Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Var tredje ung finländare har övervägt självmord – färre än hälften av alla med självmordstankar har fått hjälp visar ny undersökning

Från 2019
Uppdaterad 10.03.2021 15:31.
En ung kvinna står och lutar sig mot väggen vid en spårvagnshållplats i Helsingfors.
Bildtext Arkivbild. Enligt Studenthälsan oroar sig många unga för en osäker framtid, för studierna, knappa inkomster och ensamhet.
Bild: Lehtikuva

Nästan var femte finländare har på allvar övervägt att ta livet av sig. Bland 18–34-åringarna är siffran högre – en av tre har övervägt självmord. Det visar en undersökning som föreningen Mieli har låtit göra.

Tisdagen den 10 september är den internationella dagen för förebyggande av självmord. Enligt en undersökning som föreningen Mieli Psykisk hälsa Finland rf har gjort känner varannan finländare någon som har begått eller försökt begå självmord.

I år vill föreningen särskilt lyfta fram de ungas behov av hjälp och stöd.

– Det är självklart att ett enda självmord är för mycket. Vi bör ändå sätta särskilt fokus på ungas välmående eftersom det ligger på vårt ansvar att se till att de unga klarar sig och orkar också i framtiden, säger Marena Kukkonen, chef för Centret för förebyggande av självmord i ett pressmeddelande.

I ett försök att nå unga har Mieli nu lanserat kampanjen #mitäkuuluu som uppmuntrar till att prata om sina problem. På Instagramkontot selviytyneidengalleria kan man till exempel ta del av berättelser om självdestruktivitet.

Två av tre deprimerade har övervägt självmord

14 procent av de som svarade på Mielis enkät uppgav att de var deprimerade. Av de här hade 77 procent övervägt självmord det senaste året.

Också på den här punkten var de unga överrepresenterade: 45 procent av de deprimerade var i åldern 18-34 år.

Vad ska du göra om du misstänker att någon är självmordsbenägen?

Också vid Studenthälsan har man märkt att allt fler studenter brottas med psykiska problem.

Bakomliggande orsaker anses bland annat vara en oviss framtid, svårigheter med studierna, ensamhet eller knappa inkomster. Ofta upplever studenter en kombination av de här orosmomenten.

Ekonomin spelar roll

Mielis undersökning tyder på att ekonomin inverkar på hur deprimerade och självmordsbenägna människor är.

27 procent av de deprimerade och 30 procent av de som övervägt självmord bor i hushåll som tjänar mindre än 30 000 euro i året.

Minst deprimerade var personer som bor i hushåll med en årsinkomst på över 70 000 euro, över 65-åringar och par vars barn har flyttat ut.

Fortfarande många som inte söker eller får hjälp

Knappt hälften (48 procent) av de som har övervägt självmord svarade att de har fått hjälp med att hantera sina självmordstankar.

44 procent hade inte sökt hjälp och sju procent upplevde att de inte hade fått den hjälp de behövde. Särskilt 18-24-åringarna och barnlösa par ansåg att hjälpen varit otillräcklig.

– De som svarat berättade att de behöver förståelse och någon som lyssnar på deras tankar samt konkreta metoder för att ta sig framåt, säger Kukkonen.

Mieli har gjort undersökningen i samarbete med IRO Research Oy. Tusen finländare, representativt fördelade mellan ålder, kön och region, svarade på enkäten i juni 2019. Felmarginalen är högst ±3,2 procentenheter.

Är du oroad för din egen eller en närståendes mentala hälsa? Här kan du få hjälp:

Föreningen för mental hälsa i Finland - kriscenter, kristelefon och råd
Sorgbandet rf - för anhöriga och närstående till personer som begått självmord
Psykosociala förbundet - rådgivning kring frågor om psykisk ohälsa
Ärligt talat - chat för unga med professionella handledare
Krisjouren för unga - du kan ringa, mejla eller besöka jouren i Helsingfors

Fler stödtjänster hittar du här.

Diskussion om artikeln