Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Buller från Lovisa hamn upprör grannar – hamnen håller sig ändå inom miljölovets ramar

Från 2019
Hamn sedd från havet.
Bildtext Arkivbild av Lovisa hamn.
Bild: Mikael Crawford

Ända sedan i fjol somras har invånare och sommarstugeägare nära Lovisa hamn lidit av ett hårt buller, som kommer från hamnens hantering av metallskrot.

Det här vill sommarstugeägare Niclas Fagerlund få ett slut på och därför har han besvärat sig till Vasa förvaltningsdomstol över det miljötillstånd som hamnen beviljades i fjol.

– Vi har ett sommarboende på en holme i Lovisaviken, ungefär 500 meter från hamnen, berättar Fagerlund.

Hårt oljud som pågår länge och vid opassande tider

Hantering av metallskrot är väldigt ljudligt och därför bör hamnen hålla sig till särskilda decibelgränser och klockslag när de håller på med det.

– Hanteringen för väldigt mycket oljud, framför allt över vattnet bär det långa vägar. Det förorsakar nog mycket stora ljudolägenheter för alla dem som bor i närheten.

Metallskrot
Bild: Yle/Roger Källman

Ett tiotal närbelägna hus, uppskattar han, finns på fastlandet och ungefär lika många på öarna runt omkring hamnområdet.

– Jag har diskuterat det här med andra som bor i närheten. Känner ett par åretruntboende och de är väldigt besvärade av oljudet, som ju alltså pågår året om.

Oljudet håller inte på konstant utan varierar beroende på när hamnen tar emot sina skrotleveranser. När skrothanteringen väl kommer igång kan den pågå länge och under opassande tider.

– Det kan börja tidigt på morgonen och hålla på till sent på kvällen, även på helger om det vill sig illa.

Fagerlund vill att både hamnen och myndigheter skärper sig

För att de här olägenheterna ska upphöra vill Fagerlund nu att hamnen för det första beaktar de beviljade decibelgränserna som finns angivna i miljötillståndet.

– Ökar ljudnivån från till exempel 45 till 65 decibel måste vi komma ihåg att det är frågan om en hundrafaldig ökning. Från 45 till 55 är ökningen tiofalt, och från 55 till 65 igen tiofalt, vilket innebär totalt hundra gånger större oljud – och det är ju en väsentlig skillnad.

Silon i Lovisa hamn med fartyg i kajen
Bildtext Lovisa hamn.
Bild: YLE/Stefan Paavola

Förutom att hamnen håller sig inom ramarna för miljötillståndet önskar Fagerlund också att myndigheterna tänker till innan de beviljar liknande undantagstillstånd.

– Att enbart ta visuella och materiella miljökonsekvenser i beaktande räcker inte. De måste också se till de ljudliga miljökonsekvenserna.

När miljötillstånd väl blivit beviljade efterlyser Fagerlund också en bättre uppföljning av situationen.

– Naturligtvis måste de följa upp så att gränserna inte överskrids.

Hamnens vd: "Fagerlund har missuppfattat saken"

Enligt Lovisa hamns vd Tiina Vepsäläinen verkar hamnen helt inom miljölovets ramar.

– Vi har inte överskridit ljudnivåerna i miljölovet. Personen som besvärat sig har istället missuppfattat saken.

Vepsäläinen säger att Fagerlund förväxlat startljudsnivån med den ljudnivå som når hans tomt.

– Där som metallhanteringen pågår är ljudnivån 130 decibel i fyra till fem sekunder i taget. Mellan den platsen och den här personens gård finns det både skyddsvallar och avstånd men ändå inbillar han sig att ljudnivån är lika hög på hans gård.

hamndirektör Tiina Vepsäläinen
Bildtext Tiina Vepsäläinen.
Bild: Yle/Malin Tenhunen

Oavsett om hamnen håller sig inom miljölovet eller ej kvarstår ändå det faktum att Fagerlund besväras av oljudet. Det begår ändå inte Vepsäläinen.

– Vi följer de riktlinjer vi fått. All hamnverksamhet skapar oljud och hamnen har funnits här i över hundra år. Det har den här personen varit medveten om när han hyrt sin sommarstugetomt.

Diskussion om artikeln