Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Alkoholbruk under graviditeten kan orsaka livslånga men hos fostret: ”Barnet kommer att möta många svårigheter”

Från 2019
Uppdaterad 09.09.2019 13:25.
Gravid kvinna
Bildtext Illustrerande arkivbild. Barn som föds med alkoholskador får men för livet.
Bild: Mostphotos

Barn och unga som föds med alkoholskador lider bland annat av inlärnings- och koncentrationssvårigheter samt beteendestörningar. Varje år föds 600-3 000 FASD-barn i Finland.

Fetala alkoholspektrumstörningar (FASD) är ett samlingsbegrepp för alla de fosterskador som beror på att fostret blivit utsatt för alkohol i moderns mage.

Den svåraste formen av alkoholskador kallas för fetalt alkoholsyndrom (FAS), som även medför synliga missbildningar på barnets utseende.

Eeva Ekholm är förlossningsläkare och chef för förlossningsenheten på Åbo universitetscentralsjukhus. Hon säger att det är svårt att säga hur många barn som årligen föds på ÅUCS med alkoholspektrumstörningar.

- Symptomen syns ofta först senare i barnets liv, kanske något slags inlärningssvårigheter och beteendestörningar, säger Ekholm.

Kvinna står vid en ultraljudsmaskin i ett sjukhus.
Bildtext Eeva Ekholm.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Ekholm ser heller inte någon ökning av barn som föds med alkoholskador jämfört med tidigare, utan läget är ganska stabilt. De flesta kvinnor försöker undvika alkohol under graviditeten.

Däremot ser hon en ökning i antal remisser för sådana kvinnor som lider av något annat drogberoende än alkohol. Vanligast är cannabis, amfetamin samt missbruk av olika läkemedel.

- Ungefär en tredjedel av de remisser som vi får är på grund av alkoholmissbruk, säger Ekholm.

Svårt att säga exakt mängd

Ekholm säger att man inte vet exakt hur stora mängder alkohol det krävs för att fostret ska skadas, och därför råder man också gravida kvinnor att helt avstå alkohol.

För att fostret ska utveckla fetalt alkoholsyndrom krävs ändå att mamman dricker en större mängd alkohol regelbundet under graviditeten.

- Det är svårt att säga att du skulle kunna dricka någon viss mängd och därför rekommenderas att man har total abstinens totalt under graviditetstiden.

En bår i ett sjukhus.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

För en människa som inte har alkoholproblem är det inte något större problem att vara nykter i nio månader, men de som ändå dricker under graviditeten och föder barn med alkoholskador lider av ett alkoholmissbruk och har svårt att sluta.

Hur ska man tackla det här problemet?

- Det skulle vara väldigt viktigt att det skulle vara lätt för en kvinna som har problem med sin alkoholkonsumtion att få behandling för missbruket eller den ökade konsumtionen. För att hitta de mammor som dricker alkohol under graviditetstiden så har vi ju ett screeningsystem på mödrarådgivningen där alla gravida kvinnor får ett frågeformulär där man frågar om hennes alkoholkonsumtionsvanor. Om hon får en högre riskpoäng så remitteras hon till mödrapolikliniken, säger Ekholm.

Screeningen är ändå inte helt pålitlig, eftersom en del kvinnor inte är helt ärliga med hur mycket alkohol de dricker.

- Det händer nog att vi först vid eller efter förlossningen börjar misstänka att det finns något alkoholproblem i familjen eller hos mamman, och då försöker vi naturligtvis ta bättre reda på det här på sjukhuset, säger Ekholm.

Viktigt med goda relationer till vården

Ekholm säger att det skulle vara viktigt att den gravida kvinnan och hälsovårdaren på mödrarådgivningen skulle ha ett bra förhållande, för att så tidigt som möjligt kunna fånga upp de kvinnor som har en problematisk alkoholkonsumtion.

Skylt i ett sjukhus som visar var förlossningsavdelningen är.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

- Om man har tillit till sin hälsovårdare så är det lättare att ta upp de här sakerna. Det är också viktigt att de gravida kvinnorna vet att de har en möjlighet att få behandling under graviditetstiden.

Ekholm säger att många kvinnor inte pratar öppet om sina problem eftersom de har skuldkänslor.

- Kvinnor vet ganska bra att alkohol kan vara farligt för fostret, och om man ändå använder alkohol så ökar det ju skuldkänslan. Därför skulle det vara viktigt att kvinnorna skulle få veta att de accepteras och får behandling trots att de har använt alkohol, säger Ekholm.

Men för resten av livet

Ett barn som föds med alkoholspektrumstörningar lever med det resten av sitt liv. Ofta handlar det om inlärningssvårigheter, beteendestörningar, hyperaktivitet eller koncentrationssvårigheter.

Ungefär ett på tusen barn föds med FAS, vilket är den allvarligaste formen av alkoholskador. De barnen är små när de föds, har ett litet huvud och speciella ansiktsdrag.

- Barnet kommer att möta många svårigheter under uppväxttiden och senare, så det är ju väldigt sorgligt, säger Ekholm.

Idag, den 9 september, uppmärksammas den internationella FASD-dagen. Datumet valdes för att påminnas om nio månaders helnykterhet under graviditeten. Alko öppnar undantagsvis klockan 09.09 den här dagen.

Rubriken ändrades 13.24 för att undvika ett stigmatiserande språkbruk.

Diskussion om artikeln