Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu ryter också dagisanställda i Borgå till om systemet Daisy Net: "Vi skulle få mer tid för barnen, men det blev allt annat"

Från 2019
En vuxen person häller upp mjölk åt ett barn på dagis.
Bildtext Dagisanställda upplever att det nya systemet ger mindre tid med barnen, vilket inte var meningen (illustrerande arkivbild).
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Det är inte bara föräldrarna i Borgå som loggar in och ut sina barn på dagis med en tagg. Nu ska också personalen på daghemmen checka in och ut på jobbet. Systemet är inte flexibelt, anser en anställd.

- Vi tycker att systemet styr oss för mycket. Och det känns som om staden inte litar på personalen, säger Marina Uddström, barnträdgårdslärare i Borgå.

Uddström har jobbat över 30 år inom branschen och har därmed en lång erfarenhet av dagisjobbet. För tillfället jobbar hon i Sagobackens daghems förskola.

Arbetstiderna registreras

Tidigare berättade vi om Borgåföräldrar som är missnöjda med den nya elektroniska tjänsten Daisy Net, som togs i bruk i våras. Missnöjet beror på att vårdtider för barnen sedan 19 augusti ska bokas två veckor i förväg.

Föräldrarna har också en tagg med vilken de checkar barnen in och ut på dagis. En likadan tagg har nu också personalen vid alla av stadens daghem.

Sedan i våras checkar alla anställda alltså in och ut på jobbet, men bara vid tre daghem registreras tillsvidare personalens arbetstider i Daisy Net.

De tre daghemmen är med i stadens pilotprojekt, och det handlar förutom om Sagobackens daghem också om Tallberga daghem och Majbergets daghem.

"Ingen flexibilitet längre"

Vid Sagobackens daghem är personalen missnöjd med den nya "stämpelklockan".

- Den upptar helt för mycket tid. Vi ska hinna checka oss själva in och ut, men också barnen. Om man loggar ut en minut för sent måste man kryssa i rätt orsak för det.

Programmet, som bara finns på finska, håller koll på den förverkligade arbetstiden i förhållande till den arbetstid som finns inprickad för dagen i Daisy Net.

Flexibiliteten i arbetet har gått förlorad, anser Marina Uddström. Ibland kan man till exempel behöva en stund extra på jobbet för att prata med någon förälder.

- Tidigare kunde jag till exempel stanna bilen på väg till jobbet och plocka med mig sädesslag, som vi sedan använde i verksamheten. Då kunde jag räkna det som arbetstid, men nu måste jag hålla mer koll på vad jag kan göra.

Marina Uddström.
Bildtext Marina Uddström jobbar vid Sagobackens daghems förskola i Borgå.
Bild: Marina Uddström

Personalen skrev till staden

Marina Uddström konstaterar ändå att man försöker använda sunt förnuft och lösa situationer på bästa sätt.

Ett problem är att man enligt Daisy Net-systemet borde ta ut eventuella extra timmar följande arbetsdag, vilket inte alltid är möjligt. Dessutom kan man inte samla på sig hur många minuter som helst per vecka.

- Personalen vid Sagobackens daghem sammanställde en skrivelse till Borgå stad i våras. Vi önskar att staden slopar inloggningen för personalens del.

Uddström säger att personalen trodde att de skulle få ett svar på skrivelsen.

"Vi är mer fast med telefonen än förr"

Då ett barn eller en anställd loggar in eller ut sker det via en mobiltelefon, som ska sättas emot taggen man bär på. Alla grupper har en mobiltelefon.

- Man måste hitta någon i personalen som har telefonen då man kommer på jobb. Ibland är grupperna utomhus och har telefonen med sig, säger Uddström.

Vi är mer fast med telefonen i handen än tidigare och systemet ger ingenting som heter "mer tid med barnen"

― Marina Uddström, barnträdgårdslärare

Också föräldrarna står alltså i kö för att logga in och ut barnen.

- Och minuterna går, även om man varit i tid på jobb. Programmet ställer oss mot väggen. Vi är mer fast med telefonen i handen än tidigare och systemet ger ingenting som heter "mer tid med barnen".

Uddström frågar sig också varför systemet ska gälla bara stadens daghemspersonal. Varför gäller det inte också övriga anställda inom Borgå stad, undrar hon.

- Det som har fungerat tidigare tolkas plötsligt som att det inte fungerar. Det här trots att enheten själv har ansett att vi jobbar bra utan tagg.

"Ger inte mer arbetsglädje"

Systemet gör det också svårare att byta turer inom enheten. Dessutom fungerar in- och utloggningen med en fördröjning.

- Ibland då vi har loggat ut fem barn visar systemet efter en stund att de ännu finns i huset. Då måste barnen plockas bort manuellt, så det är inte pålitligt och fungerar inte till 100 procent.

Marina Uddström förstår att det är enklare för staden att se till att dagisplatserna används på rätt sätt då föräldrarna checkar in och ut barnen.

Hon hoppas ändå att staden ser över in- och utloggningen för personalens del.

- Vi önskar ett svar på vår skrivelse och hoppas att staden motiverar varför man vill fortsätta med det här. Systemet ger varken mer arbetsglädje eller tid för barnen.

Barn leker med leksaksklossar.
Bildtext Mobilen borde inte ha personalens uppmärksamhet, utan barnen. Det anser dagisanställda i Borgå (illustrerande arkivbild).
Bild: Yle/Markku Pitkänen

"Vi skickade inga enskilda svar"

Pilotprojektet vid de tre daghemmen inleddes i april i år. I slutet av maj begärde staden in respons av personalen vid daghemmen.

- Vi diskuterade responsen inom staden och kom fram till att fortsätta med pilotförsöket under hösten. Några enskilda svar skickades inte till enheterna, säger Marjaana Kantonen, ledare för småbarnspedagogik vid Borgå stad.

Hon berättar att pilotprojektet avslutas den 15 september. Efter det ska man göra en noggrann utvärdering av situationen.

- Vi tar i beaktande både sådant som har fungerat bra och sådant som ännu bör utvecklas.

Kantonen tycker att det är beklagligt att anställda upplever att staden inte litar på personalen. Systemet har tagits i bruk med tanke på barnens välmående, och det handlar inte om en förtroendebrist.

- Det finns ännu mycket som kan utvecklas och personalen får säga sin åsikt, säger Kantonen.

"Man märker att det inte tar lång tid"

Först efter utvärderingen avgör staden hur man fortsätter med Daisy Net.

- I början kan det vara ovant med systemet, men bara man blir van och får rutin märker man att det inte tar lång tid eller är tid från barnen.

Andra kommuner som använder den här tjänsten har de här erfarenheterna, säger Kantonen.

Bara man blir van och får rutin märker man att det inte tar lång tid eller är tid från barnen

― Marjaana Kantonen, Borgå stad

Inom staden anser man att det handlar om ett bra verktyg för att kunna planera arbetet. Via programmet kan man till exempel följa med hur många som är på jobb i förhållande till antalet barn.

- Programmet hjälper oss till exempel att se var det behövs vikarier om någon blir sjuk.

Daisy Net-systemet har utvecklats för småbarnspedagogiken. Av den orsaken berör programmet inte anställda inom andra enheter i Borgå stad.

6.9.2019: Vi träffar biskop Bo-Göran Åstrand i hans nya hem och också dagisanställda i Borgå är kritiska till Daisy Net - Spela upp på Arenan