Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

De kriminella gängen växer och våldet ökar och blir råare också i Finland

Från 2019
Uppdaterad 10.09.2019 07:45.
En blåvit knytnäve
Bildtext De kriminella gängen har stärkt sina positioner och mer än fördubblats under 2000-talet i Finland. De har brett ut sig över hela Finland så att de olika gängen för närvarande har underavdelningar eller verksamhet på alla större orter.
Bild: Micha Klootwijk Fotografie

800 personer i Finland är medlemmar i kriminella gäng och bär väst. Runt omkring dem finns en uppsjö hantlangare som gängen drar nytta av och vice versa. De kriminella gängen ökar och de tar till allt våldsammare metoder. Trots det kan vi ändå inte jämföra oss med den rådande situationen i Sverige.

Antalet kriminella organisationer, eller gäng, har mer än fördubblats under 2000-talet, uppger man på Centralkriminalpolisen.

Kriminalöverkommissarie Christer Ahlgren vid Centralkriminalpolisen säger att man på finska hänvisar till tre K:n då det gäller gängverksamheten.

- "Kasvaa, kansainvälistyy, kovenee". Alltså de växer, blir mer internationella och så ökar våldet och blir råare.

Ahlgren säger att Finland inte kan jämföras med Sverige men att CKP ser bekymrat på utvecklingen även här.

Också före detta yrkeskriminelle gängmedlemmen Matti Sarén säger till Svenska Yle att den undre världen håller på att förändras, att utvecklingen här går mot ett oroväckande håll.

I dag är den absoluta majoriteten i de kriminella gängen finländare, men allt fler gäng och medlemmar med utländsk härkomst kommer och vill in på marknaden.

Då det blir fler aktörer på spelplanen, trappas våldet upp. Också verksamhetskulturen, alltså hur de olika gängen jobbar, förändras eftersom det blir fler personer med olika kulturell bakgrund.

De kommer sedan med sina egna oskrivna lagar.

Möjliggörare som understöder verksamheten

Kring de kriminella gängen finns många som inte bär väst. De vill hålla låg profil, men understöder ändå eller drar nytta av gängverksamheten på olika sätt.

Det finns en uppsjö av hantlangare kring de här etablerade gängen, som möjliggör deras verksamhet.

- Vi bedömer att vi har cirka 800 gängmedlemmar som bär väst. Runt dem snurrar en mängd möjliggörare som inte bär väst.

De här personerna kan exempelvis vara affärsmän eller kändisar, vem som helst, som på ett eller annat sätt hjälper de här gängen att upprätthålla sin verksamhet.

Främst tvättar de pengar åt gängen.

- De kriminella gängens största inkomstkälla är narkotikarelaterade brott, men också våldsam utpressning och allt där omkring. De här pengarna måste då tvättas och där deltar många så kallade helt vanliga människor.

De här människorna har ofta ett eget företag där de kan tvätta de olagliga pengarna.

Den ekonomiska vinning som den organiserade brottsligheten skapar uppgår till 110 miljarder euro per år i Europa. Av detta konfiskeras endast ett fåtal procent.

christer ahlgren
Bildtext Christer Ahlgren är kriminalöverkommissarie på Centralkriminalpolisen. Enligt deras bedömning finns kring 90 organiserade kriminella sammanslutningar i Finland. Den organiserade brottsligheten i Finland är i regel inhemsk.

Finland rätt så oskyldigt än så länge

I Finland har de största internationella MC-klubbarna fått fotfäste för länge sedan, så som till exempel Hell’s Angels, Bandidos och nu senast Outlaws MC.

- Det gäng som vi klassar som det farligaste kriminella gänget just nu är United Brotherhood. Det har varit mycket om dem i media, bland annat på grund av att de kontrollerar våra fängelser. De är ett mycket våldsamt gäng och är till antalet också ganska stort med våra mått mätt.

Men nya grupper försöker alltså ständigt komma in på den finländska marknaden. Ett sådant exempel är holländska Satudarah, säger kriminalöverkomissare Ahlgren.

- År 2017 försökte de komma in i Finland, men vi har lyckats hålla dem på avstånd än så länge. Däremot fick de efter några enträgna försök fotfäste i Danmark år 2013, vilket öppnade upp dörrarna för andra utländska kriminella gäng i landet.

En sådan här händelseutveckling förväntar vi oss att också skall ske i Finland, säger Ahlgren.

Det betyder att kriminella gäng med utländsk bakgrund lyckas etablera sin verksamhet i landet och öppnar portarna för fler att komma in.

Då är risken överhängande att kulturen i den undre världen förändras och blir ännu våldsammare.

Inga regler gäller längre

Mordet i Sverige med kvinnan som sköts i huvudet sägs ha överskridit en gräns i den undre världen, att man brutit en hederskodex.

Då man tidigare lät oskyldiga kvinnor och barn vara i fred, är nu inget längre heligt.

Tror man på Centralkriminalpolisen att vi även i Finland kommer att se sådana gränsöverträdelser?

- Låt mig säga att jag hoppas att vi lyckas stoppa den här typen av utveckling. De har en helt annan utgångspunkt i Sverige.

Ahlgren säger att polisen inte ensam kan förhindra den här utvecklingen.

Han betonar också det förebyggande arbetet med att ta hand om alla flyktingar som kommit hit, att inte isolera dem i förorter och att ge dem något meningsfyllt att göra, som arbete eller studier.

Annars finns risken att någon söker en annan väg i livet.

- Det här är alla myndigheters gemensamma sak, men också samhället överlag som exempelvis skolsystemet, socialarbetet, vår kultur. Hela samhället bör ta ansvar för det här.