Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

I Vasa simhall anses burkini vara en säkerhetsrisk – andra simhallar i Österbotten ger grönt ljus

Från 2019
En anonym person i heltäckande baddräkt vid bassängkant.
Bildtext Vasa simhall tillåter inte burkinin men man har skaffat heltäckande baddräkter som inte har lösa delar som man lånar ut.
Bild: Yle / Roy Fogde

Vasa simhall är den enda simhallen i Österbotten som har ett uttalat förbud mot den muslimska burkinin som baddräkt. Enligt diskrimineringsombudsmannen kan förbud mot burkinin handla om diskriminering av både kön och religion.

Enligt diskrimineringsombudsmannens (DO) nya rekommendation bör alla simhallar tillåta burkini, det vill säga det simplagg som muslimska kvinnor bär. Plagget är en heltäckande baddräkt med huva.

Bild på person bakifrån iklädd burkini.
Bildtext Så här ser en burkini ut.
Bild: Yle / Antti Kolppo

Diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä har fått kännedom om fall där muslimska kvinnor som använder burkini inte har fått tillträde till simhallar. Att förbjuda burkini kan handla om diskriminering av både kön och religion, enligt DO.

Vasa simhall är den enda simhallen i Österbotten där man i klartext förbjuder burkinin i bassängen. Det motiveras med säkerhetsskäl.

- Vi har gått igenom saken internt med simhallspersonalen och vi har ansett att själva burkinin, med lösa delar, är en säkerhetsrisk och därför har vi inte tillåtit användningen av dem i simhallen. De lösa delarna kan fastna på olika ställen inne i simhallen, säger Mika Lehtonen, chef för idrottsverksamheten vid Vasa stad.

- Däremot har vi redan tidigare skaffat baddräkter som inte har lösa delar men som täcker hela kroppen. Dem lånar vi ut till den som behöver.

Vasa simhall
Bildtext Burkini tillåts inte i Vasa simhall.
Bild: Yle / Roy Fogde

Håret kan täckas med badmössa

Den heltäckande baddräkten har ingen huva som burkinin har men istället erbjuder man badmössor som täcker håret.

Vad har de muslimska kvinnorna tyckt om alternativet ni erbjuder?

- Det är mest skolelever som lånar dräkterna och det är runt fem gånger per månad. Förutom dem är det bara några stycken på ett halvår som lånas ut. Men vi har ingen information om hur kvinnorna själva har upplevt våra dräkter jämfört med dem de eventuellt själva har. Men det är en motsvarande dräkt utan lösa delar.

Burkinin har en större kjol eller klänning som är lös på ett helt annat sätt än badshorts

Mika Lehtonen, Vasa stad

På Vasa stads webbplats finns för närvarande ingen information om att ett alternativ till burkini erbjuds utan det står bara att burkinin är förbjuden. Enligt Lehtonen har det ändå informerats om saken tidigare, i samband med att dräkterna skaffades.

- Nu håller webbplatsen på att förnyas som bäst men jag kan kolla upp det så att informationen finns tillgänglig också där på ett bättre sätt.

Samtidigt som burkinin är förbjuden i Vasa simhall är badshorts tillåtna.

- Ja, det är en sak som nämnden behandlade på våren. Då godkände nämnden vårt förslag att tillåta officiella badshorts.

Det finns ingen säkerhetsrisk i dem då?

- Nej, inte på samma sätt. Burkinin har en större kjol eller klänning som är lös på ett helt annat sätt än badshorts.

25-meters bassängen i Vasa.
Bildtext Badshorts är tillåtna i bassängen i Vasa simhall eftersom man ansett att det inte finns en säkerhetsrisk i dem på samma sätt som i en burkini.
Bild: Yle/Anna Ruda

Fritt fram för burkini i Jakobstad

I Jakobstads simhall ser man inga hinder för att använda burkini i bassängen, säger stadens idrottsdirektör Tove Jansson.

- Vi har alltid tillåtit burkini så för oss är det inget problem. Den ska vara av simdräktstyg som torkar lätt, men sådana finns ju att köpa. Vi hyr också ut burkinier åt barn.

Ni ser inga säkerhetsrisker eller andra problem med burkinin?

- Nej.

Idrottsdirektör Tove Jansson i Jakobstad
Bildtext Jakobstads idrottsdirektör Tove Jansson säger att de alltid tillåtit burkini i Jakobstads simhall.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Burkinin är ändå ingen vanlig syn i Jakobstads simhall.

- Då vi haft integrationskurser med simning på schemat har det varit fler, men nu är det bara några skolelever som använder burkini. De har köpt egna burkinier som de kan använda.

"Praktiskt svårt att ordna med simning för muslimska kvinnor"

Att få muslimska kvinnor att besöka simhallen oftare är inte helt lätt, säger Tove Jansson.

- De behöver ha en egen tur för bara kvinnor. De kan inte simma samtidigt som det är män i simhallen. Det kan inte heller vara manliga övervakare utan det måste vara kvinnliga. Det får inte heller vara någon insyn i simhallen utan vi måste ha gardiner.

Allt det här har inte gått att ordna, säger Jansson.

- För oss får de gärna simma men tyvärr sätter ju deras religion stopp för vissa saker.

Också vid simcentret Vesiveijari i Karleby är det okej att simma i burkini, säger servicechef Mikael Ahlstrand.

- Ja, bara den är godkänd för simhallsbruk. Ur säkerhetssynvinkel är huvudsaken att ansiktet syns, eftersom vi måste se att personen är okej i bassängen.

Ahlstrand berättar att man i Karleby simhall ibland ordnar kvällar för enbart kvinnor och då besöker också invandrarkvinnor simhallen aktivare.

Ur säkerhetssynvinkel är huvudsaken att ansiktet syns, eftersom vi måste se att personen är okej i bassängen

Mikael Ahlstrand, Karleby

Burkinin sällsynt i Kristinestad

Inte heller i Kristinestad ser man något hinder för användningen av burkini så länge den är av simtyg.

- Det går fint att använda burkini här hos oss, säger simhallens verksamhetsledare Anders Wahlberg.

I Kristinestad har man inte reflekterat över huruvida det finns några risker eller problem med burkinin.

- Nej, det är ganska sällan den används här så vi har inte tänkt på den saken desto mer. Men som den används i dag är den helt okej.

Hur ofta simmar någon i burkini i Kristinestads simhall?

- En eller två gånger i månaden. Det är inte desto mera.

Anders Wahlberg står utanför simhallen i Kristinestad.
Bildtext I Kristinestad säger Anders Wahlberg att det är tillåtet att simma i burkini i stadens simhall men att det inte är ofta som någon gör det.
Bild: Yle/Juho Karlsson

I Kristinestads simhall finns också en burkini som skolelever kan hyra.

- Den har inte varit i så flitig användning utan de som kommer i burkini har sina egna, säger Anders Wahlberg.

Ordnar simning för invandrarkvinnor

I Kristinestad har man också ordnat speciella tillfällen enbart för invandrarkvinnor, med en kvinnlig simlärare. Det har fungerat bra, säger Wahlberg.

Att ha enbart kvinnlig personal på plats i simhallen har ändå inte lyckats.

- Det har vi försökt ordna men det är inte så enkelt för det är brist på övervakare. Då har vi sagt att vi kan ha manliga övervakare och det har godkänts.

Hur viktigt är det att alla grupper i samhället känner sig välkomna i simhallen?

- Visst är det viktigt. Alla är välkomna.

Inte heller Närpes har burkiniförbud i simhallen åtminstone enligt webbplatsen. På Närpes webbplats står det i ordningsreglerna att man i simhallen får använda baddräkt som är en- eller tvådelad och att simkläderna ska vara "kroppsformade och gjorda av syntetiska material".

Bland andra Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund och Simförbundet i Finland rekommenderade redan år 2017 att burkini ska tillåtas som baddräkt.

Diskussion om artikeln