Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Flera hundra domar har aldrig skickats vidare från tingsrätterna - dömda kan ha sluppit straff

Från 2019
Sessionssal i Egentliga Finlands tingsrätt.
Bildtext Skylt som anvisar sessionssal i Egentliga Finlands tingsrätt.
Bild: Yle/Nora Engström

Närmare 600 domar har aldrig kommit fram till Brottspåföljdsmyndigheten de senaste sju åren meddelar Justitieministeriet. Det betyder att verkställandet av straffen har försenats.

Orsaken till varför domarna inte har gått vidare från tingsrätterna är oklar. Pekka Timonen, kanslichef vid Justistieministeriet, säger till STT att man inte vet om det handlar om ett mänskligt misstag eller ett tekniskt problem.

Utredningarna i frågan är på hälft, men i vissa fall kan följden ha blivit att domar till och med preskriberas och i så fall kan till exempel ett fängelsestraff inte längre verkställas eller en bot drivas in. Den dömda blir med andra ord utan sitt straff.

- Jag känner inte till sådana konkreta fall, med rent statistiskt ser vi att sådant kan förekomma, säger Timonen.

En dom preskriberas om den inte har verkställts inom en av lagen definierad tidsram. Bötesdomar preskriberas vanligtvis efter fem år, fängelsedomar mellan fem och 20 år, beroende på straffets art.

Ungdomsstraff preskriberas efter tre år.

Henriksson: "Får inte hända"

Justitieminister Anna-Maja Henriksson kallar det skedda allvarligt.

- Det är klart att sådant här aldrig borde hända. Jag har i brådskande ordning bett om en utredning över vad som hänt och vad som kan göras för att korrigera situationen, säger Henriksson.

Detta är alla aktörers första prioritet, säger justitieministern.

- Vi måste alla kunna lita på att en dom också verkställs, säger Henriksson i ett pressmeddelande.

Tingsrätterna utfärdar sammanlagt 50 000 domar årligen.

Diskussion om artikeln