Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rosinnes föreståndare: “Ekåsen är perfekt för ett serviceboende”

Från 2019
Raseborgs stadshus fotat från luften.
Bildtext Här på baksidan av Raseborgs stadshus, på Ekåsenområdet, vill vårdjätten Attendo bygga två nya vårdhem på två tomter.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Servicehemmet Attendo Rosinne i Leksvall i Ekenäs flyttar till Ekåsenområdet om vårdjätten Attendos planer på två nya servicehem godkänns av Raseborgs stad.

Anita Dufholm är föreståndare för servicehemmet Attendo Rosinne i Leksvall. Hon är mycket nöjd med planerna på ett nybygge i närheten av Raseborgs stadshus.

- Platsen är perfekt. Det är nära till centrum och all service, men det är ändå inte mitt i smeten. Där finns natur och havsvindar.

Arrende på 50 år

Stadsstyrelsen i Raseborg var ännu i måndags (2.9) inte redo att godkänna utkastet till legoavtal för de två tomter det är frågan om.

Byggföretaget Mediset Hoivarakentajat vill på uppdrag av Attendo bygga två servicehem på Ekåsenområdet.

Byggnaderna är för personer med psykisk ohälsa.

Legoavtalet skulle skrivas med fastighetsföretaget Kiinteistö Oy Raaseporin Palvelukoti som skulle få lov att arrendera tomterna i 50 år.

Kiinteistö Oy Raaseporin Palvelukoti är grundat 2017. Verksamheten går bland annat ut på att äga, förvalta eller hyra fastigheter.

Attendo ska ansvara för vården.

Stadsstyrelsen vill utreda arrendenivån

Stadsstyrelsen remitterade ärendet för att få veta mera innan beslut fattas. Man vill utreda arrendenivån och få mera information om planeringen av området som helhet.

Fem medlemmar i stadsstyrelsen röstade för en remittering: Filip Björklöf (SFP), Linnéa Henriksson (SFP), Mats Lagerstam (SDP), Anita Westerholm (SFP) och Anders Walls (SFP).

Isabella Alén (SFP), Jan-Mikael Ekholm (SFP), Kimmo Koivunen (SDP) och Miikka Soivio (Saml) ville att stadsstyrelsen i stället för remittering fortsätter att behandla ärendet.

Camilla Grundström (SDP) och Kati Sointukangas (Grön) deltog inte i mötet.

Klienter i Leksvall och i centrum av Ekenäs

Servicehemmet Attendo Rosinne erbjuder boende och individuell rehabilitering för mentalvårdsklienter.

Klienterna bor dels i Leksvall och dels i närheten av Yrkeshögskolan Novia i centrum av Ekenäs.

Rosinne, ett vårdhem för äldre i Ekenäs.
Bildtext Attendo Rosinne i Leksvall.
Bild: Marica Hildén / Yle

I Leksvall är halva byggnaden stängd på grund av dålig inneluft.

Attendo har beslutat att varken annexet eller källaren får användas i boendet i Leksvall.

Genomföringar från källaren har tätats för att minska luft som strömmar från källaren till boendet.

I annexet visade undersökningar att det finns mikrober i inomhusluften. Det är ett tecken på fuktskada.

Hälsoinspektionen, det vill säga Sydspetsens miljöhälsonämnd, har för sin del konstaterat att Attendo vidtagit tillräckliga åtgärder i Leksvall.

Där finns nu 19 platser.

Boendet i centrum blir kvar

I centrum av Ekenäs finns 14 platser. Där bor klienter som inte behöver nattpersonal. Tanken är att de så småningom kan flytta till eget boende.

Enheten i centrum blir kvar även om klienterna på Attendo Rosinne i Leksvall får flytta in i nya byggnader.

Attendo Rosinne i Leksvall har lov för 29 platser. Om bygget på Ekåsenområdet blir av så planeras där 30 platser.

Diskussion om artikeln