Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Föräldrar oroliga för cykeltrafik på Brändö: "Det sista jag säger till barnen på morgnarna är: Akta er för cyklisterna"

Från 2019
Uppdaterad 10.09.2019 07:07.
Maria Carlsson och Katja Creutz står vid Brändö Parkväg.
Bildtext Maria Carlsson och Katja Creutz hoppas att stadsplanerarna ska ta barnens trygghet i beaktande när de planerar cykelleder.
Bild: Yle / Karin Filén

Ska man cykla in till centrum från de östra delarna av Helsingfors är det via Brändö parkväg man kommer. Inte långt från den ligger en skola.

- Det sista jag säger på morgonen när barnen går till skolan är: Akta er för cyklisterna.

Det säger Katja Creutz som bor på Brändö.

Det hon och Maria Carlsson, också Brändöbo, talar om är den stora mängd cyklister som i hög fart kommer farande längs med Brändö parkväg.

Båda kvinnorna har barn som måste korsa Brändö parkväg för att komma till skolan.

- Dagligen får vi vara försiktiga. Barnen har svårt att komma till skolan utan att vara rädda för cyklister, säger Creutz.

Väntar på körbanan

Kvinnorna visar upp de två ställen som de upplever som farligast.

Det ena är vid metrostationen. Cyklisterna kommer i en strid ström ner för en lång backe med svag lutning. De är på väg in mot stan österifrån.

Ibland kommer fotgängare som vill över från andra sidan gatan för att gå till metron.

Under den stund vi står och ser på är det inte en enda cyklist som stannar, utan fotgängaren får i värsta fall stå på körbanan och vänta på att det blir ett mellanrum i cykelströmmen.

- Jag tror att många cyklister har så bråttom till jobbet att de kanske inte tänker på att de faktiskt ska stanna inför skyddsvägen, säger Maria Carlsson.

Besvärligt övergångsställe på Brändö - Spela upp på Arenan

Att stå på körbanan och vänta är något som Creutz och Carlsson också har varit med om. Hur känns det att stå så med sitt barn och vänta på en lucka för att få ta sig till gångvägen?

- Det går ju bra när man själv är med, men när barnen går ensamma får man nog vara orolig och sen kolla att de har kommit helskinnade till skolan, säger Katja Creutz.

Creutz vill påpeka att det är svårt för barn att ha översikt över allt som händer i trafiken. Och just här händer en hel del, säger hon.

- Cykeltrafiken har ökat, och det finns också en massa olika cyklar, elsparkcyklar och annat. Det är svårt för barnen att avgöra hur fort de olika fordonen rör sig.

Cyklister på cykelväg en mulen dag.
Bildtext En lucka i cykelströmmen. Det här övergångsstället upplever många Brändöbor som farligt.
Bild: Yle / Karin Filén

Nävar och mittfingrar höjs

Medan vi står och pratar ser vi en kvinna gå över gatan. Hon måste stanna mitt i ett steg för att inte krocka med en cyklist, som inte ens saktar ner.

Kvinnan hötter med näven i luften och skakar argt på huvudet innan hon går vidare mot metrostationen.

Ja, hurdan är stämningen mellan cyklisterna och fotgängarna här?

- Jag har nog för vana att säga till cyklisterna att här faktiskt är ett övergångsställe och att de borde stanna. Men man kan nog få se mittfingret då, säger Creutz.

Carlsson å sin sida undviker helst konflikten, särskilt med tanke på vilken fart cyklisterna ofta har.

- Jag står och väntar och hoppas att ingen bil kör på oss, hellre än att jag sätter igång med en fajt.

Hon tänker efter och fortsätter:

- Helt plötsligt har vi fotgängare lite blivit sådana som man inte tycker om här på Brändö parkväg. Cyklisterna har lite tagit över.

Skolbarnen väntar och funderar

Det andra stället som många Brändöbor upplever som farligt finns vid korsningen av Brändö parkväg och Adjutantstigen, som dyker ner under en tunnel under metrospåren.

Det är den här vägen många barn tar för att komma till skolan.

- Det är väldigt många små barn som om morgnarna står här och tittar och funderar på om de ska våga gå över, säger Maria Carlsson.

Hon berättar att hon varje dag påminner sina barn om att de ska vara försiktiga.

- Jag säger: Kom ihåg att den här korsningen är farlig. Kom ihåg att ni ska stå och vänta och titta åt höger och vänster och titta efter både bilar och cyklar.

Två cyklister på cykelväg
Bildtext Vägen som går under gångtunneln leder till öns skolor.
Bild: Yle / Karin Filén

Vad ska man göra?

Lösningar då? Vad borde man göra?

Kvinnorna önskar sig trafikljus eller åtminstone farthinder för att få ner cyklisternas hastighet.

De tycker också att man med skyltar borde informera cyklisterna om att det finns en skola på andra sidan vägen. De hoppas också att man senare ska följa upp hur Brändöborna har upplevt cykelgatan.

Brändö parkväg blir Finlands första cykelgata

Förändringar är på kommande. Nästa år ska så gott som hela Brändö parkväg byggas om till cykelgata - den första i sitt slag i Finland.

På en sådan här cykelgata har cykeln företräde framför bilarna och bilarnas hastighet ska anpassas efter cykeltrafiken. De åker alltså på samma led.

Kommer fotgängarna då också att få det bättre?

Reetta Keisanen är cykelkoordinator vid Helsingfors stad. Hon tycker att en förbättring är att cyklarna och bilarna samsas om samma utrymme.

Då får fotgängarna ha sina gångleder vid sidorna om cykelgatan i fred. Det blir också mera utrymme mellan fotgängarna och cyklisterna.

Vi vill att man ska känna sig trygg som fotgängare

― Reetta Keisinen, cykelkoordinator vid Helsingfors stad

Det stora problemet har ändå enligt Katja Creutz och Maria Carlsson varit att korsa gatan tryggt. Kommer det här att ske någon förbättring?

Farthinder blir det innan övergångsställena, lovar Keisanen, men inga trafikljus.

- Helt vanliga trafikregler kommer att gälla. Bilar och cyklar måste stanna om en fotgängare gör en ansats att gå över gatan vid ett övergångsställe.

Men om de inte gör det?

Keisanen har inga enkla svar på det.

Hon tror ändå att det nya arrangemanget med cyklar och bilar i samma fil ska påminna cyklisterna om deras roll i trafiken, och få dem att stanna upp för fotgängare vid övergångsställen.

Hon hänvisar sedan till statistik som visar att den överlägset största faran för ett barn i trafiken är bilen. Statistiken bygger på sådan information som har kommit till polisens kännedom.

Hon säger ändå att också känslan av att vara trygg är viktig.

Angående Brändöbornas förslag om skyltar som skulle varna för att det finns skolor i närheten säger Reetta Keisanen att det inte är aktuellt.

Hon välkomnar däremot Katja Creutz och Maria Carlssons förslag om att man senare skulle följa upp vad Brändöborna tycker om cykelgatan.

- Det är en bra idé. Vi vill att man ska känna sig trygg som fotgängare.

Hastighetsbegränsningen på cykelgatan kommer att vara 30 km/h.