Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Vårberga är tryggare än Borgå centrum" - men oljud stör invånare

Från 2019
Vandring i förort.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Trafikspegel, fler cykelställningar och sopkärl, gungor åt barnen. Förslagen på förbättringar var många under trygghetsvandringen i Vårberga i Borgå på tisdag kväll.

Ett tjugotal Vårbergabor vandrar omkring några timmar i sin närmiljö och ser på den med trygghetsögon. Alla kommentarer och synpunkter noteras noga av bland annat välfärdskoordinator Sara Tallsten.

Hon är med och stöder utvecklingen av Borgåförorten.

- Att invånarna tillsammans ser på området skapar samhörighet, något som befrämjar trygghet och trivsel här i området, säger hon.

Vandring i förort.
Bildtext Vägbommarna som håller fordon borta från skogsstigarna får beröm under trygghetsvandringen.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Efter två timmar ute i den vackra och soliga kvällen har hon en hel del anteckningar att gå igenom.

- Det kom många fina synvinklar på säkerhet och trivsel från invånarna. Också positiva saker nämndes, som vägbommarna på skogsstigarna samt många andra trafiksäkerhetssynpunkter.

Med och på vandring är en medelålders man som har bott i Vårberga i 20 år.

- Här är tryggare än i centrum av Borgå, säger han om sin stadsdel. Man är van här med lugnet här. Jag är nog trygg här.

Unga vid idrottsplats.
Bildtext Samvaro vid idrottsplanen nära Kantelehuset.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Trygghetsvandringen börjar vid Kantelehuset. Vid idrottsplanen får konstgräset beröm. Antalet barn och unga där är nu betydligt större än då planen var grustäckt.

Färden går sedan till Notparken.

- Här skulle det behövas gungor åt barnen och också andra lekredskap, säger några av deltagarna.

Lite längre fram stannar gruppen vid en vägbom som effektivt förhindrar fordonstrafik på skogsstigen. Alla är synbart nöjda med det arrangemanget.

Vandring i förort.
Bildtext Väderskyddet som starkt delar åsikterna i Vårberga.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Det längsta stoppet blir vid det väderskydd som Borgå stad har byggt i en liten skogsdunge nära köpcentret. Här höjs många kritiska röster.

- Gänget som förr hängde vid köpcentret sitter nu här och för oljud långt in på natten. Där spelas hård musik och det skriks och härjas, säger en granne.

Riv det är hens slutsats.

Sara Tallsten håller med om att väderskyddet skapar reaktioner hos Vårbergaborna.

- De som bor där helt intill upplever att det är ganska besvärligt med det ljud som förs där tidvis. Andra tycker kanske sen att det är en helt okej lösning, säger hon.

Sara Tallsten.
Bildtext Sara Tallsten är välfärdskoordinator i Vårberga.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Den arbetsgrupp som finns för att utveckla förorten ska ta upp frågan om framtiden för väderskyddet.

- Vi samlar nu in fakta. Hör på invånarna och tar del av polisens statistik. Utgående från den helheten så kommer vi sen att behandla frågan.

Under kvällen gick andra grupper och trygghetsvandrade på andra platser i Vårberga. Alla synpunkter och kommentarer kommer att presenteras under invånarkvällen den första oktober.

Flygbild över Borgå.
Bildtext En av vandringsrutterna gick i närheten av Kantelehuset.
Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko

Diskussion om artikeln