Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Brist på psykologer i Sydösterbotten – endast hälften av befattningarna fyllda

Från 2019
Uppdaterad 06.09.2019 05:51.
Två kvinnor står framför ett grönt buskage.
Bildtext Helena Lundman-Evars och Mikaela Granfors säger att de än så länge klarar av den ökade mängden patienter och alla får den vård de behöver, men då de samtidigt har svårt att rekrytera personal inger det en viss oro.

Inom K5:s psykosociala enhet tampas man som bäst med personalbrist. Psykologer samt vikarier för all vårdpersonal behövs. Samtidigt ökar behovet av psykosociala tjänster.

Psykisk ohälsa blir allt mer vanligt och det syns även i besökssiffrorna på den psykosociala enheten som upprätthålls av Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård, K5.

Bland annat stod Närpesborna ifjol för 4 600 besök på den psykosociala enheten. Trenden visar att besöken för Närpesbornas del ökar till över 5 000 i år.

- En ökning har skett år för år med ökade besökssiffror ända sedan 2012 när vi började, men inte är det så dramatisk ökning, säger avdelningsskötaren Mikaela Granfors.

Enligt Granfors har sjukhusvården minskat och avdelningar har stängts på löpande band vilket påverkar deras arbete i alla fem kommuner.

- Vi vill också tro att vi gör ett gott arbete och ryktet går att man får hjälp här. Våra samarbetspartners har lärt känna oss bättre och vi får mer vårdhänvisningar av dem.

En skylt med texten psykosocialt center.
Bildtext K5:s psykosociala center finns i Närpes.

Svårt att rekrytera

Än så länge klarar de av den ökade mängden patienter och alla får den vård de behöver, men då de samtidigt har svårt att rekrytera personal inger det en viss oro.

- Situationen är inte svår ännu, men nog utmanande speciellt då det gäller att få vikarier för längre tid. På psykologfronten har vi sex befattningar och tre i arbete just nu, säger ledande psykologen Helena Lundman-Evars.

Enligt Lundman-Evars är det inte mycket de kan göra för att ändra på det.

- Vi kan ha kontakt med universiteten och på det sättet försöka få kontakt med studerande som är i slutskedet av studierna. Men det är nog svårt, det är psykologbrist i hela Österbotten.

Det är psykologbrist i hela Österbotten

― Helena Lundman-Evars

Den enklaste lösningen skulle vara att utbilda mer psykologer.

- Jag har inte personligen fört någon diskussion med till exempel Åbo Akademi, men jag vet att diskussioner har förts. De tar in ganska få studerande per höst, men jag vet inte vart diskussion har lett.

Jobbar som ett team

Både Granfors och Lundman-Evars påpekar att de jobbar som ett team inom den psykosociala enheten. Om en länk felar drabbar det även de övriga.

- Det är klart att det är viktigt att alla befattningar skulle vara fyllda och att vi skulle ha all den personal som är tänkt att arbeta här, eftersom vi arbetar i team och allas insats är nödvändig, säger Lundman-Evars.

- Om en del är borta märks det kanske mest i våra utredningsfall. Det är bara psykologerna som kan göra vissa av de här utredningarna. Då blir det köer och det är vi inte riktigt vana med här, säger Granfors.

De är också oroliga för vad som händer med arbetsmoralen om arbetsbördan ökar på grund av personalbristen.

- Om arbetsbelastningen är hög och blir möjligtvis ännu högre och det fortgår år efter år, då kan pressen på den enskilda arbetstagaren bli för betungande, säger Lundman-Evars.

Det kommer en vägg emot när man inte kan ta emot flera

― Mikaela Granfors

- Det kommer nog att märkas på dem som jobbar kvar. Det kommer en vägg emot när man inte kan ta emot flera. Då mår personalen dåligt om man inte hinner sköta sina uppgifter, påpekar i sin tur Granfors.

Till K5 hör Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs och Malax. På den psykosociala enheten erbjuds vård för alla personer med psykosociala hälsohinder. Det kan bland annat bli fråga om individuell terapi, parterapi eller familjeterapi.

Psykosociala centret i Närpes erbjuder också bland annat missbrukarvård och talterapi.

Diskussion om artikeln