Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Scientologer fiskar efter nya medlemmar på Helsingfors torg: "Vi blåser liv i scientologin i Finland igen"

Från 2019
Uppdaterad 09.09.2019 15:58.
Scientologernas gula tält.
Bildtext Scientologernas gula tält har flyttat från Narinken via Järnvägstorget till Dickursby.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

Scientologerna kom till Finland i slutet av 70-talet, uppmärksammades i medier på 90-talet och har sedan dess hållit låg profil. Nu står scientologer på torgen i Helsingfors och försöker värva frivilligarbetare till sin nyreligiösa rörelse.

På Järnvägstorget och dessförinnan på Narinken i Helsingfors har det under de senaste dagarna stått ett knallgult tält.

Inuti det förhållandevis stora tältet står flera bord uppställda, dignande av olika färgglada böcker och broschyrer.

Ovanför ingången finns en skylt med texten "Church of Scientology".

Det rör sig om scientologi - en nyreligiös rörelse som härstammar från USA och som kom till Finland i slutet av 70-talet och nu har ett hundratal finska medlemmar.

Scientologerna tror att människan är en odödlig andlig varelse som bör sträva efter andlig befrielse genom att använda sig av rörelsens läror och kurser.

Scientologernas gula tält ståtar i Helsingfors i samband med att rörelsen är ute på en omfattande Europaturné som har pågått sedan år 2002. Senast turnén besökte Helsingfors visade kalendern på årtalet 2003.

- Vi försöker värva så kallade frivilligpastorer som antingen själva börjar missionera scientologins läror eller hjälper till vid platser där det finns humanitära kriser, säger Juraj Du꙼na, som själv är frivilligpastor.

Enligt honom kan verksamheten beskrivas som missionsarbete och berättar att scientologin, precis som etablerade religioner har gjort i årtusenden, vill erbjuda människor hjälp i olika situationer.

I tre dagar stod scientologernas tält på Narinken och därefter har tältet nu stått tre dagar på Järnvägstorget. Efter det lägger scientologerna ännu upp sitt tält i nio dagar i Dickursby i Vanda.

Nästa anhalt är Amsterdam och därefter bär det av till Bryssel.

Två människor sitter mittemot varandra vid ett bord i ett gult tält.
Bildtext Juraj Duna missionerar tillsammans med kollegan Iuga Paulina.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

Våldsamma reaktioner

Du꙼na berättar att scientologernas närvaro på torgen i Helsingfors har genererat blandade reaktioner.

- Hittills har vi haft omkring 600 besökare i tältet och ungefär hälften av dem har velat sätta in sig i verksamheten lite grundligare, säger han.

De flesta har enbart promenerat förbi tältet utan att ägna det någon desto större uppmärksamhet.

- Några har stannat och knäppt en bild på tältet för att sedan, gissar jag, dela den med sina vänner.

Du꙼na berättar att några också har uppträtt fientligt mot utställningen i tältet, men vill inte uppge närmare detaljer, utan nöjer sig med att konstatera att folk alltid har olika åsikter och att han önskar att man studerar alla aspekter av ett ämne och inte hakar upp sig på vissa.

Därför rapporterar Svenska Yle om scientologernas kampanj

- Scientologerna är en relativt liten rörelse i Finland. Den uppskattas ha omkring hundra medlemmar. På grund av det här bedömde vi att det är intressant att de för kampanj på gator och torg.

- Innan artikeln publicerades fördes en intern diskussion på redaktionen om huruvida vi ska rapportera om rörelsen och ge den publicitet med tanke på att den fått mycket kritik. Bland annat har tidigare medlemmar i rörelsen i USA vittnat om manipulation och sexuella övergrepp.

- I den här artikeln valde vi att lyfta fram hur rörelsen ser ut i Finland, för att ur ett lokaljournalistiskt perspektiv belysa hur det kommer sig att dess medlemmar för kampanj på huvudstadsregionens torg. Därför valde vi också att lyfta fram kritik som rörelsen mött i Finland framom internationell kritik. Svenska Yle har tidigare skrivit om hur rörelsen ser ut utomlands, så vi lade också till en länk till tidigare rapportering i artikeln, så att intresserade kan läsa mer om ämnet.

- Vi valde att skriva om rörelsen eftersom många säkert ser scientologernas tält i huvudstadsregionen. Vi vill därför kunna besvara läsarnas frågor om kampanjen och i allmänhet redogöra för vilken rörelse det är frågan om.

Har hållit låg profil

Enligt Du꙼nas uppskattning uppgår scientologernas antal i Finland till omkring hundra för tillfället - men han påpekar att han enbart är på besök i en månad och hinner inte träffa alla finska medlemmar.

- Vi håller på att blåsa liv i scientologin i Finland igen, vilket innebär att vi visar oss så att folk får höra om oss av oss själva och inte bara via andrahandskällor, säger han.

Jussi Sohlberg, forskningskoordinator vid Kyrkans forskningscentral och bekant med moderna religiösa rörelser i Finland, skriver ändå inte under att scientologin är på uppsving.

- Rörelsen har fortfarande ett så dåligt rykte i Finland att de kan ha svårt att locka medlemmar, säger Sohlberg.

- Sedan några turbulenta år på 90-talet har scientologerna i Finland hållit en ganska låg profil, säger han.

Han berättar att scientologin kom till Finland från Sverige i slutet av 70-talet och år 1983 grundades Scientologi-föreningen i Finland rf.

Sohlberg säger att medlemsantalet med all säkerhet är under 150 och de verkar på två orter; i Vanda och Lahtis.

På 90-talet försökte scientologikyrkan i Finland bli ett registrerat trossamfund, utan att lyckas med sitt uppsåt.

Sohlberg säger att religionsfrihetslagen var annorlunda då och samfunden var tvungna att uppfylla en räcka med krav för att bli beviljade status som registrerat trossamfund.

- Rörelsen måste ha en grundläggande trosbekännelse, en beskrivning av de heliga skrifterna och etablerade ritualer och dessutom måste rörelsen ha ett visst antal fullvuxna medlemmar, säger han.

Enligt den nya religionsfrihetslagen måste endast ett av kraven uppfyllas, berättar Sohlberg och tillägger att om rörelsen ansöker om att bli ett registrerat trossamfund kanske beslutet skulle bli ett annat än på 90-talet.

Scientologernas gula tält.
Bildtext Scientologernas gula tält på Järnvägstorget.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

Under 90-talet prövades scientologin också ett par gånger i rätten.

Bland annat stämde en privatperson den finska föreningen i början av 90-talet. Han anklagade dem för att pressa medlemmar att betala mycket dyra kursavgifter och hade själv betalat 200 000 mark för föreningens utbildningar.

Bankerna började misstänka att personer som tillhörde scientologrörelsen lyfte lån kors och tvärs för att undvika att betala tillbaka dem, vilket också föranledde att bankerna började granska låntagarnas bakgrunder noggrannare.

En kritiserad rörelse

Enligt forskningskoordinator Sohlberg har rörelsen genom åren kritiserats tämligen kraftigt.

- Främst har rörelsens användning av pseudovetenskapliga metoder, dyra kursavgifter och förgrundsgestalten Hubbard kritiserats, säger han.

Scientologirörelsen grundades och drevs under många år av amerikanen L. Ron Hubbard på 50-talet. Sedan dess har rörelsen spritt sig världen över med stöd i Hubbards idéer.

Men Hubbard själv verkar ha varit något av en karaktär.

- Hubbards färggranna personliga historia har kritiserats och påståenden i stil med att han är doktor i filosofi har visat sig vara osanna, säger Sohlberg och konstaterar att det finns andra påståenden om Hubbard som inte har kunnat verifieras.

Centralt inom scientologin är dianetik, som kan beskrivas som ett slags system för självutveckling, till vilken Hubbard på 50-talet knöt psykologiska och religiösa element som han hämtat ur exempelvis hinduism och buddhism.

Scientologikyrkan i Los Angeles
Bildtext Arkivbild.
Bild: Wikimedia Commons

I rörelsens läror ingår att stiga uppåt från en nivå till en annan. För att stiga i nivå måste medlemmen gå ett antal kurser som kan vara riktigt dyra. Också kursernas pris har varit föremål för kritik.

- Avgifterna kan röra sig upp till tiotusentals euro vilket i Finland ledde till situationer där människor sannolikt tvingades gå kurser och skuldsätta sig och vidare till geldenärsbrott, säger Sohlberg.

I korthet går scientologins läror ut på att människan i grund och botten är en andlig och odödlig varelse som på grund av olyckliga omständigheter och en utomjordisk härskare vid namn Xenu har fallit i glömska och i stället tagit till sig den här materiella världen.

Enligt scientologerna kan människan bland annat med hjälp av så kallad auditering och en e-mätare återfå sin gudomliga utgångsskepnad.

- Man ser drag av gnostiskt tänkande och esoteriska element i scientologin, säger Sohlberg.

Men enligt Sohlberg har auditering kritiserats av den medicinska vetenskapen för att vara en pseudovetenskaplig metod.

Artikeln uppdaterades 9.9.2019 klockan 11:59 då beskrivningen av dianetik ändrades från "alternativmedicinsk behandlingsform" till "system för självutveckling".