårvägarna förlängs vill staden också utvidga sina cykelbanor.

Enligt planen ska Topeliusgatan och Runebergsgatan få cykelbanor. För att få plats för spåren och banorna kommer staden att ta bort mer än hundra parkeringsplatser och flytta dem till mindre trafikerade bostadsgator.

Endast från Hoplaksvägen skulle ungefär 110 parkeringsplatser försvinna, och 50 skulle bli kvar.

Snabbspårvägen skulle förbinda de nuvarande spårvagnslinjerna i centrum till Spårjokern och tågspåren. Enligt planen ska staden bygga bostäder i området för närmare 14 000 invånare.

Enligt Helsingfors stad kan byggandet av de nya spåren inledas i mitten av 2020-talet.

Diskussion om artikeln