Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Att förbättra riksväg 25 är lönsamt - ny utredning visar på stort förbättringsbehov, men oklart när det ges pengar

Från 2019
Trafik på riksväg 25 vid Mjöbolsta.
Bildtext Riksväg 25 är livligt trafikerad av tung trafik.
Bild: Yle/Tove Virta

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM) har gjort en ny utredning över hur stort behovet av förbättringar på riksväg 25 är. Om man genomför alla planer behövs 550 miljoner euro och de pengarna finns inte i dag.

Om man genomför bara de allra viktigaste förbättringarna behövs 150 miljoner euro och inte heller de pengarna finns att ta till.

- Det är regeringen som beslutar om pengarna. Men vi vill ha planerna klara ifall det beviljas pengar. De behövs också då det görs upp mera långsiktiga planer för vägsatsningar, säger projektchef Heli Siimes vid NTM-centralen.

Hon tar inte ställning till hur högt i prioriteringen en förbättring av riksväg 25 ligger i Nyland. Men hon konstaterar att man har räknat ut att nyttan i förhållande till kostnaderna ligger på nivån 1,4.

- Allt över ett innebär att det är lönsamt. En nivå på 1,4 är riktigt bra.

Man kan genomföra planen i bitar och då kan det hända att man kan genomföra en del av förbättringarna, säger Siimes.

Säkrare vägar och smidigare trafik

Om man fokuserar på de allra viktigaste förbättringarna, alltså de som går lös på 150 miljoner euro, så handlar det mycket om säkerhet och smidighet.

På riksväg 25 mellan Hangö och Mäntsäla inträffade det 112 krockar med personskador åren 2013-2017. I olyckorna dog totalt tio människor.

Om vägsträckan förbättras minskar antalet allvarliga olyckor med mellan sju och åtta procent, visar utredningen.

En långtradare har kört i diket och ligger på sida.
Bildtext Det inträffar rätt många olyckor på riksväg 25.
Bild: Yle

Förbättringarna motiveras inte bara med säkerheten. Det handlar också om effektivitet. Genom förbättringar löper trafiken bättre och det gynnar särskilt den tunga trafiken och transporterna.

På de livligast trafikerade sträckorna uppgår trafikmängden till mellan 4 000 och 21 700 fordon i dygnet. Av det står den tunga trafiken för mellan 700 och 1 400 fordon per dygn.

Rakan innan Säästö Pörssi i Karis (som blir till höger).
Bildtext Det planeras bland annat mera omkörningsfiler till vägen.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Riksväg 25 klassas numera till en av landets huvudvägar och det betyder också att det ställs högre krav på smidigheten i trafiken.

I dagens läge finns det för många problem med hur trafiken löper på den smala 159 kilometer långa vägsträckan.

Bland annat är sju kilometer sträckor där hastighetsbegränsningen ligger under 80 kilometer i timmen. Det är jobbigt särskilt för den tunga trafiken.

Trafik på riksväg 25.
Bildtext Hastighetsbegränsningar på 60 kilometer i timmen på flera sträckor hör inte hemma på en av landets huvudvägar, konstateras i planen.
Bild: Yle/Minna Almark

En stor del av marken längs vägen är i användning, också för bosättning.

Det finns många anslutningar längs med vägen och de flesta är bara utrustade med en enkel ramp.

Vägen löper också på viktiga grundvattenområden. I planen på 150 miljoner euro ingår ett skydd för grundvattnet på en sträcka på tio kilometer.

Vägförbättringarna ger också bullerskydd och minskar på utsläppen av koldioxid med cirka 6 500 ton per år.

Konkreta förbättringar

Inom ramen för 150 miljoner euro ingår några riktigt konkreta projekt.

Det handlar om att göra riksvägen mellan Tynnismalmen och Storlojogatan fyrfilig.

Det handlar om att bygga helt nya planskilda anslutningar och att förbättra anslutningar i Karis, Lojo, Nummela, vid Vichitsvägen, i Hyvinge och Mäntsälä.

Vid Karis och på sträckan mellan Mjölbolsta och Svartå skulle det byggas omkörningsfiler.

Riksväg 25 där det kör flera bilar efter varandra.
Bildtext Bland annat i Mjölbolsta är vägen mycket smal.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det skulle också byggas parallellvägar och bättre arrangemang för fotgängare och cyklister.

Det handlar, som tidigare nämndes, också om bullerskydd, skydd av grundvatten och mindre förbättringar av trafiksäkerheten.

För mera pengar ytterligare förbättringar

Om man ser till hela summan på 550 miljoner euro är målet att avsnittet mellan Virkby och Nummela samt Rajamäki och Hyvinge ska ha fyra filer.

Mellan Ekenäs och Mäntsälä skulle det hela vägen finnas vägar med en kontinuerlig omkörningsfil.

Mellan Hangö och Ekenäs är målet en huvudled med två filer.

Från NTM-centralen poängterar man att elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan inte minskar på betydelsen av riksväg 25 och behovet av förbättringar där.

Diskussion om artikeln