Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Majoriteten av finländarna säger nej tack till basinkomst

Från 2019
En spargris står på ett hav av pengar.
Bildtext De flesta finländare anser inte att man borde få en basinkomst.
Bild: Mostphotos

Tre av fem finländare vill inte se någon basinkomst, visar en undersökning av Näringslivets delegation (EVA). Man ska ha en anledning för att få socialskydd – exempelvis arbetslöshet, låga inkomster eller studier, säger de.

2 000 finländare deltog i undersökningen. 67 procent av dem tycker att personer som kanske inte skulle behöva socialskydd har fått stöd ändå.

Speciellt anhängare av Svenska folkpartiet beklagar att det finns personer som fått socialskydd fastän de kanske inte behöver det. 47 procent av SFP-anhängare beklagade det här i undersökningen. Även anhängare av Vänsterförbundet (42 procent) och De gröna (35 procent) anser att det här är beklagligt.

Majoriteten av finländarna motsätter sig modellen med basinkomst. Endast en fjärdedel av de svarande anser att en basinkomst borde finnas för alla.

Modernisering av socialskyddet behövs, tycker hälften av finländarna

Undersökningen visar också att över hälften skulle modernisera socialskyddet genom att kombinera så många förmåner som möjligt. Över hälften anser också att stödmottagarna borde få mer vägledning och rådgivning.

Ett försök med basinkomst gjordes under 2017 och 2018. Då fick 2 000 arbetslösa finländare i åldern 25–58 en basinkomst på 560 euro i månaden utan villkor eller behovsprövning.

De preliminära resultaten från försöket visar att sysselsättningen bland deltagarna inte ökade under det första året, men det upplevda välbefinnandet var bättre bland basinkomsttagarna än bland personerna i jämförelsegruppen när försöket avslutades.

Diskussion om artikeln