Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Småhustomterna på Lojo bostadsmässa väcker intresse - 19 ansökningar på 17 tomter

Från 2019
En bild från luften över ett stadslikt område vid en sjö.
Bildtext På området vid Lojo sjön verkade tidigare en såg. Nu byggs området om för bostadsmässa och arbetet med att bygga infrastrukturen är i full gång.
Bild: Lojo stad

Både privatpersoner och företag har visat intresse för att bygga småhus i området Hiidensalmi vid Lojo sjö. Det ordnas bostadsmässa i området år 2021.

Det var totalt 17 tomter som bjöds ut åt intresserade personer. Ansökningarna skulle lämnas in i augusti.

Av totalt 19 ansökningar kom en tredjedel från olika husföretag medan resten kom från privatpersoner.

Sju familjer från Lojo har ansökt om en tomt och fem från andra håll i Finland.

- Den ansökan som är geografiskt längst borta kom från Norra Karelen, säger Mirka Härkönen som är projektchef för bostadsmässan i Lojo.

Gott resultat

Härkönen säger att man är mycket nöjd med antalet ansökningar.

- Det är ett mycket gott resultat om man ställer det i relation till efterfrågan på tomter vid tidigare bostadsmässor och antalet sålda tomter i Lojo per år.

Men trots att man nu har flera ansökningar än tomter är det inte säkert att alla tomter hittar sin byggare i det här skedet.

- Många vill bygga på en av de tre tomter som ligger närmast sjön. Alla kan inte bygga där och vi måste höra oss för med en del om de kan tänka sig att bygga på en annan tomt i stället, säger Härkönen.

En sjöstrand.
Bildtext Från de flesta tomter har man utsikt mot sjön, men några tomter ligger närmare sjöstranden. Bilden är från Hiidensalmi.
Bild: Lojo stad.

Härkönen berättar att man i sin ansökan fick prioritera vilken tomt man var mest intresserad av och dessutom uppge vilka andra tomter man kunde tänka sig.

- Så gott som varje tomt finns med bland någons val.

Om det blir tomter över kommer man att göra en ny ansökningsrunda i oktober.

- Vi är övertygade om att vi kommer att hitta byggare till tomterna, säger Härkönen.

Väljer de bästa

En arbetsgrupp med representanter från andelslaget bakom bostadsmässan och från Lojo stad väljer vilka ansökningar som godkänns.

- När vi väljer vem som får bygga på vilken tomt utgår i första hand från kvalitet. Vi ser också till helheten. Det handlar bland annat om hur bygget passar in i miljön, säger Härkönen.

Hon säger också att arbetsgruppen ser hur väl de olika förslagen har beaktat temat för bostadsmässan. Det handlar bland annat om teman som sjö, klimataspekter och social gemenskap.

En kvinna i kort ljust hår vid en sjöstrand.
Bildtext Projektchef Mirka Härkönen.
Bild: Lojo stad

De som lämnade in sina förslag för tomterna kunde välja att låta en arkitekt rita något eller så kunde man välja ett färdigt huspaket.

- Det fanns inga begränsningar, säger Härkönen.

Tomterna är mellan 509 och 812 kvadratmeter stora.
Byggrätten är 178-284 kvadratmeter. Den billigaste tomten kostar 40 000 euro.

Det är också möjligt att hyra tomterna.

Våningshus och radhuslängor

På området för bostadsmässan kommer det också att byggas flervåningshus.

- Ännu har inga köpebrev undertecknats, men vi har fört långtgående diskussioner, säger Mirka Härkönen.

Hyreshusbolaget Lohjan Vuokra-asunnot som ägs till 100 procent av Lojo stad planerar bygga ett flervåningshus med hyresbostäder på området.

Bostadsrättsbolaget TA-Asumisoikeus planerar å sin sida att bygga ett flervåningshus med bostadsrättsbostäder på området.

- Dessutom planerar företaget Suomen hoivatilat att bygga daghem och boende för äldre på området. Det handlar om en eller två byggnader, säger Härkönen.

Utöver flervåningshusen finns det också plats för radhuslängor och där förs nu förhandlingar med olika parter, säger hon.

En karta med en pil som säger: De 17 småhustomterna.
Bildtext En karta över området. I norr finns flervåningshusen och radhuslängorna. I söder finns småhustomterna och plats för ett nytt slags andelslag för boende.
Bild: Lojo stad / Yle

På området bildas också ett andelslag med plats för sex familjer.

- Det är fråga om ett nytt slags boende där man inte behöver lika stort startkapital som i normala fall.

- Man betalar en slags hyra till andelslaget och betalar på så sätt för sitt boende. Man kan också genom att utföra en del arbete betala för sig. Det är på det sättet också en slags social gemenskap, berättar Härkönen.

Hon berättar också att andelen i andelslaget är evig och inte en rättighet som någonsin kan tas ifrån en.

Byggstart i vår

Nu byggs vägar, vatten- och avlopp samt el ut till området. Det ska vara klart i november.

Ett sandområde i en skog där man bygger ut vatten- och avlopp.
Bildtext Arbeten pågår på området.
Bild: Lojo stad

I vår kan det sedan bli byggstart för både småhusen och våningshusen för att allt ska vara klart till år 2021 då bostadsmässan öppnar.

- Jag tror nog vi klarar tidtabellen. Det ser bra ut, säger Härkönen.

Diskussion om artikeln