Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Värdefulla gamla trähus på Kaskisgatan i Åbo förfaller– men situationen är i ett dödläge

Från 2019
Gult trähus vid Kaskisgatan 3 i Åbo.
Bildtext Trähusen på Kaskisgatan i Åbo är i dåligt skick och riskerar att förfalla.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Två värdefulla trähus Kaskisgatan 3 i Åbo är i dåligt skick och riskerar att förfalla. Men eftersom husen inte är skyddade av Museiverket är det ägarens skyldighet att se till att husen hålls i gott skick.

Forskare Kaarin Kurri på Åbo stad säger att Museicentralen i Åbo sedan början av 1980-talet har ansett att husen är etablerade skyddsobjekt som är värda att bevara i stadsbilden.

Men planen för området är så gammal att husen inte finns listade som skyddade objekt, utan att det är tillåtet att bygga på tomten.

- Men de är på så sätt etablerade skyddsobjekt att deras värde har erkänts redan på 1970-talet. Så i början av 1980-talet pratades det redan om att de här husen borde bevaras och skyddas, men eftersom ingen ändring för planläggningen har satts i rörelse kan husen heller inte få skyddsstatus med rättsverkningar, säger Kurri.

Juridiskt sett är det alltså möjligt att husen kunde rivas och ersättas av nya.

Svårt att göra något

Enligt byggnadslagen måste husen ändå hållas i gott skick så att de inte orsakar skador för omgivningen eller för människors hälsa. Husen får heller inte vanställa stadsbilden.

Detta gäller oberoende av om de är skyddade eller inte. Om detta inte efterföljs kan ägaren få böter.

Byggnads- och tillståndsnämnden har beslutat att fastighetsägaren måste betala vite på 24 000 euro eftersom byggnaderna inte har hållits i tillräckligt bra skick.

Ifall byggnaderna inte återställts före årsskiftet åläggs ägaren ytterligare ett vite på 40 000 euro.

Ägaren till husen på Kaskisgatan har trots detta låtit dem förfalla. I det läget är det svårt att få till stånd en förändring. För att rädda husen krävs att till exempel detaljplanen ses över.

Ett gult trähus på Kaskisgatan i Åbo har en stor skylt med "Vuokrataan" (Uthyres) på väggen.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Det finns också en speciallag som heter Lag om skyddande av byggnadsarvet, och med stöd av den lagen kan man lägga fram en framställning om att skydda objektet i fråga.

- Framställningen kan göras av kommunen, ägaren eller av en sådan registrerad sammanslutning till vars verksamhetsfält det hör att värna om kulturarvet. Tidigare kunde också NTM-centralen på eget bevåg behandla dessa saker, säger Kurri.

Vill bygga nytt

Disponent Pertti Satopää säger att det finns tre delägare för husen på Kaskisgatan 3. Satopää säger att han inte känner till vad ägarna har för avsikter med husen.

Men han tror ändå att orsaken till att husen inte har reparerats beror på att de inte har något värde för ägarna.

- I praktiken har husen inte något bruksvärde mera, även om de skulle repareras. Enligt mig är nog det enda alternativet att bygga nytt i en sådan här situation när husen är i så dåligt skick, säger Satopää.

Han tror däremot inte att ägarna kommer att reparera husen som de är nu, trots att de fått böter, på grund av att det inte är lönsamt för dem.

- Det är nog det sista målet att kunna bygga något nytt på innergården. Det vore enligt mig en vettig lösning på det här, säger Satopää.

Diskussion om artikeln