Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vårdare vittnar: Barn på Nya barnsjukhuset binds fast på grund av personalbrist - stor oro för patientsäkerheten bland personal och föräldrar

Från 2019
Uppdaterad 09.09.2019 13:43.
Nödrop från Nya barnsjukhuset - Spela upp på Arenan

Vårdarna är oroliga över patientsäkerheten på Nya barnsjukhuset som öppnade förra året. Vårdarna som intervjuats av Yles grävande redaktion MOT vittnar om stora problem med för lite personal och problem med själva sjukhusbyggnaden. Flera föräldrar delar också vårdarnas oro. Enligt sjukhusets ledning har ledningen vidtagit alla åtgärder som behövts.

Såhär gjordes granskningen

En nyfödd bebis var bara några centimeter ifrån att dö. Spädbarnet vårdades på Nya barnsjukhuset i Mejlans i Helsingfors i februari på grund av svåra lungproblem.

Den nyfödda bebisen behandlades med en ECMO-maskin, som tillför syre i patientens blod utanför patientens egen kropp. Det är en intensivvårds-anordning, med vilken man räddar patientens liv.

Mitt under behandlingen lossnade en takskiva från sjukhusets tak. Den landade på ECMO-apparaten.

- Om takskivan hade landat några centimeter åt sidan, så skulle patienten ha dött omedelbart. Det hade inte funnits något vi kunde ha gjort, säger en vårdare som jobbar på Nya barnsjukhuset.

MOT har intervjuat ett 20-tal vårdare och föräldrar till långtidssjuka barn som berättar om den rådande oron kring patientsäkerheten på Nya barnsjukhuset.

Bilden har tagits av vårdarna på Nya barnsjukhuset: En gipskiva föll ner från taket.
Bildtext Takskivan som föll på den nyfödda bebisens lungmaskin på Nya barnsjukhusets intensiv-avdelning.
Bild: Lastensairaalan hoitajien kuvaamaa materiaalia

Problemen finns förutom i antalet vårdare också i den helt nya sjukhusbyggnaden.

Om jag tänker på mig själv som förälder skulle jag inte vilja att mitt barn sätts in på intensivavdelningen. Jag vet inte om vårdaren där är kvalificerad

― En vårdare på Nya barnsjukhuset

Barnsjukhuset finansierat av finländare

På Nya barnsjukhuset vårdas Finlands svåraste barnpatientfall, till exempel barn med hjärtsjukdomar eller cancer och barn som får organtransplantationer.

Ungefär en miljon finländare donerade pengar till Nya barnsjukhuset. Medborgarinsamlingen samlade in närmare 40 miljoner euro till sjukhuset. Resten av kostnaderna på 184,5 miljoner euro täcktes med offentliga medel.

Sjukhuset öppnade i Mejlans, Helsingfors i september 2018. Våren 2019 kontaktas MOT för första gången av personal vid sjukhuset.

Under det gångna året har det nya sjukhuset drabbats av fyra vattenskador.

Gassystemet som ger tilläggssyre och medicinska gaser till patienter gick sönder en dag i slutet av juli.

Patienthissen som används för transport av allvarligt sjuka patienter har varit trasig. Med hjälp av den flyttas patienter mellan intensivavdelningen och operationsavdelningen som ligger på två olika våningar. En vårdare berättar att man på grund av den söndriga hissen blev tvungna att flytta en patient, som var kopplad till ECMO-apparaten, till en mindre säng för att få plats i en mindre hiss. Enligt vårdaren innebär förflyttningen en risk för blödningar.

Hoitajien kuvaamia kuvia Uudesta lastensairaalasta: kosteusvaurio
Bildtext En del av sjukhusets utrymmen är avstängda och till exempel lekrummet är stängt på grund av vattenskador.
Bild: Lastensairaalan hoitajien kuvaamaa materiaalia
Hoitajien kuvaamia kuvia Uudesta lastensairaalasta: kosteusvaurio
Bildtext På Nya barnsjukhuset har det redan inträffat fyra vattenskador. Utrymmena torkas på avdelningarna.
Bild: Lastensairaalan hoitajien kuvaamaa materiaalia

Haahtela Oy har ansvarat för det Nya barnsjukhusets planering och övervakandet av byggnadsarbetet. Enligt företagets grundare, professor Yrjänä Haahtela har farliga situationer analyserats.

Enligt Haahtela har takskivan, som hotade den nyfödda bebisen, fallit ner för att fästningsanordningen gick sönder i samband med en reparation. Haahtela berättar att två takskivor har lossnat.

- Det här får verkligen inte hända. För att det här inte ska kunna hända längre har vi gjort en extra förstärkning: även om taklisten skulle gå sönder, så kan skivan i fortsättningen ändå inte falla ner, säger Haahtela.

Maria Heikura ja Varja
Bildtext 3-åriga Varja har en svår benmärgssjukdom och Varja hör till barnsjukhusets ständiga klienter. Varjas mamma Maria Heikura har varit besviken på den ständiga personalbristen.
Bild: Ghadi Boustani / Yle

Hos svårt sjuka Varja räckte inte vårdarna till

3-åriga Varjas familj har tillbringat mycket tid på Nya barnsjukhuset eftersom Varja har en svår benmärgssjukdom. På grund av den har det gjorts ett flertal ingrepp och operationer, både på den nu nedstängda barnkliniken och på Nya barnsjukhuset.

Varjas mamma Maria Heikura väntade ivrigt på att det Nya barnsjukhuset skulle öppna. Hon följde med hur byggnadsarbetet fortskred när de passerade på väg hem från barnkliniken.

- Jag väntade verkligen på det, minns Heikura.

Utrymmena på Nya barnsjukhuset är större än de var på den gamla barnkliniken. Barnpatienternas familjer är mer avskilda från varandra, eftersom majoriteten av rummen på sjukhusets bäddavdelning är enbäddsrum.

Barnen lämnas vind för våg

― Vårdare på Nya barnsjukhuset

Det finns inte längre någon besökstid för föräldrarna, som på den gamla barnkliniken. Nu får föräldrarna till och med vara med barnen på intensivavdelningen dygnet runt.

Heikuras glädje över de nya utrymmena har avtagit på grund av vårdarbristen.

- Föräldrarna behöver ändå stöd av sjukhuset. Det läggs för mycket ansvar på föräldrarna, säger Heikura.

Hon berättade att det inte fanns en egen vårdare för Varjas rum, trots att Varja hade trakeostomi, alltså strupsnitt. Det är en extrem form av vård för luftvägarna. Ett barn som har trakeostomi behöver ofta kontinuerlig övervakning. Slem måste sugas upp från halsen, så att inte luftvägarna täpps igen.

- Det borde vara helt självklart att en trakeostomipatient måste ha en egen vårdare, säger Heikura.

Också vårdare som MOT pratat med bekräftar att det inte finns tillräckligt med egna vårdare för barnpatienterna på bäddavdelningen.

Varja sairaalassa
Bildtext Varjas kanyl togs bort från luftstrupen i mars och snittet på halsen syddes igen på Nya barnsjukhuset. Varja var två år vid tiden för ingreppet.
Bild: Maria Heikura

Vårdarnas brev: Barnen är ensamma i rummen

I mars i år skickade vårdare brev till Nya barnsjukhusets ledning och till den övervakande hälsovårdsmyndigheten Valvira.

Vårdarna som skrivit brevet arbetar med drygt 30 patienter på bäddavdelningen Berget, där man vårdar till exempel hjärtpatienter.

MOT-redaktionen har fått ta del av brevet, där vårdarna bland annat berättar att den nya sjukhusbyggnaden försvårar vårdarbetet.

Otteita lastensairaalan hoitajien kirjeestä.
Bildtext Vårdarna är oroliga över patientsäkerheten och över att personalresurserna är otillräckliga. Både sjukhusets ledning och den övervakande myndigheten Valvira har fått brevet.
Bild: Riikka Kurki / Yle

I brevet skriver vårdarna:

"Barnen är ensamma på sina rum bakom stängda dörrar. Det här handlar också om små bebisar, vars gråt, kräkningar inte hörs genom dörren. Bebislarmen kommer inte heller fram till vårdarnas Myco-telefoner."

I brevet skriver vårdarna att barnpatienterna till och med kan spännas fast i sängen för att det inte finns tillräckligt med vårdare.

- På intensivavdelningen är det befogat eftersom patienterna har till exempel andningstub eller kanyler djupt i venerna som inte får tas bort. Men om man spänner fast en patient på bäddavdelningen på grund av att det inte finns tillräckligt med personal, då är det fel, berättar en vårdare för MOT.

Alla vårdare är anonyma i den här granskningen eftersom de är rädda om sina arbetsplatser.

Enligt vårdarna påverkas barnens föräldrar av bristen på vårdare. En av de intervjuade vårdarna säger att barnpatienterna lämnas vind för våg.

- Enligt mig borde personalstyrkan vara så stor att om föräldrarna kommer och meddelar att de åker för att sova, äta eller tömma hotellrummet, så ska de kunna känna sig trygga med beslutet, berättar en vårdare.

Den övervakande myndigheten Valvira bekräftar att de har fått brev om personalresurseringen.

Övervakningsärendet har skickats vidare till Regionförvaltningsverket i södra Finland, där ärendet är under behandling.

Man utför hjärtoperationer, trots att det inte finns tillräckligt med intensivvårdare

― Vårdare på Nya barnsjukhuset.

Sjukhusets direktör: Patienterna binds inte på grund av resursbrist

Vårdare på olika avdelningar berättar att de flera gånger har varit i direktkontakt med sjukhusets ledning. De har uttryckt sin oro gällande patientsäkerheten och den egna orken.

Lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä, HUS
Bildtext Nya barnsjukhusets enhetschef Jari Petäjä säger att man inte binder fast barn på grund av personalbrist.
Bild: Matti Myller / Yle

Nya barnsjukhusets enhetschef Jari Petäjä bekräftar att man mottagit vårdarnas brev i mars. Enligt Petäjä har ledningen hört vårdarnas oro.

- Vi har försökt behandla dem (problemen) och hitta lösningar tillsammans, för att känslan ska vara en annan.

Är det frågan om en känsla?

- Det är säkert fråga om känsla. Och sen finns det en diskussion om hur mycket av känslan som kan lösas med åtgärder och hur mycket är sådant som man annars måste diskutera, säger Petäjä.

Enligt Petäjä är inte patienternas säkerhet i fara.

- Patientsäkerheten på Nya barnsjukhuset uppfylls som på den gamla kliniken.

Måste det verkligen hända en patient något, för att man ska ingripa?

― Citat ur Berget-avdelningens vårdares brev

Petäjä bekräftar att barn binds fast vid sängar på Nya barnsjukhuset. Det har enligt direktören endast gjorts för att skydda barnen, inte på grund av bristen på vårdare.

Petäjä har inte hört om händelsen med 3-åriga Varja, men kommenterade tillgången till en egen vårdare på ett allmänt plan.

- Att skaffa och ordna egna vårdare ingår i den dagliga verksamheten. Om det behövs egna vårdare, ordnas egna vårdare.

På Nya barnsjukhuset finns det enligt Petäjä fler vårdare i proportion till antalet patienter än på andra sjukhus.

MOT försökte reda ut hur Nya barnsjukhusets vårdardimensionering avviker från andra sjukhus.

På Tehy, vårdbranschens fackförening, har man inte någon närmare information om det här. I Finland finns det inget sätt att mäta personalmängd på specialsjukvårdsenheter. Därför är det svårt att jämföra, säger man på Tehy.

I videon säger enhetschef Jari Petäjä att vårdarnas brev inte gett någon anledning till just några åtgärder alls.

Jari Petäjä
Bildtext Nya barnsjukhusets direktör: Vi binder inte fast barn i sängen, om vården inte kräver det.
Bild: Yle

Vårdare: Ett nödrop

På avdelningarna finns ersättare och inhoppare, vilket leder till att alla där inte har de specialkunskaper som krävs. Till exempel på intensivavdelningen är det en sex veckors utbildningstid.

Enligt vårdarna på intensivavdelningen har det funnits inhoppare på jobb som inte kan använda en dialysmaskin eller som aldrig har sett en respirator.

Vårdarna säger att de lyfter fram problemen i offentligheten för att det ska ske en ändring. Enligt dem är det här ett nödrop.

- Det här är från de föräldrar som stannar och vaktar barnen, för att de vet att en vårdare inte hinner fram i tid. Det här är från de vårdare som ensamma är tvungna att vara den enda ordinarie personalen på plats.

- Det här är ett nödrop från de inhoppare som inte alls vet hur den här avdelningen fungerar.

Artikeln är en översättning av MOT-redaktionens artikel Vastasyntyneen vauvan kuolema oli vain senteistä kiinni
– hoitajat kertovat vakavista puutteista potilasturvallisuudessa Uudessa lastensairaalassa
.

Kvällens MOT-program på samma tema kan du se här från och med kl. 12 måndagen den 9.9.2019.

Översättning: Tintin Råholm.

Nödrop från Nya barnsjukhuset - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln