Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Landskapsstyrelsen missnöjd med vargplanen – "Det här är inte vad vi behöver i Österbotten"

Från 2019
Uppdaterad 03.09.2019 14:00.
Varg som ligger på marken
Bild: Mostphotos.com

Österbottens landskapsstyrelse ställer sig i ett utlåtande kritisk till Jord- och skogsbruksministeriets utkast till ny förvaltningsplan för vargstammen.

Det är både en kostnadsfråga och en trygghetsfråga, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

Landskapsstyrelsen efterlyser förslag på konkreta åtgärder som ska ge myndigheterna möjlighet att reagera snabbare och effektivare i problemsituationer.

För polisens del är det också en kostnadsfråga, i och med att alla utryckningar i samband med vargobservationer kräver resurser.

I utlåtandet skriver Landskapsstyrelsen att man inte kan vänta på rättsinstansernas prejudikat, utan att bland andra polislagen bör ändras snarast möjligt.

– I nuläget har inte polisen de befogenheter man behöver för att agera, säger Suomela.

Trygghet i fokus

Enligt Suomela ställer man sig inom Landsskapsstyrelsen särskilt kritisk till att man i planen vill fokusera på att öka toleransen för varg.

– Det här är inte vad vi behöver i Österbotten. Vi vill att myndigheterna ska ta våra problem på allvar.

Exempel på konkreta åtgärder som Landskapsstyrelsen vill se är att det ska bli lättare att få tillstånd att fälla vargar som orsakar skador. Man poängterar bland annat att speciellt skolbarn ska kunna känna sig trygga.

I förvaltningsplanen finns även positiva saker enligt Landskapsstyrelsen. En sådan är att skador på husdjur orsakade av varg ersätts fullt ut.

I utlåtandet konstaterar man att planen specifikt nämner skador på renar, nötkreatur och hundar, medan pälsdjursskadorna, som är typiska för Österbotten, inte tas upp.

Diskussion om artikeln