Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Förvaltningsdomstol sätter stopp för Art House - upphäver bygglov

Från 2019
Art House, skiss.
Bild: Studio Puisto.

Huset som planerats överensstämmer inte med detaljplanen, anser domstolen. Ted Wallin är inte intresserad av att bygga en skolåda.

Byggandet av Art House på Köpmansgatan i Pargas centrum har stött på patrull. Fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Pargas Affär besvärade sig efter att stadens bygg- och miljönämnd beviljat bygglov. Nu har förvaltningsdomstolen i Åbo gett sitt avgörande och upphävt bygglovet.

Nämndens ordförande Kurt Ekström (sfp) säger att han är förvånad över beslutet.

- Det är synd, det här är ett projekt vi borde ha fått igång så fort som möjligt, säger Ekström om husprojektet på Köpmansgatan.

Vy över Köpmansgatan i Pargas en mulen dag.
Bildtext Huset som står på tomten där Art House planerats.
Bild: Yle/ Nora Engström

Företagaren Ted Wallin som är en av personerna bakom projektet uppger att han kan tänka sig mindre ändringar, men är inte intresserad av att bygga "en skolåda" på tomten.

- En sådan finns där ju redan, säger Wallin och hänvisar till Tarmolahuset som idag står på adressen.

Husprojektet Art House har redan flera år på nacken, och hur man än nu går vidare innebär domstolens beslut en fördröjning.

- De här fem åren har varit en intressant resa, man har fått lära sig mycket. Det finns många olika slags människor, säger Wallin.

Ted Wallin.
Bildtext Ted Wallin.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Enligt domslutet överensstämmer inte byggplanerna med detaljplanen. Tomten har en byggrätt om 1 850 kvadratmeter våningsyta. Den gränsen får överskridas en aning utgående från vissa villkor. Till exempel får byggrätten enligt domstolen "överskridas på samtliga våningar i trapphusen till den del som överskrider 20 kvadratmeter, förutsatt att detta ökar trivseln, förbättrar utrymmesdispositionen och varje våningsplan får tillräckligt med naturligt ljus".

Kuggen är att man nu anser att trapphuset inte uppfyller villkoren om tillräckligt dagsljus. Domstolen anser att lösningen inte ökar trivseln och inte förser våningsplanen med tillräckligt med naturligt ljus. Överskridandet av byggrätten har därför inte varit tillåtet för trapphusens del. Eftersom undantag från dessa planbestämmelser inte beviljats är bygg- och miljönämndens beslut att bevilja bygglov lagstridigt.

Dessutom konstateras att lek- eller vistelseområden utomhus saknas, och att andelen våningsyta som reserverats för affärs- och kontorsutrymmen klart understiger det som förutsatts i detaljplanen.

Från Pargas Affärs sida meddelar man att man känner sig lättade över beslutet, men vill framhäva att bolaget inte motsätter sig byggande i sig och tycker att det är bra att någon vågar satsa, så länge grannar beaktas och lagparagrafer följs.

Pargas stad åläggs ersätta ändringssökandes rättegångskostnader med 3500 euro.

Åbo Underrättelser var först med nyheten.

Diskussion om artikeln