Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Röda korsets monopol på första hjälpen under luppen - "Vi kan garantera kvaliteten" säger FRK om sin miljonbusiness, men konkurrenterna är missnöjda

Från 2019
Uppdaterad 04.09.2019 08:29.
FRK-grupp övar i förstahjälp i Esbo.
Bildtext Arbetsgivarna är skyldiga att erbjuda första hjälpskurser på jobbet. De får ersättning för utgifterna om deras utbildare själva utbildats av Röda korset.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Har du gått på en första hjälpenkurs på jobbet? Vet du vem som drar utbildningen? Är det Röda korsets kursledare, så får din arbetsgivare ersättning för en del av kostnaderna. Orättvist monopol, tycker privata bolag i branschen. Kvalitetskontroll, hävdar Finlands Röda kors.

Första hjälpen-kurserna är miljonbusiness i dag. Omsättningen i fjol var över fyra miljoner euro för Röda korsets bolag Punainen Risti Ensiapu Oy.

Verksamheten är lukrativ då det är lagstadgat för arbetsgivarna att erbjuda kurser i första hjälp åt sina anställda.

Privatägda Suomen Ensiapukoulutus Oy, vars kursledare har gått Finlands Röda Kors (FRK) egen utbildning, ligger bara en miljon euro efter Röda korset i resultat.

Röda korsets monopol på utbildningen har diskuterats med jämna mellanrum och de privata bolagen som flåsar FRK i nacken blir fler.

Konkurrens- och konsumentverket fick nys om saken via klagomål för första gången för drygt tio år sedan. Sen dess har klagomål kommit in med jämna mellanrum, senast för två år sedan.

- Om ett företag vill ordna första hjälpsutbildning måste man anlita kursledare, som utbildats av Röda korset. Det här för att som arbetsgivare få ersättning för kurserna via Folkpensionsanstalten, säger forskningschef Max Jansson vid Konkurrens- och konsumentverket.

Röda korset har således en särställning här.

Andra, privata aktörer, som konkurrerar med att erbjuda första hjälpenkurser, är frustrerade över situationen, då deras kurser inte berättigar till FPA-ersättning för köparna.

Röda korsets bolag boven i dramat?

Ojämlikheten märks också på annat sätt. Företagen måste till exempel köpa intyg över avlagd kurs i första hjälpen av FRK.

- Intygen kan utgöra en fjärdedel av kursens pris för oss och då har vi svårt att konkurrera med FRK visavi offerter eller kurspriser, förklarar vd Tero Roivainen vid Suomen Ensiapukoulutus Oy.

Tero Roivainen är vd för Suomen Ensiapu Oy.
Bildtext Tero Roivainen är vd för Suomen Ensiapukoulutus Oy.
Bild: privat

Konkurrensläget tillspetsades när Röda korset bestämde sig för att grunda ett bolag för första hjälpenkurserna - Punaisen ristin Ensiapu Oy.

- I stället borde både utbildningen av kursledare och intygen handhas av FRK:s allmännyttiga förening. Då skulle konkurrenssituationen vara rättvis, anser Roivanen.

Vinsten från första hjälpenkurserna pumpas i FRK tillbaka in i organisationen - till frivilligverksamheten. De privata aktörernas vinst genererar klirr i kassan för bolagsägarna.

Kvalitetskontroll och uppföljning viktigt för FRK

- Vi vill kunna garantera en hög kvalitet i vår första hjälpenutbildning, kommenterar Leena Kämäräinen, som är chef för den nationella beredskapen vid Röda korset.

Hon säger att företagen förstås får beställa kurser av vem de vill.

Hon betonar ändå att FRK-legitimerade utbildare kan bedöma vilka risker mot liv och hälsa som finns på olika arbetsplatser och rikta första hjälpenkurserna enligt det.

Leena Kämäräinen, FRK-chef för den nationella beredskapen..
Bildtext Leena Kämäräinen, chef för den nationella beredskapen vid Finlands röda kors.
Bild: Yle/Anna Savonius

Röda korset har också utvecklat sina första hjälpenkurser länge och internationellt.

- Vi är verksamma globalt och arbetar inte för att marknadsföra något - utan för att vi vill hjälpa människor. Vårt mål är att alla borde ha kunskaper om första hjälp.

Ministeriet lovar besked under höstens lopp

Konkurrens- och konsumentverket har fått flera påstötar gällande första hjälpenutbildning, de första för omkring tio år sedan, de senaste för ett par år sedan.

- Social- och hälsovårdsministeriet har nu tagit tag i frågan och undersöker olika lösningar, säger forskningschef Max Jansson.

Forskningschef Max Jansson.
Bildtext Max Jansson är forskningschef vid Konkurrens- och konsumentverket.
Bild: Yle/Anna Savonius

Som bäst funderar tjänstemän vid ministeriet på hur giltigt ett avtal från 1970-talet är i dag.

Det är fråga om FRK:s avtal med finska staten för att "koordinera och utveckla första hjälpen som en del av den nationella krisberedskapen."

- I dag tycker vi att vi inte kan fortsätta med det gamla avtalet, säger avdelningschef Tuija Kumpulainen vid ministeriet. Vi vill ändå försöka garantera att första hjälpenutbildningen ska ha en gemensam bas.

Kumpulainen säger att man vill lösa frågan med första hjälputbildningen under hösten.

- Kommer vem som helst att få utbilda vem som helst vet vi inte ännu. Världen har förändrats och vi måste se vad som är gångbart i dag.

Diskussion om artikeln