Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Regionförvaltningsverket prickar hemvården i Hangö

Från 2019
En hemvårdare tar blodprov av en äldre person. På bilden syns en bar arm och överkroppen av en person som håller på att ta blodprov med en nål.
Bildtext Enligt RFV har det kommit många klagomål om brister i kvaliteten i hemvården. Bilden är inte från Hangö.
Bild: Yle/Mira Bäck

Regionförvaltningsverket i södra Finland har påtalat brister inom hemvården i Hangö. Hangö stad har nu åtgärdat flera av de här bristerna, men fortfarande råder det personalbrist inom hemvården.

Största delen av befattningarna är tillsatta, men det är svårt att få vikarier.

Det var i oktober i fjol som Regionförvaltningsverkets (RFV) inspektörer besökte Hangö.

Det här efter att arbetarskyddet hade fått ta emot flera anmälningar om brådska och stress bland personalen inom hemvården, misstag i medicinvården och uteblivna besök hos klienter.

Problemen berodde till stor del på att sommaren 2018 var väldigt tung på grund av personalbrist.

RFV gav ett avgörande i frågan om hemvården i Hangö i slutet av maj i år.

"För lite personal"

Där fäster RFV bland annat uppmärksamhet vid att det måste finnas tillräckligt med utbildad och kunnig personal och att klienterna har rätt till en god vård.

Regionförvaltningsverket fick under sitt besök i Hangö i oktober 2018 veta att personalen fortgående upplever brådska och stress i sitt arbete.

Sommaren 2018 var personalbristen stor inom hemvården. Och rekryteringen har inte blivit mycket lättare sedan dess, säger grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander.

- Vi försöker vårt bästa, men fortfarande är bristen på personal stor fastän denna sommar varit en aning bättre än föregående.

"Cheferna har inte tid att stöda hemvårdarna"

RFV uppger som sin uppfattning att det inte finns tillräckligt med förmän inom hemvården i Hangö.

Det här leder till att förmännen inte har tillräckligt med tid för att stöda hemvårdarna och försäkra sig om att klientsäkerheten inte äventyras.

RFV poängterar att alla arbetstagare har rätt till ett gott ledarskap.

Staden besvarar den här kritiken med att det rörde på sig mycket på ledarskapsfronten inom hemvården från hösten 2017 då en förman sade upp sig.

En hemvårdare lägger på en stödstrumpa på en klients vänsta fot.
Bildtext RFV styr och övervakar de offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänsterna som erbjuds i kommunerna.
Bild: Yle/Alexander Beijar

Enligt grundtrygghetsnämndens utlåtande till RFV har grundtrygghetsdirektören och ledningen inom hemvården gjort sitt bästa för att stöda personalen i en utmanande situation.

Stadens tjänstemän anser att det i dagens läge finns tillräckligt med förmän inom hemvården.

I framtiden kommer det dessutom att genomföras organisationsförändringar inom hemvården som ska ge bättre möjligheter för de ansvariga skötarna inom hemvården.

"Tillgången till läkare får inte begränsas till var tredje månad"

RFV uppger också som sin uppfattning att klienterna måste få träffa en läkare då de behöver det. Det kan inte vara så att klienterna till exempel får träffa en läkare endast med tre månaders mellanrum.

Då regionförvaltningsverkets inspektörer besökte Hangö i oktober 2018 fick de veta att klienterna på det norra hemvårdsområdet i Hangö hade kontakt med läkare en gång per månad medan klienterna i centrum fick träffa en läkare var tredje månad.

Stadens tjänstemän poängterar att staden aldrig har begränsat tillgången till läkartjänster.

Trots att dygnetruntläkartjänsterna handhas av företaget Pihlajalinna har klienterna samma rätt att använda hälsocentralens tjänster som alla andra Hangöbor.

"Drogplåster och andra mediciner får inte förvaras i öppna askar på borden"

RFV fäster uppmärksamhet vid att det inom hemvården gäller att vara noggrann med medicinvården och att det behövs en uppdaterad plan för egenkontroll.

Under besöket i oktober 2018 fick RFV veta att vissa av klienternas mediciner förvaras i hemvårdens kontor.

Där fanns enligt RFV inget låst skåp för läkemedlen och läkemedelsavfall, inklusive drogplåster, förvarades enligt RFV i öppna askar på borden.

Enligt Hangö stads tjänstemän förvarades medicinerna i ett skilt läkemedelsrum och inte i öppna askar på kanslibordet.

En äldre person håller i tabletter med en läkemedelsburk framför sig.
Bildtext Hemvårdarna ser bland annat till att klienterna tar sina mediciner.
Bild: Mostphotos

Enligt grundtrygghetsnämndens svar till RFV har man nu skaffat ett skåp som går att låsa till läkemedelsrummet.

Hemvården har också för avsikt att ta i bruk apotekets system med doseringspåsar för att säkrare kunna distribuera läkemedel.

Servicecentralen för äldrevårdstjänster i Hangö konstaterar bland annat att tjänsteläkare har godkänt planerna för medicinvård och planerna för egenkontroll som är i kraft.

"Bortglömda besök eller läkarens ordinationer som försvinner - många parallella datasystem innebär risker"

RFV uppger också som sin uppfattning att då det sker registrering i många olika system finns det en risk att dataskyddet äventyras och att kontinuiteten i vården inte är tryggad och att ordinationen som föreskrivs av läkaren inte förverkligas.

Enligt uppgifterna som RFV fick i oktober 2018 blir vissa klientbesök ogjorda eller betydligt kortare än planerat på grund av att personalen har allt för bråttom. På det här viset äventyras kundsäkerheten.

Hangö: Läget är bättre nu

Arbetarskyddet har enligt regionförvaltningsverkets uppgifter fått ta emot rikligt med anmälningar med klagomål om otillräcklig service och brister i kvaliteten inom hemvården i Hangö.

Grundtrygghetsnämnden har meddelat RFV att de har för avsikt att utföra en kundnöjdhetsenkät inom äldreservicen i år. Kundnöjdhetsenkäterna är nu utskickade och skall analyseras inom oktober.

Tjänstemännen inom grundtrygghetssektorn i Hangö gick för några veckor sedan igenom situationen med regionförvaltningsverket inspektörer. De konstaterade då att många av bristerna är åtgärdade och andra är under arbete.

Regionförvaltningsverket konstaterar i sitt beslut från maj 2019 att ärendet inte ger upphov till fler åtgärder i regionförvaltningsverket.

Diskussion om artikeln