Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Professor: Grundtanken med barnbidraget var inte att man skulle placera det

Från 2019
Uppdaterad 06.09.2019 22:33.
sju barn i olika ålder tittar ut över havet
Bildtext Barnbidraget kan ge vinst på sikt - för vissa personer
Bild: Mats Rydsbo

Det blir allt vanligare att föräldrar placerar barnbidraget, för att spara för att för sina barns framtid, och de föräldrar som har en möjlighet att investera skattefinansierade stöd kan göra vinst. Frågan är om det är rättvist.

Mikael Nygård, professor i socialpolitik vid Åbo Akademi, konstaterar att grundtanken med barnbidraget nog är någonting annat.

Enligt honom rimmar placeringar inte riktigt bra med den grundtanke som fanns när barnbidragen inrättades.

Tanken är att kostnaderna mellan olika familjer ska jämnas ut

- Det är inte meningen att barnbidraget ska fungera som en placering utan tanken är att man utjämnar kostnaderna mellan familjer som har barn och familjer som inte har barn. Och så utjämnar man förstås kostnaderna mellan olika typer av barnfamiljer.

Enligt Nygård har investering av barnbidraget figurerat ganska länge.

Mikael Nygård professor i socialpolitik vid ÅA
Bildtext Mikael Nygård, professor i socialpolitik vid Åbo Akademi
Bild: YLE Evert Rönnqvist

- Jag känner personligen till människor som redan för tiotals år sedan ägnade sig åt investeringsverksamhet och som använde bidragen till det.

- Alla som har barn har rätt till barnbidrag. Och de som inte behöver använda sig av barnbidraget för att klara av sina dagliga utgifter som mat och annat som barn behöver kan i stället placera det
på ett bankkonto eller investerar i någonting annat.

Nygård påpekar att det här fenomenet ökar i takt med att inkomstskillnader mellan olika befolkningsgrupper har ökat.

- Det är lite svårt att styra det hela. Det här är en universell rättighet för barnfamiljer med barn under 17 år. Så har det varit i långa tider. Och var och en får göra vad den vill med sina disponibla inkomster.

Man kan fundera på om barnbidraget fortfarande ska vara universellt och skattefritt

Nygård konstaterar att man nog kunde fundera på huruvida barnbidraget fortfarande ska vara universellt och skattefritt.

Han kan tänka sig att beskattning av barnbidrag skulle gälla personer med höga inkomster. Han är lite skeptiskt inställd till det men tycker samtidigt att det kanske ändå är dags att börja fundera om.

- Man kan nog inte vandra på de här gamla upptrampade stigarna hur länge som helst om världen förändras väldigt mycket och speciellt om behovet av barnbidrag ändras i vissa inkomstgrupper.

Beskattning av barnbidrag är en politiskt väldigt eldfängd lösning

Nygård ser beskattning som en lösning - men som en väldigt politiskt eldfängd fråga.

- Att börja röra vid något som funnits så länge - sedan 1940-talets slut - det skulle nog bli en politisk kontrovers.

Barnbidraget har haft en stor ekonomisk effekt på barnfamiljernas inkomstsituation men är också symboliskt viktigt

På frågan om varför barnbidraget är en sådan "helig ko" säger Nygård att han tror att det har mycket att göra med den finländska vandringen från ett fattigt agrarland till en modern välfärdsstat.

- Barnbidraget har varit symboliskt viktigt men har också haft en stor ekonomisk effekt på barnfamiljernas inkomstsituation. Det har haft en väldigt viktig betydelse för den finländska familjepolitiken och den har också ett stort symbolvärde.

Enligt Nygård har barnbidraget varit en av grundpelarna för den universella finländska välfärdsmodellen.

Barnbidraget var anpassat för en annan tid med andra typer av sociala och ekonomiska behov

- Egentligen är det ju inte så många andra bidrag som är på samma sätt rent universella som barnbidraget fortfarande är i Finland, och därför har det ett väldigt stort symbolvärde. Vi får nog ett problem om regeringen lägger in ett förslag om att göra barnbidraget beskattningsbart. Jag tror att det kan bli en ganska stor kontrovers kring det.

Nygård tycker att man kunde börja diskutera frågan om huruvida de rika ska ha rätt till skattefinansierade sociala stöd.

- Nog tycker jag personligen att man kunde göra det. Det är en ny tid vi lever i och barnbidraget var anpassat för en annan tid med andra typer av sociala och ekonomiska behov så visst kan man diskutera det.

Diskussion om artikeln