Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Många jägare matar hjortdjur trots att det inte är bra – Lappträskjägaren Kenneth Levin försvarar matandet

Från 2019
En jaktutrustad man på en äng.
Bildtext Kenneth Levin är ordförande för Lappträsk jaktvårdsförening.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Forskningen är mycket enig om att det inte är bra att mata hjortdjur. Trots det finns det ett trettiotal matningsställen bland annat i Lappträsk.

– Väldigt många studier tyder på risker, och väldigt få på nyttor, med matandet, säger Kaarina Kauhala som är specialforskare inom djurvetenskap vid naturresursinstitutet Luke.

Kenneth Levin som är ordförande för Lappträsk jaktvårdsförening säger att han är medveten om vissa forskningsresultat som tyder på att hjortdjursmatande inte är bra.

Han försvarar ändå matandet med två olika motiv.

– Huvudsakligen matar vi hjortdjur för att hålla dem inne i skogen, så att de inte kommer ut på fälten och till människors trädgårdar.

Samtidigt vill jägarna också behålla hjortdjursviltet.

– Vi vill se till att beståndet mår väl och också klarar sig under hårda vintrar när djuren kan ha svårt att hitta föda.

En manlig jägare i ett utkikstorn.
Bildtext I sådana här utkikstorn brukar jägare lurpassa på hjortdjur, berättar Levin.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Matandet bör övervägas noga

Ska du mata hjortdjur bör du, enligt forskare Kaarina Kauhala, överväga det mycket noga.

– Det lönar sig att överväga huruvida du över huvud taget ska mata djuret, var du matar det och hur du matar det.

Det här är ändå något som jaktvårdsföreningsordförande Kenneth Levin inte oroas över.

– Jag är övertygad om att våra jägare tar sitt ansvar i den här frågan.

En man sittandes vid ett bord utomhus.
Bildtext Yle Östnyland besökte Kenneth Levin i Lappträsk.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Fem risker med matandet

När du matar en djurart måste du för det första komma ihåg att det också har en inverkan på andra djurarter.

Oavsett art kommer djuren att flockas till matningsstället och därför utsätts också andra djurarter för de risker som kopplas samman med matandet.

Enligt forskare Kaarina Kauhala på Luke kan matandet av hjortdjur medföra fem olika risker.

Det kan 1) sprida sjukdomar och parasiter, 2) rubba djurstammars genetiska sammansättning och 3) försämra livet för fåglar som har bon på marken.

Därtill kan 4) fel slags föda vara dåligt för djuren och 5) dåligt placerade matningsställen leda till trafikolyckor.

1. Matandet kan sprida sjukdomar och parasiter

– Spridningen av olika sjukdomar och parasiter är kanske den värsta risken och den risken som flest studier talar om, säger Kauhala.

Den här spridningen möjliggörs, fortsätter hon, när många djur av samma och olika art flockas till ett matningsställe.

– All verksamhet som för onaturligt många djur samman gör att sjukdomar och parasiter lättare sprider sig.

Utfodringsplats.
Bildtext Matningsställe för hjortdjur i Pockar i Lappträsk. Bilden är tagen vintern 2019.
Bild: Yle/Lone Widestam

2. Matandet kan rubba djurstammars genetiska sammansättning

En annan risk som forskningen tar upp är matandets inverkan på djurstammars genetiska sammansättning.

– Normalt gallrar det naturliga urvalet bort svaga individer. När djuren matas kan däremot också de svagare djuren överleva och det är inte nödvändigtvis så bra för djurstammen i det långa loppet, säger Kauhala.

3. Matandet kan försämra livet för fåglar som bor på marken

En tredje risk som matandet medför är sämre förhållanden för fåglar som häckar på marken.

– En estnisk studie visar att bon som ligger på marken nära matningsställen ofta förstörs av olika djurarter, säger Kauhala.

4. Fel slags föda kan vara dåligt för djuren

Det gäller också att se till att djuren matas med rätt slags mat.

– Födan som bjuds ut passar inte alltid djurarten. Det finns till exempel bevis för att djur rentav kan bli mer hungriga av någon viss föda, säger Kauhala.

Maten borde vara så naturlig som möjligt så att djuren får all den näring de behöver.

– Det kan vara skadligt att mata hjortdjur med till exempel säd, äpplen eller någon annan mera onaturlig föda.

Morot, potatis och frön.
Bildtext Så här kan maten som jägarna ställer ut åt hjortdjuren se ut. Bilden är tagen vid ett matningsställe i Lappträsk vintern 2019.
Bild: Yle/Lone Widestam

I Lappträsk jaktvårdsförening säger Kenneth Levin att jägarna använder sig av just säd och äpplen. På vintern använder de också mycket morot.

Varför matar ni hjortdjuren med till exempel äpplen när det inte är en naturlig föda för dem?

– För att det har visat sig vara en föda som de gärna äter. Också för att det ofta kan finnas äpplen till övers.

5. Dåligt placerade matningsställen kan leda till trafikolyckor

Det är inte bara fåglar som påverkas av var matningsställena är placerade. Också trafiken kan lida.

– Matningsställen borde placeras så att de inte ligger nära vägar. Annars kan det leda till trafikolyckor, säger Kaarina Kauhala.

En älg springer över en väg.
Bildtext För att undvika att älgar och andra hjortdjur springer ut på vägar lönar det sig att placera matningsställen långt inne i skogen.
Bild: Mostphotos

Det här är ändå något Lappträsk jaktvårdsförening har under kontroll. Jägarna tänker mycket på var de placerar matningsställen.

– Vi ser till att de inte finns nära större vägavsnitt eller livligt trafikerade vägar. Matningsställena ska placeras långt inne i skogen. Det har viltcentralen också varit noga med att informera oss om under de senaste åren, säger Kenneth Levin.

Diskussion om artikeln