Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Broböle damm i Sibbo har restaurerats efter fjolårets jordras - dammen viktig för unik havsöring

Från 2019
Damm med fiskväg.
Bild: Yle / Leo Gammals

I fjol uppstod ett läckage i Broböle damm i Sibbo. Läckaget ökade riskerna för skador i ån och fiskbassängen. Nu är dammen restaurerad och det porlar också i fisktrappan.

- Kanten hade börjat ge efter på andra sidan. Vattnet kom åt att börja rinna och därför hade jordmassan rasat ner. Det blev fyllt här i förra veckan när de var här med en pumpbil och sprutade sand och sepel över det och täckte in det. Och så har vi gjutit en ny kaka ovanpå ena kanten, säger Bo Melander.

Läckaget har sannolikt orsakats av väder och vind. Jorden har efter hand blivit lösare och till slut har jordmassan gett vika och rasat ner i ån. Vattnet har runnit ytterom själva dammkonstruktionen.

Bo Melander och Stefan Kuhlman som tidigare arbetat inom kommunen har ingått i det arbetslag som restaurerat dammen.

Tre män vid en damm.
Bildtext Ojamies, Kuhlman och Melander ingick i arbetslaget.
Bild: Yle / Leo Gammals

De inledde med att bygga trappor och avsatser för att kunna transportera betong. Sedan anlände pumpbilen med 40 kubik sand och grus.

Innan stenmaterialet stampades och fyllde luckan i dammen tätade man med geotextil.

Reparation vid en damm.
Bildtext Luckan i dammen fylls med sand och grus.
Bild: Sibbo kommun / Kari Ojamies

Lågt vatten i bassängen och torr fisktrappa

Dammens främsta uppgift är att hålla den fem kilometer långa fiskbassängen med tillräckligt vatten under hela året.

Läckaget vid dammens östra kant sommaren och hösten 2018 ledde till att vattnet var över en halv meter under dammens krön då flödet i ån var lågt.

Det här i sin tur skapade risk för ras längs med kanten på den cirka fem kilometer långa dammbassängen, och fiskvägen blev torr.

Fiskbassäng i Sibbo.
Bildtext Fiskbassängen leder norrut.
Bild: Yle / Leo Gammals

Syftet med arbetet har varit att återställa bassängens vattennivå till samma nivå som dammens krön.

Då minskar samtidigt risken för ras längs bassängens kanter och vattenflödet till fiskvägen återställs i alla förhållanden.

- Miljöcentralen har en mätare här som avläser och kontrollerar vattennivån. Idealnivån är när det rinner vatten i fisktrappan, säger kommunträdgårdsmästare Kari Ojamies.

Unik havsöring i ån

Fiskvägen vid forsens västra kant byggdes i mitten på 1990-talet och den används fortfarande av laxfiskar som söker sig norrut.

- Här finns Finska vikens ursprungliga laxbestånd vilket är sällsynt. Därför hör Sibbo å också till Natura 2000-programmet, säger Ojamies.

Fiskväg i fors.
Bildtext Det porlar friskt i fisktrappan.
Bild: Yle / Leo Gammals
Fiskväg i fors.
Bild: Yle / Leo Gammals

Sibbo å har alltså en ursprunglig havsöringsstam som fortplantar sig i ån. De här havsöringsstammarna är akut hotade i Finland.

Havsöringsstammen i Sibbo å skiljer sig genetiskt från de övriga finska stammarna, men liknar de finska betydligt mer än de estniska.

Hinder för tjuvfiskare

Tjuvfiske förekommer på olika håll i östra Nyland. Vid dammen finns en skylt som påvisar att fiske är förbjudet 200 meter åt vardera håll från dammen. Kommunen har också vidtagit andra åtgärder.

Skylt med fiskeförbud.
Bildtext Förbjudet att fiska vid dammen.
Bild: Yle / Leo Gammals

- Vi lät med avsikt flera trädstammar ligga kvar för att förhindra tjuvfiske. Vi lät alltså bli att röja upp efter att vi fällde träd i samband med restaureringen, säger Kari Ojamies.

Varma minnen från barndomen

Bo Melander har varma barndomsminnen av Broböle damm från 1950- och 60-talen när familjen körde ner från Paipis för att fiska i ån.

- På vårflödet så var fiskarna uppe här mot dammen men de kom ju inte högre upp för det fanns ingen möjlighet. Men då var det braxnar och abborrar och det fanns mycket fisk. Vi var här nästan varje lördag efter islossningen. I samband med vårflödet började fiskarna stiga upp, minns Melander.

Ågårdskarlar övervakar fiskbestånden

Förutom kommunen och NTM-centralen håller Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å koll på dammen.

Damm med fiskväg.
Bild: Yle / Leo Gammals

År 2012 inleddes Jokitalkkarit-projektet med så kallade ågårdskarlar som lägger ut yngel och övervakar att fiskstammen i Sibbo å mår bra.

Det ligger alltså i både föreningens och kommunens intresse att dammen med sin viktiga fiskväg eller laxtrappa sköts om regelbundet.

Diskussion om artikeln