Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Energiklustret i Vasaregionen nu ännu större – omsätter 5 miljarder euro

Från 2019
Uppdaterad 03.09.2019 16:46.
VEO i Vasa.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Energiklustret i Vasaregionen fortsätter att växa. Framgången sägs bero på att efterfrågan på energieffektiva samt cleantech produkter ökar runtom i världen.

160 företag ingår i det som betecknas som EnergyVaasa, de sysselsätter sammanlagt 12 000 personer.

De 160 företagen omsätter tillsammans fem miljarder euro per år. Av det utgör exporten 80 procent. Varje år läggs 200 miljoner euro på forskning och utveckling.

I området som ingår i EnergyVaasa planeras som bäst investeringar i energiteknisk infrastruktur för omkring 1,2 miljarder euro. Investeringarna sträcker sig fram tills 2025.

EnergyVaasas marknadsföringschef Kristoffer Jansson är nöjd med tillväxten.

– Företagens totala omsättning, mängden EnergyVaasa-företag och antalet anställda har alla ökat med cirka tio procent jämfört med ett par år tillbaka, säger Jansson i ett pressmeddelande.

VEO har fått draghjälp av EnergyVaasa

Ett av företagen inom energiklustret som växt är VEO. Tidigare hade företaget 300 anställda, i dag har det 450 anställda. Omsättningen ligger på över 100 miljoner euro.

Marknadsförings- och försäljningschef Visa Yliluoma är nöjd med tillväxten och riktar ett tack till EnergyVaasa.

– Klustrets företag konkurrerar sinsemellan, vilket sätter fart på tillväxten. Men de samarbetar också på många olika områden, de små och stora företagen behöver varandra, säger Yliluoma i ett pressmeddelande.

EnergyVaasa håller bland annat i EnergySpin som är en företagsaccelerator inom energisektorn. VEO är med som partner i EnergySpin.

– Det har varit verksamt i några år nu och gett upphov till nya intressanta företag i klustret, säger Yliluoma i ett pressmeddelande

På internationella marknader från start

Bland de nya företagen nämns Geyser Batteries, Woima Corporation, Jukolux och Solartech Wasa i ett pressmeddelande.

Gemensamt för dem, som för de andra företagen inom klustret, är att minst hälften av deras omsättning kommer från energiteknologin.

Det är inga små företag som enbart riktar in sig på den lokala marknaden utan enligt pressutskicket är flera av företagen redan från början inriktade på internationella marknader.

Kristoffer Jansson på EnergyVaasa berättar att de teknologiprodukter som tillverkas av företag inom energiklustret är speciella på så sätt att de berör varje människa men att de nödvändigtvis inte syns i människornas vardag.

– De minsta produkterna är ofta bara lika stora som en ryggsäck. Dessa produkter finns till och med i elnätet i alla länder i världen, säger Jansson i ett pressmeddelande.

Siffrorna för statistiken om tillväxten bland företagen inom EnergyVaasa har samlats in inom ramen för ett samarbete mellan områdets företag.

Företagen har bland annat ombetts meddela om sina nya partners och de har också blivit tillfrågade om sina nyckeltal.

Kristoffer Jansson om tillväxten inom energiklustret

4:26

Diskussion om artikeln