Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Män på landet fetast av alla – kvinnor i städer smalast enligt internationell forskning

Från 2019
En person står på en badrumsvåg.
Bild: Arne Trautmann

Både män och kvinnor i Finland väger i genomsnitt så mycket att de räknas som överviktiga. Folk på landet är mer överviktiga än i stan. Det visar en stor internationell studie av utvecklingen av kroppsmasseindex, BMI.

Forskare har jämfört siffror från 1985 och 2017. Fetman ökar i både städer och på landsbygden och ökningen är större hos männen än hos kvinnorna.

Ett BMI över 25 räknas som övervikt. Både män och kvinnor i Finland ligger över den siffran.

– Ur folkhälsosynpunkt är det väldigt allvarligt. Fetma är en sak, men det för med sig diabetes och högt blodtryck som är relaterat till både slaganfall och hjärtinfarkt. Det kräver folkhälsoinsatser från unga år, säger Stefan Söderberg, professor i kardiologi vid Umeå universitet och ansvarig för en av de svenska studier som ingår i den internationella studien.

Enligt Söderberg gäller det nu att få flera att röra på sig och äta rätt.

– Varför det skiljer mellan stad och landsbygd är inte så enkelt att förklara. Men jag tror att det handlar om attityder, utbildning, traditioner.

När jag var barn på landet sportade vi och gjorde egna hockeybanor och spolade is. I dag spelar man spel, åker skoter och fyrhjulingar

BMI-indexet är alltså högre hos invånare på landsbygden men det stiger snabbare i städerna, i synnerhet hos de finländska männen.

Men man kunde tro att folk på landet är mera ute i naturen, har djur och rör på sig?

– Ja, men jag tror det handlar om fysisk aktivitet. När jag var barn på landet sportade vi och gjorde egna hockeybanor och spolade is. I dag spelar man spel, åker skoter och fyrhjulingar. Jag tror det gäller Finland också.

Personer springer upp för trappa
Bildtext Stefan Söderberg efterlyser bättre möjligheter till fysisk aktivitet.
Bild: Mostphotos

Enligt Söderberg har folk i städer dessutom mer tillgång till olika anläggningar för träning.

Även om inte bara ska stirra på BMI är siffrorna oroande, enligt Söderberg.

– Det här är unga människor som kanske kommer att lägga på sig ännu mer vikt och bli sjuka om 20-30 år.

Vad ska man göra nu då?

– Bra fråga. Våra politiker måste tänka till. Hur ökar man folkhälsan och ger fler möjligheter till fysisk aktivitet och bättre kost. Det handlar om undervisning från förskola och uppåt.

BMI får kritik av österbottningar

Yle Österbotten frågade folk om BMI och övervikt. Flera kritiserade BMI och tyckte att det finns annat man ska se på också.

– Man ska se till helheten också, såklart vikt men också välmående, säger Josefine Häggblom.

– Det är ju hur man mår. Förstås är det inte bra att vara överviktig, men en del är stadiga i kroppen och behöver inte vara överviktiga utan det är mer deras typ av kropp, säger Viktor Ekman.

Viktor Ekman.
Bildtext Viktor Ekman tror att män på landsbygden kanske äter mer oregelbundet och ohälsosamt.

Att det är män på landet som är mest överviktiga förvånar inte Ekman.

– De kanske äter mer oregelbundet och ohälsosammare. De kanske är aktiva med att arbeta, men kanske inte med att idrotta.

Jan Gistö från Terjärv gör en kort och koncis analys över varför finländaren i genomsnitt väger för mycket enligt BMI.

– De tycker om mat för mycket.

En del kan vara klenare och andra kraftigare byggda. Det är sådan hysteri med allt i dag

Filip Sundholm frågar sig också om BMI nödvändigtvis måste vara idealet för alla.

– En del kan vara klenare och andra kraftigare byggda. Det är sådan hysteri med allt i dag, det är för mycket information och det gör folk oroliga.

Snabbmat eller göra själv

Mika Åby från Larsmo håller igång med bland annat badminton.

– Men jag tycker att BMI inte är det enda måttet man ska följa med. Alla är olika i kroppsformen så man ska följa med andra saker också, säger Åby.

Men vad säger du om att vi blir allt mer överviktiga?

– Folk äter allt mer snabbmat, jag tror det påverkar ganska mycket. Man borde laga mer mat själv.

Vi börjar skratta eftersom Åby står med några fryspizzor i handen.

– Nå, vi har ett litet kalas på gång och ska ha något snabbt. Men det är sant, man borde laga mer mat själv och hälsosammare mat.

Men det känns så enkelt att hämta?

– Ja speciellt då man behöver något snabbt så är det lätt.

Mika Åby.
Bildtext Mika Åby tycker att BMI inte är det enda måttet man ska följa med.

Internationellt har kvinnor högre BMI

Ser man på resultaten från hela världen visar det sig att kvinnorna nu har något högre BMI än männen.

Under perioden 1985 och 2017 ökade det genomsnittliga BMI i världen som helhet med drygt två enheter till 24,7 för kvinnor och 24,4 för män.

I nästan alla grupper skedde en ökning mellan 1985 och 2017, men ökningen är väldigt ojämnt fördelad.

I världen som helhet ökade de som bor på landsbygden i genomsnitt sitt BMI mer än stadsbor. Det är framför allt i rika länder och länder på ekonomisk uppgång som landsbygdsborna ökar mest.

Det kan delvis förklaras med att tillgången till snabbmat och snabba kolhydrater i rika länder har ökat mer på landsbygden än i städerna, där sådant fanns redan tidigare.

Andra faktorer är att det ofta finns sämre möjligheter till fysisk aktivitet på landet än i städerna som har större utbud av aktiviteter och anläggningar för träning.

Ranskanperunat
Bildtext Den ökade tillgången på snabbmat på landsbygden kan vara en av orsakerna bakom ökningen av BMI.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Kvinnor på Samoa har högst BMI

I de fattigaste länderna är däremot ökningen av BMI störst i städerna.

Det beror sannolikt på livsstilsförändringar med minskad fysisk aktivitet och mer snabbmat i städerna, samtidigt som livsvillkoren på landsbygden i fattiga länder fortfarande är kärvare än i städerna.

Skillnaderna är också mycket stora mellan olika länder.

Smalast av alla under perioden var kvinnorna på landsbygden i Bangladesh som 1985 hade ett BMI på 17,7. Medan kvinnorna på amerikanska Samoaöarna var exakt dubbelt så feta 2017 med ett BMI på 35,4.

Överviktiga finländare

I Finland ligger BMI i genomsnitt på 26,4 för män och 25,4 för kvinnor. Jämfört med siffror från 1985 är det en ökning på 1,2 BMI-enheter för män och 0,9 för kvinnor.

Kvinnor i städer har lägst BMI av alla, 25,3. Kvinnor på landet har i genomsnitt ett BMI på 25,9. Männen på landet är tjockast med BMI på 26,6 medan män i städer är aningen lättare med ett BMI på 26,3.

Sverige har liknande siffror, men där ökar vikten snabbare än i Finland. Männen har ett BMI på 26,3 och kvinnorna 24,9. Sedan 1985 är det en ökning med drygt två BMI-enheter för svenska män, respektive en BMI-enhet för kvinnorna.

För både svenska män och kvinnor är värdena ungefär en halv enhet högre på landet än i städer. Kvinnor i städer i Sverige är den enda gruppen i Finland och Sverige som ligger under överviktsgränsen med ett BMI på 24,9.

Bygger på 2 000 delstudier i 190 länder

Sammanställningen bygger på över 2 000 olika delstudier i 190 länder inom ramen för nätverket NCD Risk factor collaboration.

Totalt ingår 112 miljoner människor i statistiken. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Kroppsmasseindex, BMI, är ett mått på vikt i förhållande till kroppslängd. Indexet räknas fram genom att dividera vikten i kilo med kroppslängden i meter i kvadrat. Över 25 räknas som övervikt, över 30 som fetma.